80 találat (0,066 másodperc)

Találatok

1. 1958-03-21 / 68. szám
[...] Gimnázium Gödri Elek Csepel Autógyár Far­kas József Pomázi Posztó­gyár Szeghalmi Gyula [...] Gazdaság Megyei oklevelet kapott Poór Sándorné Diósdi Csap­ágygyár Sándor Katalin Va [...] és I szárazon köhécselt Csokonai Vitéz Mihály i súgta kísérőm majd [...] Lillák I Isten véletek sóhajtotta Vitéz í Igen igen Lilla de [...]
2. 1959-09-09 / 211. szám
[...] Győrffy Judit Csontos Piros­ka Kókai Sándorné a íiúk között Árvay Antal [...] és Teleki Ildikó fia Gá­bor Vitéz István és l ódor Anna [...] István és Ka jós Teréz Farkas András és Huszár Zsu­zsanna Danzi [...] Hősek Rozália Szabó István és Farkas Boda Róza ELHÜNYTAK Kaárl Józsefeié [...]
3. 1959-10-31 / 256. szám
[...] óriásdarut készítettek 1959 október 31 Farkas napja A nap kél 6 [...] Híradó 19 15 Ger­gely Sándor Vitézek és hősök TV ját ék [...] szem előtt tartani hangsúlyozza Juszkó Sándorné igazgató A legfontosabb feladatunk most [...]
4. 1960-04-27 / 98. szám
[...] készítettek Prohászka Im réraé Nagy Sándorné és Fülöp Lászlóné szülőknek a [...] na József Czövek Dezső és Farkas Margit fia Dezső Juhász Vedres [...] Mária 2 bános özv Mo­nori sándorné Burján Julianna 77 éves VECSÉS [...] 36 Rá­cséi Gabriella Gyömrö 36 Vitéz Marika Monor 36 Koczó Béla [...]
5. 1960-06-22 / 146. szám
[...] a terv végrehajtását Füri József Vitéz János né Szánthó Sándorné Far­kas Béláné Berki Lajosné Liktor János [...] József Bárány Lajos Kajli Ferenc Farkas Béla Vitéz János Kiss István Csősz La­jos [...]
6. 1961-08-30 / 204. szám
[...] Zsoldos Mária 9 0 éves Vi­téz Vilmos 56 éves G yömrŐ [...] géptől a raktárba helyezték Németh Sándornét az orvos 2 hónapra eltiltot­ta [...] A fel­vonulási dekoráció készítésé­nek irányításával Vitéz Jánost és Huszty Jánosáét a [...] élete Bácskái Edit Soproni Er­zsébet Farkas Mária és Etel­ka Török Jutka [...]
7. 1961-10-04 / 234. szám
[...] központjában Vladár Miklós előadó Nagy Sándorné Feke­te Istvánná Monori Károlyné Klement [...] Jánosnét Fekete Já nosnét Kürti Sándornét és a mindig jckedélyű tréfacsináió [...] egymaga 4 míg Szönyi 2 Farkas 2 Sze mők 1 a [...] kissé bizony­talan volt Ugyanez elmond­ható Farkasról és Szemök ről is A [...]
8. 1961-10-18 / 246. szám
[...] nevét is fel kell sorolni Farkas Sándorné Méder Adámné Hegedűs Jó zsefné [...] kecskeméti Katona Jó­zsef Színház János vitéz elő­adását SPORT Lendületes kézilabdatalálkozó Egyik [...]
9. 1962-03-17 / 64. szám
[...] Sáránszky János tsz elnök és Vitéz Kálmán tsz titkár Bevezetőül Hajdúk [...] Bics­kei József Magócsi Károly Fejes Sándorné és Szárnyast József né A [...] csapatkapitányt Férficsapatunk Soproni Sze­meik Szőnyi Farkas és én nem utazik óriási [...]
10. 1965-07-23 / 172. szám
[...] Imre és Varga Magdolna Imre Vitéz István és Hovodzák Erzsébet Erzsébet [...] Molnár Zsófia 76 éves Varga Sándorné szül Barta Teréz 45 éves [...] hető este 7 órától Iíj Farkas István Márti Ä rok útja [...]
11. 1966-02-22 / 44. szám
[...] tinnyei Nagy Ist­vánná biai Juhász Sándorné pátyi és Puskás Ferencné tel­ki [...] öt esztendővel ezelőtt mondja Hűli Sándorné tanács­titkár aki összeadta a boldog [...] színpompás­nak ígérkező farsangi bálon Gudi Farkas Mihály népi zenekara és a [...] Pályavá­lasztási tanácsadó 18 20 Keresztes vitézek lengyel rajzfilm 18 30 Riportmüsor [...]
12. 1966-02-27 / 49. szám
[...] Trapp trapp vágtat a kis vitéz kakas kutya messze szalad nem [...] Bajcsy Zsilinszky u 42 Sulyok Sándorné Nagykőrös Szabadság tér 6 Papp [...] Tol­Józsefné Nagykőrös Ilosvai u 6 Farkas János Ráckeve Ady Endre u [...]
13. 1968-03-14 / 62. szám
[...] Máriát a szép me­semondásért pedig Vitéz Má­riát és Léé Józsefet A [...] intézkedést koblencz tor Antal Csóróm Sándorné Neuman Mihály Földvári György Kákái [...] elnöke Pásztor An­tal elnökhelyettese Csömör Sándorné titkárává pedig új­ra Neuman Mihályt [...] az Otró és Stettner testvérek Farkas Szabó l és a többiek [...]
14. 1969-04-29 / 96. szám
[...] és Bó zsik Mária József Farkas János és Kecskés Ilona Eri­ka [...] János Kustár u 6 Sáfár Sándorné Szabó Jolán Vitéz u 18 hajviselet terén nincsenek [...] Vad nay Or­bán Baranyai Abonyi Farkas Kecskés II Kecskés III Kle [...]
15. 1969-05-20 / 113. szám
[...] akik szeretett testvérünk és nagybátyánk Farkas József temetésén megje­lentek részvétüket nyilvánítot­ták [...] Kinizsi Vadnay Orbán Vass Abonyi Farkas I Pécsi Kecskés III Klenovics [...] József és Kovács Erzsébet Andrea Vitéz Ferenc és Mécs Eszter Zoltán [...] György Huba u 12 Török Sándorné Kocsis Ilona Csip vári u [...]
16. 1969-09-20 / 218. szám
[...] Mária műsora 8 40 Gudi Farkas Mihály népi zenekara játszik 9 [...] 18 41 Kacsóh Heltai János vitéz a II felv fináléja 19 [...] ez a fontos munka Kiss Sándorné Gödöllő Vecsésen is lesz MÉH [...]
17. 1969-10-03 / 229. szám
[...] a fejlődés út­ján Erről kérdeztük Farkas La­jos községi tanácselnököt A következőket [...] dédanyám és testvérünk özv Szabó Sándorné szül Halász Judit temetésén megjelentek [...] csiszo­lását és lakkozását vállalom Cegléd VI­téz u 2 R uhaféléinek rendbe­hozásáról [...]
18. 1970-04-23 / 94. szám
[...] László­né Lestyánszki Lászlóné Mes kó Sándorné Jánosi János Mayerné Noficer Józsefné [...] 306 évfordulója Birtokos nemes aranysarkantyús vitéz és költő volt Apja Beniczky [...] gyerekek ifjúságát pedig a végvárak vi­tézeivel egykenyéren élte Em­léke élt már [...] aki így írt a szabadságról Farkas ha koplal is Nem cserélne [...]
19. 1971-10-09 / 238. szám
[...] iskola Miniszteri dicséretet kapott Kertész Sándorné Eötvös utcai óvo­da A kitüntetettek [...] Mihály és Baka Julianna József Vi­téz József és Kubuk Edit Kor­nélia [...] Károly és Varga Edit Lívia Farkas Sándor és Németh Mária Szilvia [...] Szob Nagy Károly Dunakeszi Mihajlovics Sán­dorné szül ITondl Blanka Nagymaros Köszönetnyilvánítás [...]
20. 1972-06-22 / 145. szám
[...] várhatunk kapjuk a tájé­koztatást Csömör Sándornétól a pilisi Üj Élet Tsz [...] előtt nyílt gólszerzési lehető­ség de Farkas Mari tiszta helyzetben a kapus [...] NB I be nyer­tek beosztást vitéz Jelentős dátum a bényei Népfront [...]