3. oldal, 160 találat (0,259 másodperc)

Találatok

41. 1950-10-01 / 229. szám
[...] ellenében Kérdezzétek csak meg Bosnyák Szaniszlót meg Sitivics Györgyöt Stanics még [...] szociál­demokrata portréja így fest Skóza Sándor a neve Ismerős név nemcsak [...] spekulálók száma Ezt persze Skóza Sándor nem éri meg Skóza Sándor egyébként nemcsak most hanem már [...] a Bőrgyár volt ve­zérigazgatójának Róth Sándornak volt egyik talpnyalója kiszolgálója Takács [...]
42. 1977-02-27 / 57. szám
[...] Péter Huszár László N Szabó Sándor Pásztor Erzsi csit példaképe előfutára [...] élve­zetet okozott Galambos György Lecsinszky Szaniszlója és Vencel királya is valamint [...] alakítása Bugris láv N Szabó Sándor Fülöp Mihály Kovács Dénes György [...] régi szüreteket a céhe­ket iskolákat Sándor László Klivényi Ja­kab életével és [...]
43. 1960-05-26 / 123. szám
[...] Gy Góllövők Rákosi 4 Dunai Sándor Pál 3 3 Göröcs és [...] Dalnoki Bundzsák Ko­tász Kovács III Sándor Gö­röcs Dunai Albert Orosz Du­nai [...] a góllövés Szünet után a Sándor Dunai Orosz Rákosi Pál összetételű [...] Hajdú István Szilárd Miklós Előd Szaniszló Urán Dönt a gyalog­A Hl [...]
44. 1945-11-06 / 246. szám
[...] érkeztek Sátonyi Jó­zsef Visnye Márton Sándor Siklós Csokonya Mihály Gyöngyösmellék Ke­serű [...] Visnye Krce János Egerág Széles Sán­dor Peterd Lengvári József Pécs November [...] Pécs Szigeti út 116 Somogyi Szaniszló ht törm Pécs Szabó Kálmán [...] a felelős ROBERTS Csőcselék fegyverben SÁNDOR Engels mint filozófus SZTÁLIN Leninlzmus [...]
45. 1992-12-13 / 343. szám
[...] este 6 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központ­ban mutatja be Paisiello [...] Városi Szervezete és a Hevesi Sándor Művelődési Központ rendzésé­ben Csillagászati szabadegye­temet [...] Holdat címmel Előadó Bérezi László Szaniszló az ELTE munkatársa O Sarkantyú [...] Szövetség országos elnöke dr Sárközi Sándor 15 órakor évzáró teadélutánt tart [...]
46. 1997-01-09 / 8. szám
[...] 12 c 500 Dr Mednyánszky Sándor Pécs Gyöngyös u 11 1 [...] 19 1 000 Dr Oroszi Sándor Pécs Tavasz u 27 2 [...] sz Szent László Cserkészcsapat Kühn Szaniszló raj 1 000 Történelmi Igazságtétel [...] 19 5 000 Dr Herman Sándor Pécs Vargha Damján u 4 [...]
47. 1945-12-22 / 284. szám
[...] 2 ünnepi beszéd Tartja Kühn Szaniszló cisz gimn ig tanügyi főtanácsos [...] Csúsner Margit és Túry Nagy Sándor képkiállítást a Baranya vármegyei Múzeumban [...] 4 rész ben írta Sík Sándor 19 10 Jóiékony ság vagy [...]
48. 1967-09-03 / 208. szám
[...] szü letett Az apa Dvorák Szaniszló született 1886 ban ma 81 [...] Csehszlo vákia bányáiban dolgozott Dvorák Szaniszlónak él há rom fia Dvorák [...] Zenetanfolyamokra beiratá­sok Pécs város Doktor Sándor Művelődési Házában Janus Pan nonius [...]
49. 1988-03-29 / 88. szám
[...] dr Lá rencz László Priszter Szaniszló megemlékezett a Diószegi Fazekas féle [...] Krapp Szilvia Tucai Tamás Verbulecz Sán­dor Almásy Lászlóné valamint Benkő Antal [...] Do­bó István utcának o Fürst Sándor és a Kocsis István ut­ca [...]
50. 1965-03-20 / 67. szám
[...] Emil és Becker Éva Kundár Szaniszló és Nein hardt Mária Gász [...] Antal és Szabó Éva Skóza Sándor és An­gyal Anna Kozma István [...] Béla és Pau lovics Éva Sándor Imre és Má­tyás Éva MEGHALTAK [...] Köz­ponti Bizottságának titkára és Rónai Sándor a Politikai Bi­zottság tagjai Kisházi [...]
51. 1960-01-04 / 2. szám
[...] án a KP VE Petőfi Sándor Művelődési Ottti ban József u [...] Hermann tánctanár vezetésével KPVDSZ Petőfi Sándor Művi dési Otthonban József u [...] mérkőzé­sek A versenyt a Doktor Sándor Művelődési Házban rendezték on­nét azonban [...] 0 II csoport 1 Előd Szaniszló 7 2 Szilárd Miklós 6 [...]
52. 2000-04-15 / 104. szám
[...] Gimnáziumban éb­redt a rokonszenve Kühn Szaniszló igazgató és fiatal taná­rai adtak [...] olyan egyéniségek tanítottak mint Szalai Sándor aki a bori tá­borból menekülve [...] A ti zenegyedikesek korosztályában Vitális Sándor Nagy Mózes El­méleti Líceum Kézdivásárhely [...]
53. 1981-06-04 / 151. szám
[...] Czigány György Papp Lajos Erdélyi Sándor Benke László Simon Ottó Grain [...] mind a Silladrit Mindkettő Tímár Sándor ko­reográfiája Fél éve dolgozik együtt [...] szekere Molnár István Oskóné Sajti Sándor immáron klasszikusnak számító műveit láttuk [...] a pécsi Délszláv Iskola Lukács Szaniszló által vezetett táncegyüttesének Mo mácsko [...]
54. 1961-07-01 / 153. szám
[...] olcsón eladók Vásár­kor nyitva Doktor Sándor u 57 Bútor­üzlet A 478 [...] Daindol 30 Schmidt Születtek Orsós Sándor Már ez Györgyi Ig nácz [...] Koch Ró­bert Kalányos Irma Illyés Sán­dor Varga Gyöngyi Rigó Gyön­gyi Nagy [...] éves Magics Éva 1 napos Szaniszló Zoltán 2 hetes Cslbor György [...]
55. 1973-04-02 / 82. szám
[...] harmadik győzelmét aratta Győztesek dr Sándor Szilárd Mufics Karso Jávor Döntetlent [...] 8 22 2 Dr Kovács Sándor Tanár­képző 37 é 8 25 [...] 62 év Fiú tör 1 Sándor István Salgótarján 8 gy 2 [...] Mária Szombath 4 gy 6 Szaniszló Góbi Sal­gótarján 3 qy Ili [...]
56. 1983-09-28 / 268. szám
[...] és a könyvtárt továbbá Kígyós Sándor műtermét Látogatásé nak befejező állomása [...] ötös Wagner operarészletek Sólyom Nagy Sándor Berzsenyi Dániel versei Bessenyei Ferenc [...] nyási aknaüzemében A vágatban tartózkodó Szaniszló Károly 33 éves vájár istenmezejei [...]
57. 1975-09-30 / 268. szám
[...] a 40 es Dr Molnár Sándor felnőtt körzet egésze és a [...] József zongoramű­vész és N Szabó Sándor színművész A Mecseki Szénbá­nyák igazgatója [...] or­szágos hírnevet szerzett óvodájának Uherko­vics Szaniszló harmadik és Németh László máso­dik [...] eszten­dőn keresztül biztosították Vége Szerényi Sándort a párt és a munkásmoz­galom [...]
58. 1949-11-13 / 264. szám
[...] Szűz Mária gyógyszer­ár Dole or Sándor u 1 T 25 79 [...] Men ha gyógy­szertáj Doki or Sándor u 47 T 13 53 [...] NÉV­NAPOK Róm lkat Diétákus ptroil Szaniszlö IDŐJÁRÁS Múzsákéit időnkén élénhebb északnyugati [...] mm er Erzsébet és Keseirü Sándor házasságot kötöi ek Minden külön [...]
59. 2003-01-10 / 9. szám
[...] mint a Filákovity testvérek Kol­lár Szaniszló Szende Béla Ré ger Antal [...] Közösségek Háza vendége volt Fodor Sándor író az Erdélyi Magyar írók [...] Kiadónál jelent meg újból Fodor Sándorral Magyar Zsolt a Partoldal című [...]
60. 1960-07-27-01 / 176. szám
[...] Péter Holtai Jenő és László Sándor Kongresszusi küldött Fehér­vári Béla és [...] István Edzők Gramek István Geile Sándor és Söptei Róbert Kongresszusi küldött [...] Szentmihályi és Mészöly Csapatvezető Barcs Sándor Edzők Baráti Lajos és Vo [...] és Németh A negyedik helyre Szaniszló és Szabó esélyes Csapatvezető Ungur [...]