Új Dunántúli Napló, 2003. január (14. évfolyam, 1-30. szám)

2003-01-02 / 1. szám

m ä Azon olvasóink között, akik december, január és február hónapra is érvényes előfizetéssel rendelkeznek, vagy február 10-éig legalább három hónapra előfizet­nek a Kínán tű ti Naplóra, 2003. februárjá­ban összesen .1 millió forint értékben műszaki cikkeket sorsolunk ki. •kban az ASM. Kft. dolgozói és gazdasági társaságok nőm vehetnek részt! *, Szigetvári fBSlgSl w Takarékszövetkezet Telefon: 72/505-000 www.dunantulinaplo.hu 2003. január 2., csütörtök Mai számunkból Hétfőn sztrájk a Volánnál Pécs Sztrájk miatt Baranyában sem közlekednek a menetrend szerin­ti távolsági autóbuszjáratok janu­ár 6-án, hétfőn reggel fél öt és fél hét között. Mint azt dr. Kelemenné dr. Konkoly Thege Máriától, a Pan­non Volán Rt. szakszervezeti bi­zottságának elnökétől megtud­tuk, a Közúti Közlekedési Szak- szervezet által meghirdetett sztrájkhoz valamennyi hazai Vo­lán-társaság csatlakozik. Előrelát­hatólag a különjáratok - azaz azok a buszok például, amelyek külföldi városokba közlekednek - és a szerződéses autóbuszok a kétórás sztrájk ideje alatt sem áll­nak le, a menetrend szerintiek közül viszont a tervek szerint egy sem közlekedik majd az adott időpontban.- A munkabeszüntetéssel nem csak a buszsofőrök, de vala­mennyi Volán-dolgozó bérének rendezése a cél - hangsúlyozta az elnök. Hozzátette, a társaság munkavállalóinak átlagkeresete 10 ezer forinttal marad el a nem­zetgazdasági átlagtól, más közle­kedési vállalatok dolgozóinál pe­dig mintegy 20-30 ezer forinttal keresnek kevesebbet. A sztrájkkal szeretnék elérni, hogy a szakszervezet bérfelzár­kóztatási javaslatát fogadja el a tulajdonos Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt., a hetek óta tartó tárgyalások ugyanis ez idáig nem vezettek semmilyen ered­ményre. • W. K. NETt A fényképeket és a kitöltött jelentkezési lapot postázza címünkre: Dunántúli Napló, Pécs, 7601 Pf.: 134. A borí­tékra írja rá: „NETt hölgyek". www.dunantulinaplo.hu hölgyek Ha ön elmúlt 14 éves, de még nincs 35, s szívesen bemutat­kozna, jelentkezzen játékunkra! Küldjön be magáról minimum 4, maximum 12 darab fényké­pet, melyeket szívesen vi­szontlátna lapunkban és a világhálón. A jelentkezési lapot megta­lálja mai számunk 10. ol­dalán. SZÉP BÚCSÚ AZ ÓÉVTŐL. Idén szilveszterkor is több ezren voltak kíváncsiak az önkormányzatok által szervezett koncertekre és tűzijá­tékokra, Pécs és Mohács főterén is tömegek búcsúztatták az óévet. Az ünnepségeket semmi nem zavarta meg, randalírozás miatt senkit nem állítottak elő a rendőrök. Ugyanakkor jócskán adtak munkát a szilveszteri bulikat járó tolvajok a hatóságnak, a lerészegedett szilveszterezők pedig a mentőknek. (Összeállításunk az 5. oldalon) __________________________________________________________fotó: laufer lAszló BA RABAS BÉLA KOMMENTÁRJA Most jó lenni katonának? Gyermekkoromban, amikor megkérdeztek minket: mi leszel, ha nagy leszel, az űrhajós, piló­ta, kamionsofőr, cukrász felkiál­tások mellett előkelő helyen sze­repelt a katonaság is, mint áhí­tott hivatás. Aztán, ahogy teltek- múltak az évek, és a viszonylag józan ész kezdte átvenni a fagyit kérek-pisilni kell-miért nem ka­pok LEGO-t gondolatcsoportok körül kavargó szósz helyét, a mundér csillogása valahogy megkopott. A jelenség az elmúlt néhány évben erősödött fel csak igazán. Évről évre dőltek meg az addig felállított rekordok a sor­katonai szolgálatot megúszni kí­vánó fiatalok számát tekintve, és ez alól megyénk sem volt kivé­tel. Ugyanakkor hivatásos kato­nának tavaly annyian jelentkez­tek, hogy csak kis részüket tud­ják felvenni. A kettős jelenség azért ko­rántsem akkora rejtély, mint a torinói lepel, vagy a honi autó­pályákra szánt pénzek szubli­mációja. Nem biztos, hogy a fia­talok azért húzódoznak a féléves katonáskodástól, mert kis hazánkban újjáéledt a hip­pikorszak. Éppen ellenkezőleg: felmérések szerint a mai magyar fiatalság keményen ragaszkodik a megélhetést nyújtó, nehezen megszerzett munkahelyéhez. Ebbe bizony nehezen illeszthe­tő bele, hogy fél évig havi alig több mint húszezer forintért ta­karítsa a körletet, amíg munka­adója lelkiismeret-furdalás nél­kül felvesz helyette valaki mást. Ugyanakkor az emelke­dő bérek és a többéves szerződés reménye mind több embert vonz a hivatásos katonai pá­lyára. Talán mégsem a fegyelemtől való félelem munkál a mai srácok­ban. Talán csak azt nem értik: ha hivatásos katonának nem elég jók, akkor szinte in­gyen miért felelnek meg arra, hogy elszakítsák őket családtól, munkától. Tavasszal újra... 4. oldal IDŐJÁRÁS »árás Idő, tibb csa­padék * > s X V X % v ,+7°C Péntek Szombat Vasárnap • •* * *-1, +7 °C-3, +4 “c-3, +3 °C ORVOSMETEOROLÓGIA. Ma újra borongósabbra vált az időjá­rás, a felhősödés mellett csapadék is lehetséges. A hidegfront nyo­mán erősödhetnek az ízületi fáj­dalmak. 9 77 0 8 6 5 91 3 0.4 3 0 2 0 0 1 Ha hivatásosnak nem jók, miért ragaszkodnak mégis hozzájuk, mint sorozottakhoz? i Í ♦ 4 Mulatozás, áldozatok A világ nagyvárosaiban tömege­ket megmozgató szilaj utcai mu­latozással búcsúztatták a 2002-es esztendőt az emberek, de min­den egyes helyszínre jellemző volt a biztonsági erők fokozott je­lenléte is. New Yorkban a Times Square-en félmillióan köszöntöt­ték az újévet, közben a teret öve­ző házak tetején mesterlövészek árgus szemekkel figyelték a kör­nyéket. Londonban kétezer lo­vas, illetve gyalogos rendőr ügyelt arra, hogy a brit főváros la­kosai önfeledten ünnepelhesse­nek. Berlinben, dacolva a mí­nusz 8 Celsius-fokos hideggel, mintegy 700 ezer ember csodálta meg a Brandenburgi kapunál rendezett éjféli tűzijátékot. Pá­rizsban a szokásoknak megfele­lően a Champs Elysées volt az ünneplés szíve. A Fülöp-szigeteki Tacurong városában kedden este repeszgránátot dobtak egy petár­daárus bódéjába az óévet bú­csúztató tömeg közepette. A rob­banássorozat kilenc embert meg­ölt, 32-t megsebesített.

Next

/
Oldalképek
Tartalom