428 találat (0,362 másodperc)

Találatok

1. 1956-05-15 / 113. szám
[...] Cso­koládégyár Sörgyár Vésiisfonó Vágóhíd és Ikarus gyár többszáz főnyi fiatalságának ar­ra [...] KTSZ 18 ügyes szakemberre naponta 180 darab az országban ismert és [...]
2. 1959-01-01 / 1. szám
[...] házi vízellátó berendezést és az IKARUS nak IS fajta alkat­reszt gyártunk [...] ugyan egy bikájuk de annak 180 tehén vágyait kell kielégí­tenie A [...]
3. 1961-08-10 / 187. szám
[...] hegységbe kirándultak A kirándulást egy Ikarus 55 ös autóbusszal bonyolították la [...] lehetett megjelölni korukat Időszámítás után 180 300 A A tataházi kard [...]
4. 1962-08-15 / 190. szám
[...] vásáron nagy sikert aratott az Ikarus Gyár és a Járműfejlesztési In­tézet közös alkotása a 180 sze­mélyes csuklós autóbusz Az egyik [...]
5. 1962-09-19 / 219. szám
[...] alkalmas Szudánban nemrég kipró­báltak egy Ikarus 321 es autó­buszt Port Sudantól [...] tette meg a kocsi Az Ika­rus a fcő és homoksivatagban is [...] A kis­ipari szövetkezet dolgozói ne­gyedévenként 180 ízléses vona­lú fényezett szobaberendezést gyártanak [...]
6. 1963-01-18 / 14. szám
[...] kezdetétől számí­tott néhány nap alatt 180 mázsa méz értéke­sítésére kötöttek meg­állapodási [...] vállalták hogy tovább segítik az IKARUS Járműgyár export­tervének teljesítését Tavaly a [...]
7. 1963-11-05 / 259. szám
[...] ká­ban észlelték SZÓFIA MTI Az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyár a Csepel [...] A kiállításon bemutatásra ke­rült az Ikarus 1800 csuklós autóbusz az 556 [...] ga­rázsfelszerelés A megnyitó után a 180 személyes csuklós busszal a vendégek [...]
8. 1963-12-15 / 293. szám
[...] Technikum Bethlenváros 61 garázst keres Ikarus gyártmá­nyú autóbusza részére a garázs [...] 9848 KE RTES családi ház 180 000 ért el­adó Kecskemét Kárpát [...]
9. 1964-02-08 / 32. szám
[...] 5300 fegyveres banda működik ame­lyeknek 180 ezer tagja rablással gyilkolással leány [...] ház szakkö­reiben és előadóter­meiben Az IKARUS au­tóbuszok és Csepel te­herautók 20 [...]
10. 1965-04-15 / 89. szám
[...] meg­oldása jelenti a legnagyobb gon­dot Ikarusok Messenden Meissenben a világhírű por­celán [...] be­vetésre azok az első magyar Ikarus gyártmányú csuklós autóbuszok amelyek most [...] Német Demokra­tikus Köztársaságba A buszok 180 lóerős motorral rendelkez­nek és egyszerre [...]
11. 1965-09-01 / 205. szám
[...] a termelőszövetkezet 84 dolgozója két Ikarus autóbu­szon tette meg Utazásuk során [...] több mini 2000 munkatársa köztük 180 kandidátus foglalkozik tudo­mányos munkával A [...]
12. 1965-09-16 / 218. szám
[...] és szövetkezeti gazdasá­gainkban összesen mintegy 180 ezer holdon termesztett kuko­rica termésének [...] a vezetőülések gyártá­sa amelyeket az Ikarus gyár megrendelésére készítenek Az 1965 [...]
13. 1966-01-07 / 5. szám
[...] jeligére a kiadóhivatalba kérek 7941 180 190 KG OS fehér hússertések [...] Villám Isván utca 12 új Ikarus gyártmányú műhelygépkocsira keres hivatásos gépjárművezetői [...]
14. 1966-05-14 / 113. szám
[...] szerinti megemlítésből Szórát János az Ikarus sofőré aki mesteri biz­tonsággal vezette [...] hányan csónakba is szálltak s 180 métert eveztek a jnészkő boltívek [...]
15. 1967-02-17 / 41. szám
[...] be kétszobás összkomfortos családi ház 180 négyszögöl kerti szőlővel Meg­tekinthető egész [...] 413 típus Dugattyú csapszeg csere­mentesen Ikarus kormány 60 600 601 típus [...]
16. 1967-08-02 / 180. szám
[...] arcul is ütötte a sér­tettet Ikarusok Szófiában A bolgár közlekedé­si minisztérium szep­temberben 10 egyen­ként 180 személy be­fogadására alkalmas Ikarus gyártmányú csuklós autóbuszt he­lyez üzembe [...] darab ha­sonló buszt szállít az Ikarus FILMBEMUTA­TÓ A Hetedik konti­nens című [...]
17. 1967-11-26 / 280. szám
[...] végéig és kilenc ugyan­csak új Ikarusszal növelik is a járműparkot A [...] ünnepi csúcsforgalom zavartalansága érdekében körülbelül 180 mentesítő járatot indít az AKÖV [...]
18. 1968-05-21 / 117. szám
[...] termékeiket Kiállításuk egyik slágere az Ikarus 250 e luxusautó­busz amely nagy [...] külke­reskedelem Előreláthatólag több minit kétezer Ikarus 250 es és egyéb típusú [...] es autóbuszokba egyelőre nyugatnémet gyártmányú 180 lóerős mo­torokat építenek 1969 ben [...]
19. 1969-03-24 / 68. szám
[...] villa 17959 K tfE CÉBÉS 180 as típusú sze­mélygépkocsihoz való oríginál [...] u 68 Lantos La­josnál 1990 IKARUS 51 es autóbusz Jó ál [...]
20. 1969-03-26 / 70. szám
[...] szakmunkások nem váltak fölöslegessé Az Ikarus Gyárnak továbbra is ké­szítik a buszok alvázait il­letve a 180 as típusú csuk­lós buszokihoz a [...] heten megjelenik Erős István az Ikarus G ár székesfe­hérvári gyáregységének képviselője [...]