41. oldal, 2970 találat (0,148 másodperc)

Találatok

2001. 1914-10-01 / 79. szám
[...] az udvarhoz hozta két atyafiát Sándort és Pétert nem érdeklődik semmi [...] min­denkor vérbe lettek fojtva Poniatovski Szaniszló lengyel király is kegyence lett [...] dr Mészáros Gzulát dr Pethő Sándort Gremer Jenőt Márkus Lászlót Marco [...]
2002. 1899-01-24 / 4. szám
[...] csak 2 menhelyet tudott szervezni Szaniszlón és Krassón ma már 100 [...] áldana Istenem I D Nagy Sándor Tükör darabok i A mulatság [...]
2003. 1908-01-19 / 3. szám
[...] ünnepek alatt történt hogy Eötvös Sándor cs és kir kamarás főhadnagy [...] kinyomoznia hogy a tettes Bríkinszky Szaniszló galíciai csavargó cipészsegéd akit letartóztatott [...]
2004. 1914-04-29 / 17. szám
[...] sö fokozatába Pász tohy Dénes szaniszlói allomásfőnök a IX fiz oszt [...] szabadságon Szatmárvármegye alispánja bereneei Kováts Sándornak az erdődi járás főszolgabirájának szabadságát [...]
2005. 1912-06-01 / 22. szám
[...] letette Gratulálunk Eljegyzés Dr Debreceni Sándor fővárosi ügyvéd polgármesterünk fia pünkösd [...] a magyar nyelv tanítását a szaniszlói gör kath iskolában A bizottság [...]
2006. 2015-04-02 / 78. szám
[...] Egy féltett titok maradt Váczi Sándor kisebbfajta csodát tett az elmúlt [...] évben bajnokcsapatot épített fotó pusztai Sándor A nyírbátoriak nagy szívfájdalma a [...] elit játékvezetők kát Megjegyzem Váczi Sán­dor edző kisebb csodát tett az [...] Bornemissza Garda Juhász Szmozsanyica Csere Szaniszló Horváth Orbán E Mandzák Játékos [...]
2007. 1954-06-15 / 140. szám
[...] 1954 JUNIUS 15 KE J Szaniszló Mária Cinke Lász lőné Birta [...] végez nö­vényápolást Az ünnepélyen Ignác Sándor traktoros megfo­gadta hogy ezentúl sok­kal [...] faluban az újfajta te­metésnek Mátyás Sándor még mit sem sejtve igyekezett [...]
2008. 1977-02-13 / 37. szám
[...] és Forgalmazó Vállalat dr Sipos Sándor do­cens március 14 Mezőgazdasági Főiskola [...] elnök március 18 Háziipari Szövetkezet Sándor Tamás szövetkezeti elnök már­cius 18 [...] 25 Üjfehértó Lenin Tsz Alexa Sán­dor községi pb titkár március 4 [...] Fehérgyarmati Aszta­los és Vasipari Szövetkezet Szaniszló Ferenc általános isko­lai igazgató február [...]
2009. 1999-02-15 / 38. szám
[...] 150 000 Ft 2 Petőfi Sándor Általános Iskola és óvoda Nagyszekeres [...] 50 000 Ft 12 Petőfi Sándor Általános Iskola Csenger 50 000 [...] 134 000 Ft 20 Petőfi Sándor Általános Iskola Nyírmihálydi 100 000 [...] Petra Nyíregyháza 2500 Ft 957 Szaniszló Balázs Szabolcsbáka 2000 Ft 287 [...]
2010. 1911-08-12 / 183. szám
[...] fogott azonban a szomszédos Csomaköz Szaniszló és Fény községek fecskendőivel sikerült [...] Shik Elemér Felelős szerkesztő Dénes Sándor ft fiatalság ás titHa szfpsfg [...]
2011. 1995-05-05 / 105. szám
[...] Autóklub A teg­napi sajtótájékoztatón Szász Sándor a HB Sza bolcs Szatmár [...] tart­ja a körzet közterületeit Kótai Sándor vállalkozó így beszél a kezdetekről [...] Hi­vatásos Önkormányzati Pa­rancsnokság kiemelt főelő­adóját Szaniszló Lajos törzszászlóst a Kisvárdai Hivatásos [...]
2012. 1905-10-08 / 41. szám
[...] órakor ülést tart Eljegyzés Nagy Sándor vármegyei első al­jegyző tb főjegyző [...] városi tiszti orvos és Toóth Sándor uradalmi intéző a nagykároly mátészalka [...] án esküdött örök hűséget Nagy Sándor helybeli ág evang tanító leányának [...] október 10 én kedden lesz Szaniszlón is e napon tartják meg [...]
2013. 1915-10-24 / 43. szám
[...] özv Horváth Sándorné Bpest Horváth Sándor Bpest özv Hegedűs Józsefné Bpest [...] K as adományok Sepsy Márton Szaniszló Kovács Kálmán özv Müller Mártonná [...] Kosztka Mihály Keresztszeghy Hor nyák Sándor Würth Gábor Dapsy Károiyné Kovács [...]
2014. 1913-12-25 / 52. szám
[...] és kir vadászhadnagy festőművész Ziffer Sándor festőművész iskolájának látogatására Münchenbe utazott [...] székesegyházban dr Szentgyörgyi Jor­dán Károly szaniszlói apátplébánosnak kanonoki beiktatása A kinevezési [...] A híresek Nagy Lajos Nádas Sándor Éjjeli muzsika Füst Milán Jászay [...]
2015. 1909-05-10 / 19. szám
[...] Béla tb fő­szolgabíró b Kováts Sándornak a járás uj főszolgabirájának Az [...] Papolczy László Domahidy István Szeőke Sándor Világossy Gáspár Járrny And­rás Luby [...] ki­siklott Emiatt az esti gyorsvonat Szaniszló a személyvonat pedig Nagykároly állomáson [...]
2016. 1911-07-11 / 28. szám
[...] Kőrösmezei Antal főjegyző dr Antal Sán­dor tisztiügyész dr Jéger Kálmán főorvos [...] György kir állatorvos és Jákó Sándor dr Fejes István dr Farkas [...] házfőnök Ünnepi szónokok Lepsy Márton szaniszlói s Láng Pál aknaszlatinui s [...] József városi főjegyző s Ruprecht Sándor kir adó hiv főtiszt szerepeltek [...]
2017. 1912-08-17 / 185. szám
[...] levő fiatal korú Szilvasán János szaniszlói lakos gyúj­togatást ügye 2 L [...] Gutlman Emil tánctanár Bpest Horváth Sándor Bpest Borgida József Szatmár Mandl [...]
2018. 1906-09-06 / 71. szám
[...] Gotsch János zajtai Kemény Kálmán szaniszlói Jeney Sándor zsa rolyáni Hefler József György [...] istálló és szekérszin épí­tésre Szoboszlai Sándornak Balhás hegyen istálló építésre özv [...] Hunyadi­utca 29 tetőfedésre ifj Diószeghy Sándornak Vörösmarti u 56 épület javilásra [...]
2019. 1906-09-08 / 36. szám
[...] tszéki h elnök ifj Jákó Sándor kir alügvész Korányi János ügyvédi [...] Nagy­károly Kemény Kálmán urad intéző Szaniszló Madák Mihály iparos Nagykároly dr [...] Kaufman Adolf gőz­malomtulajdonos Nagykároly Jeney Sándor földbirtokos Zsarolyán Jakab János bádogos [...] nagykárolyi lakos megvette ifj Sternberg Sándor nagykárolyi lakosnak a gencsi 228 [...]
2020. 1914-04-25 / 17. szám
[...] megyéspüspökünk kezébe a plébánosi esküt Szaniszlón kedden iktatta be dr Szentgyörgyi [...] Szabadság Szatmárvármegye alispánja berencei Kováts Sándornak az erdődijárás főszoigabirájának szabadságát f [...] Kál­mán Bekker János és Virág Sándor Hozzájá­rultak a sikerhez Szakács Andor [...]
2021. 1903-05-05 / 18.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyföbort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában il 20 20 30 [...]
2022. 1906-05-13 / 38. szám
[...] 102137 iSamu 1059941 Sámuel 54436 Sándor 23131 Sári 39416 Sarolta 21506 [...] 91531 Stefánia 90693 Szabolcs 50629 Szaniszló 23109 Szalvátor 8190 jszerafin 21942 [...]
2023. 1908-10-25 / 86. szám
[...] Nagykárolyban Kán torjánosin Fülpösdarócon Nagybá­nyán Szaniszlón Krasznabélteken Felsőbányán SzinéfVárálján Erdődön Szokondon [...] sör friss ételek kaphatók Márkus Sándor Károlyi ház éttermében és fényesen [...] helyiségek Pon­tos kiszolgálásról gondoskodik Márkus Sándor vendéglős Kifüstölt színészek és közönség [...]
2024. 1902-02-18 / 7. szám
[...] jnat Sternberg Anna Weisz Irma Szaniszló A Kath Legényegyesület évi rendes [...] nyárdy József Bilakovícs Mihály Ruprecht Sándor Nagy József Tóth Albert Tóth [...] Kiss Árpád Stréber Endre Nagy Sándor Pászkán Lajos Láday József Daróczy [...] Máltás Olga Bartók Bél Luby Sándor Hej Ocskay brigudéros czimü költeményt [...]
2025. 1901-03-10 / 10. szám
[...] László alispán Nagy Béla Domahidy Sándor Szuhányi Ödön Luby Géza Böször­ményi Sándor biz tagok Kemény Alajos Kováts [...] a sorozás miatt és Nagy Sándor aljegyző súlyos betegsége miatt nem [...] hozzá csatolnák még Részegét és Szaniszlót a mely most Mihályfalvához tartozik [...]
2026. 1907-03-07 / 10. szám
[...] mint kereske­delmi bíróság mely a Szaniszlón megalakult Arina czimü pénzintézet czégének [...] debreczeni zenedei h tanár Füredi Sándor a szatmári zenede tanára Benkő [...] Kossnib Ferencz levele Tek Balázsovich Sándor gyógy­szerész urnák Sepsiszentgyörgy Csúzos bántalmaknál [...] közönséges sósbor szeszszel Készíti Balázsovich Sándor gyógyszerész Sepsiszentgyörgy A törvényesen védett [...]
2027. 1979-03-10 / 58. szám
[...] a tudományos technikai úttörő szemlére Szaniszló Ferencné könyvtáros tájékoztatott arról hogy [...] körbe A kör betűiben Petőfi Sándor egyik versének címét rejtettük el [...] Ura Czinke Gabriella Vasmegyer Bene Sándor Mátészalka Hamupipőke o Romhányi József [...]
2028. 1995-11-13 / 266. szám
[...] meg Mendele Ferenc munkás­ságát Erdész Sándor ny múze­umigazgató méltatja Közre­működnek a [...] a szén árát Válaszol Csatlós Sándor Tüzép vezető Mátészalka Mielőtt erre [...] Jenő Kilény Kilián Megyer Miklós Szaniszló S SZILVIA Szólón Mai évfordulóink [...]
2029. 1901-12-31 / 53. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor és Unger Ullmann Sándor Nagy Károlyban Fitos Ferencz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál j [...]
2030. 1909-03-03 / 10. szám
[...] tempore közkedvelt burleszk komikusnak Papír Sándornak Én hajlandó vagyok az utóbbi [...] legelőször dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apát­plébános a Kath Tanügyi Tanács [...]
2031. 1902-08-12 / 33. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló F ábiánháza N Ecsed M [...] egyedül a készítőnél UNGER ULLMANN SÁNDOR Szt Háromságához czimzett gyógyszertárában SZATMÁRON [...]
2032. 1981-05-14 / 111. szám
[...] Szabó testvére is segített Dán Sándor a helyi rendőr körzeti megbízott [...] sapka a fejé­ről Ezután Dán Sándor könny­gáz sprayt használt s a [...] élnek 1710 ben sáskajárás pusztí­tott Szaniszló Zsigmond Pát rohán írt naplójában [...]
2033. 1913-06-14 / 24. szám
[...] képviselt Bőhm Dávid és Fia szaniszlói cég 55 K Í 5 [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
2034. 1912-04-14 / 85. szám
[...] A ezaniszlói hitelszövetkezet köz­gyűlése A szaniszlói hitelszövetkezet amely igen kedve ő [...] pedig Szabó Ágoston gyógvszerósít Madarász Sándor és Mayer Mihály gazdálkodókat Kifogóit [...]
2035. 1913-02-09 / 33. szám
[...] újból megkezdette Tolvaj napszámom A szaniszlói c end őrőrs elfogta Kerezsi [...] legolcsóbb napi árakban eszközöltetnek Wertheimer Sándornál Szatmáron Raktár telefon­száma 272 iroda [...]
2036. 1981-03-26 / 72. szám
[...] is eladó Érdek­lődni Nyírtura Pe­tőfi Sándor utca 43 52263 Mátészalkán két [...] és 1 db kesztyűtartót ven­nék Szaniszló Ist­ván Baktalóránthá za Vasvári Pál [...] Alkat­részeket roncsot hiányosat is Bernáth Sándor Budapest Wesselényi u 4 3 [...] darabon alul nem szállítok Joó Sándor 2941 Ács Toldi út 6 [...]
2037. 1998-04-07 / 82. szám
[...] kerete 1982 es születésűek Szilágyi Sándor KSE Mátyás János Tiszabercel Nagy [...] tis Máté András Tarpa Vagy Sándor Kótaj Takács Tamás Rakamaz Pócsik [...] Popovics Újfe hértó Edző Nemes Sándor Kulcsár Anita újra a Bujtosiban [...] Tóth L Hajdúná­nás Boros Drótos Szaniszló Tábo­ri Borsodi Volán Lente Mérész [...]
2038. 1903-02-19 / 8. szám
[...] János Gyurovits Gyula Szatmári Rajzinger Sándor Bosszin József Szaniszlón Straub Antal gyógyszertárában Nyomatott Sarkadi [...]
2039. 1911-11-04 / 45. szám
[...] a tettest sikerült Rácz Teréz szaniszlói lakos személyében letartóztatni aki majd [...] meg­indították A megtévedt magtáros Antal Sándor magtáros nem a bibliai értelemben [...]
2040. 2004-01-05 / 3. szám
[...] Nyíregyháza Ligeti Óvoda Tagóvodája Bo­tos Sándor Vastag Rajmund Szekeres Zsa­nett Krochta [...] Balázs Szőlőskerti Általános Iskola Varga Sándor Nyírjákó Papp Anikó Nyírkárász Király [...] Kovács Viki Szanisz ló Márton Szaniszló Zsófia Makiári Ágnes Nagy Szilvia [...]
2041. 1918-07-25 / 30. szám
[...] Beregszászba Láng József Felsőbányára Haklik Sándor szaniszlói s lelkész Beregszászba Nemes Ist­ván [...]
2042. 2016-08-15 / 191. szám
[...] Z Edző Szimuly Gábor Vámosoroszi Szaniszló Á Márton J Somogyi T [...] Bartha F Já­tékos edző Rozman Sándor Nagydobos Somogyi 1 Almási J [...] is pontot szerzett FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR man S 2 Djacsenko Tar [...] Cs Illetve Szatlószki T Rozman Sándor A felkészülés meghozta az eredményt [...]
2043. 1911-03-23 / 12. szám
[...] a kedvezőtlenidő miatt elmaradt Véres Sándor nap Névestét ültek pén­teken Balázs Sándor mátészalkai lakos házá­nál Volt ital [...] Zsukán Júnosne szül Mi­kulás Maria szaniszlói lakos régóta tüdővész­ben szenvedett s [...]
2044. 1910-05-26 / 21. szám
[...] József Spitz Dezső és Fintha Sándor vezetése alatt ugyancsak a múlt [...] az esetről Ba­gosi Ferencz Fekete Sándornak mondta magát és nála ilyen [...] miniszter Komáromy István uradalmi intéző szaniszlói lakost a nagykárolyi járásra nézve [...]
2045. 1909-12-19 / 51. szám
[...] Batthányi Tivadar sőt gróf Károlyi Sándor stb védősége alatt le­folyt országos [...] a Gazdatisztek Országos Egyesülete Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...]
2046. 1907-03-24 / 24. szám
[...] szentvér dűlői telep A Fogarassy Sándor és társainak egyezségi ajánlata folytán [...] a következőleg határozott Folyamodó Fogarassy Sándor és társainak meg­engedi hogy a [...] folytán 46 négyszög öl Fogarassy Sándor és társai telkéhez s ugyanott [...] Nyircs diolyból és Nagykárolyból valamint Szaniszlóról 120 egyén utazott el Amerikába [...]
2047. 1911-04-29 / 18. szám
[...] templomok betörőjét a csendőrség Bertalan Sándor rovott multu csavargó személyében kinyomozta [...] Javíthatatlan ifjú lelenc VancsaCsicsó Gyula szaniszlói suhancot kinek romlott lelkű letét [...]
2048. 1910-02-17 / 7. szám
[...] II dijat 500 koronát Herezegh Sándor zombori mér­nök Két koczka jeligéjű [...] takarék és hitelintézet r t Szaniszlón rnárcz t 17 én d [...] 10 én tartott ülésében Némethy Sándor és Hancsis Illés helybeli lakos [...]
2049. 1911-10-22 / 85. szám
[...] Tibo szatmári püspök Jordán Károly szaniszlói apátr plébánost a nagykárolyi kerület [...] specialista orvos Dr Szabó B Sándor honosított meg a mely több [...] forduljanak fel­világosításért Dr Szabó B Sándor orvosi ren­delő intézetéhez Budapest V [...]
2050. 1968-06-02 / 128. szám
[...] pártbizottság első titkára dr Gombás Sándor a megyei pártbizottság tit­kára Budapesten [...] em­lékkiállítás nyílt A kiállí­tást Borka Sándor igazgató helyeles nyitotta meg Ere­deti [...] Gyermek és Ifjúságvédő In­tézet gyermekfelügyelője Szaniszló János a Magyar Honvédelmi Szövetség [...]