41. oldal, 2074 találat (0,079 másodperc)

Találatok

2001. 1998-04-28 / 99. szám
[...] a dunántúli kiruccanás után Rácz Sándor edző A kisvárdai lányok legköze­lebb [...] Oravecz Hatvan Nyeste Szabó V Szaniszló Borsodi Volán Boros Gombos Mangel [...] VSC Makrai Ózd Nagykaposi Balmazújváros Sándor Edelény Marcsek Szekrényes Varga Rakamaz [...]
2002. 1901-07-16 / 29. szám
[...] betegsége miatt nyugdíjazta Áthelyezések Füzy Szaniszló ren dfőnök Halász Antal irgulmasrendi [...] névsora u következő Dr Antal Sándor ügyvéd Szatmár Jeney Sándor trvszéki jegyző Debreczen Hukk Kálmán [...] még Dr A n tal Sándor Dr Bodnár Virgil és Dr [...]
2003. 1998-03-31 / 76. szám
[...] Tóth L Hajdúnánás Boros Drótos Szaniszló Tábori Borsodi Volán Lente Mérész [...] Zs Hajdúböször­mény 5 Püspökladány 1 Sán­dor Edelény Szekrényes Var­ga Rakamaz Tanyi [...]
2004. 1906-06-03 / 44. szám
[...] fog kezelni Krómer Mátészalkán Krémer Sándor színigaz­gató szülörtökön tartotta az utolsó [...] én d e 9 órakor Szaniszlón 500 korona díjjal és junius [...] 1 Berinde István 2 Prisnaer Sándor 4 Gulyási János 1 Ziher [...]
2005. 1998-05-26 / 122. szám
[...] Hídvégi Hatvan Nyeste Sza­bó V Szaniszló Borsodi Vo­lán Boros Gombos Mangel [...] VSC Szatmári Karcag 8 gól Sándor Edelény Siklósi Püspökladány Tanyi Vásárosnamény [...]
2006. 1906-08-23 / 34. szám
[...] hír Székely Gyula segédlelkész Csomaközről Szaniszlóra helyez­tetett át Rónay János diakónus [...] Adolf Dr Kováts Dezső Toóth Sándor intéző Dr Nemestóthi Szabó Albert [...] igazgatósága tagjai sorába szerződtette Papír Sándor komikust ki nemrég Krémer Sándor társulatának volt tagja s igy [...]
2007. 1998-01-14 / 11. szám
[...] hogy a MOSZ elnöke Csötönyi Sándor gondolko­dik elvállalja e a jelöltséget [...] és Karakó Ferenc pro­dukciója tetszett Szaniszló Szabolcs a Fehér gyarmat edzője [...]
2008. 1900-08-28 / 35. szám
[...] Nagy ra változtatta Előléptetés Bodnár Sándor m I kir posta és [...] Polyánszky István okleveles tanítót a szaniszlói gazdasági is rnétlő iskolához szaktanítóvá [...] és ivácskói id Nagy Böszörményi Sándor nagybá­nyai ev ref egyházmegyei tanácsbiró [...] Szatmárit 1900 augusztus 156 Ruprecht Sándor Jákó Mihály egyl titkár egyl [...]
2009. 1901-12-17 / 51. szám
[...] Czeili Mátyás csoma közi Oláh Sándor ivácskói Nyikora Nucz evdőszádai Kovács Sándor József batizi Ecsedi Sándor csekei Dán Vendel nagyká rolyi [...] ingyen mel­léklete jelenik meg Lendvay Sándor szer­kesztésében Az Évkönyv különféle érték­papírok [...] K Bartha Kálmán Földváry Farkas Szaniszló 2 2 K N N [...]
2010. 1899-06-27 / 26. szám
[...] erdőmesteri állásra mint hírlik Márton Sándor s a újhelyi kincstári főerdész [...] Az állomás főnök regénye Besztróczy Szaniszló állomásfőnök reménytelenül szerette a gazdag [...]
2011. 1905-06-08 / 23. szám
[...] Zuzsika uno­kái Beniczky Miklós Beniczky Sándor Be­niczky Ferencz Beniczky Endre Schweiger [...] kez­detét Kinevezés A király Dicsőfi Sándor dr nyíregyházi törvényszéki bírót a [...] is be kell állítani Krémer Sándor színtársulata Eperjes­ről Bártfára megy s [...] gyászháznál tartott szertartás után a szaniszlói róm kath sirkertben tétetett örök [...]
2012. 1901-03-17 / 11. szám
[...] programmal 1 Alkalmi beszéd Tietz Sándor 2 Kik voltak a honvédek [...] maguk és gyermekeik György és Sándor valamint a számos rokonság nevé­ben [...] a gondos családapát Gruber Márton szaniszlói jegyző sógorát vesztette el az [...]
2013. 1904-02-02 / 5. szám
[...] érdeklődése mellett Első sorban Nagy Sándor alakítását említjük föl kinek já­tékában [...] kiemel­nünk Bátosi gondos alakítását Nagy Sán­dor s Széli Gizella Papir B [...] Lénárd Istvánné özv Józsics Lászlóné Szaniszló Joó Juliánná Bodnár Erzsiké Schleicher [...]
2014. 1900-03-15 / 11. szám
[...] Samu Reich Sámuel itj Sternberg Sándor Sternberg Lipót és Schiff József [...] az újakat köszönjük Üdvözlet Kaligula Szaniszló Nem közölhető H YILT TÉR [...]
2015. 1901-08-20 / 34. szám
[...] tanára Zongorán kiséri Stei nacker Sándor ur 6 Harmónia dicséneke Huber [...] zeneakadémia tanára Zongorán kiséri Steinacker Sándor ur 9 Szózat Éneklik az [...] megelőzőleg dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói plébános tart ünnepi szónoklatot Városunk [...]
2016. 1909-07-18 / 29. szám
[...] meglepetés érte tegnap reggel a szaniszlói postamestert amint a hi­vatal ajtaját [...] Mária 285 Jul 5 Sztán Sándornak József 286 Jul 1 Tyfra [...]
2017. 1995-02-09 / 34. szám
[...] Test­nevelés Tagozatos Általános Iskola Edző Szaniszló Szabolcs 2 Hajdúszoboszló Olasz Focisuli [...] egy éve an­nak amikor Donka Sándor szakosz­tályvezető megkeresett és érdeklődött mit [...]
2018. 1903-01-01 / 1. szám
[...] Nagykároly Garzó Imre urad kasznár Szaniszló Gózner Antal földbérlő Kaplony id [...] dr Lúcz Ignácz birtokos Matolcsy Sándor kereskedő Mildóssy Márton birtokos Müller [...] zászlóaljhoz helyezték át Dr Gaál Sándor ezred orvost a helybeli zászló­aljtól [...] olvasókönyv füge és rajzónok Matolcsy Sándor szentjános kenyér és 1 doboz [...]
2019. 1909-08-08 / 32. szám
[...] az ember fülét talán Endrődy Sándor követte el aki bizonyára nem [...] Brán Dénes Szabó László Farkas Sándor mint sógorai családjaikkal Béka poraira Uj vasbánya Zoltowszky Szaniszló és Zsig mond lengyel grófok [...]
2020. 1909-12-07 / 49. szám
[...] páratlan Szerdán délután Tatár­járás Biró Sándor felléptével este Bál­királynő páros Csütörtökön [...] léghajója Szimay aki Szatmár inegye Szaniszló nagyközségben született életének legnagyobb részét [...]
2021. 1899-10-29 / 44. szám
[...] Nagy kolcs községekben 3 Hökhurut Szaniszló Fény Penészlek és Cso maköz [...] Lendvay szoborbizottság tevékeny elnöke Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszterhez az iránt fordult [...]
2022. 1997-04-10 / 83. szám
[...] a háznál 13 20 Szent Szaniszló Krakkó vértanú püspö­ke 1330 Tanúim [...] 00 Hírek 16 05 Szokolay Sándor műveiből 16 30 Szöktetés a [...]
2023. 1899-07-13 / 28. szám
[...] lánglelkü költő és szabadsághős Petőfi Sándor kozák fegyvertől találva az élők [...] járásban Vállaj Kis Majtény Börvely Szaniszló Doma hida Nagy Majtény Gilvács [...] Debreczeni Ist­ván l frtot Nagy Sándor 50 krt Főtiszt Hám József [...]
2024. 1903-11-12 / 46. szám
[...] Nyikita L és neje Püspök Sándor és neje 10 10 K [...] fizet illetéket Vissza Amerikából A Szaniszlóról Amerikába kivándorlottak kezdenek vissza száilingózni [...]
2025. 1906-08-12 / 47. szám
[...] ne­vében dr Jordán Károly apát szaniszlói plébános tol­mácsolta a kerület szeretetét [...] már érintkezésbe is lépett Wekerle Sándor miniszterelnökkel mint pénz­ügyminiszterrel A pénzügyigazgatóságok [...]
2026. 1907-07-02 / 27. szám
[...] Szatmár Dr Láng György orvos Szaniszló Kölcsey Zoltán földbirtokos Tunyog Szágmeistvr [...] lett betöltve a dr Aáron Sándor vtn főorvossá történt megválasztása folytán [...] élőit végzett éretleégesek a Demkő Sándor osztálya a kir kath főgimnáziumban [...] Beszéltek még Székely Endre Demkő Sándor sth A társaság vidám hangulatban [...]
2027. 1914-09-15 / 37. szám
[...] Jéger Kálmánná Elfogott kém A szaniszlói csen­dőrség kémkedés gyanúja miatt letartóztatta [...] Dr Fejes István Főmunkatárs Ruprecht Sándor Laptulajdonos és kiadó Morva János [...]
2028. 1904-07-07 / 27. szám
[...] a Király dij at Püspöki Sándor városunk fia nyerte el Állatorvosi [...] birtokot 12 évre Földvári Farkas szaniszlói birtokos bak 7000 korona évi [...]
2029. 1892-02-21 / 8. szám
[...] összeirt teljesen ösmeretlen hadkötelesek név­jegyzéke Szaniszló Pál Balogh Károly Gsépke János [...] Szulimán János Tóth János Rostás Sándor Jakab László Matyók Péter Minya Mihály Nagy János Czidor István Sándor János Balogh János Lakatos Kálmán [...]
2030. 1899-06-27 / 26. szám
[...] Szatmár I f j Böször­ményi Sándor csoportvezető A Custozzai csata érfordulóján [...] Zsigmond alelnök helyére megválasztották Domahidy Sándort választmányi tagnak pe­dig Balogh Pált [...] Eszter fiatal asszony apósát Darabánt Sándort a kivel állandóan ro Z [...] sz Az állomásfönök regénye Besztróczy Szaniszló állomásfőnök reményte­lenül szerette a gazdag [...]
2031. 1907-07-16 / 29. szám
[...] Géza omg Y képviselő Jékey Sándor fehérgyarmati és Pédky László má­tészalkai [...] Zsa dányi Henrik Országgyűlés Timár Szaniszló Nemzeti Színház Újdonság Erdős Ármánd [...] A Nap felelős szerkesztője Braun Sándor Politikai cikkoinek legnagyobb részét Lengyel [...] Írja Irodalmi fö munkutársa Bródy Sándor Belső dolgozótársai Ábrányi Emil Bródy Sándor Cholnoky Viktor tső más 81 [...]
2032. 1902-11-02 / 44. szám
[...] járási m kir állatorvossá Szende Sándort nevezte ki Kinevezés A vallás [...] Szűcs Józsefet Eljegyzés Földvári Farkas szaniszlói lakos gazdálkodó eljegyezte Fleischmann Mór [...]
2033. 1904-07-03 / 27. szám
[...] Dr Laurán Ágostonra Lázár Gábor szaniszlói esperes lelkész ugyanerre Ardeleán Korjolán [...] Schönher Gyula muzeumőr és Schönher Sándor főerdész A rövid de magvas [...] Szatmári elhunyt Az elhunytban Maróthy Sándor földbirtokos kedves leányát gyászolja Jelen [...]
2034. 1904-11-24 / 47. szám
[...] gróf Károlyi Gyula örökösei Toóth Sándor a gróf Károlyi István Pohl [...] néhány lápi kisbirtokos Domahidy 1 Sándor s még mások távolmaradásukat ki­mentették [...] László okleveles jegyzőt a j szaniszlói anyakönyvi kerületben anyakönyvi helyettessé nevezte [...] Bertalan Serly Ferencz és Sternberg Sándor Pénztárnok Strohmayer Ferencz Ellenőr Somossy [...]
2035. 1904-01-28 / 4. szám
[...] Singer Lipót Sternberg Lipót Stern­berg Sándor Kinevezés A m kir pénzügyminiszter [...] Vida Lajos helybeli keres­kedő Vida Sándor polgártársunk fia e hó 21 [...] részvét mellett Halálozás Háger János szaniszlói vendéglős e hó 26 án [...]
2036. 1903-03-26 / 13. szám
[...] kegyelet elhalmozta koszorúkkal Béke poraira Szaniszlóról nap nap után többen ván­dorolnak [...] vett fel és pedig Toóth Sándor uradalmi intézőt Gal góczy Árpád [...] Kőszeghy Andor Péchy István Toóth Sándor Vagács János rendes tagok Bodnár [...]
2037. 1903-12-24 / 52. szám
[...] és Popper urak 10 Blum Sán­dor ur Budapest 5 koronát küldtek [...] albirák A király meg­engedte hogy Sándor Lajos halmii s Egri István [...] Mátészalkaiban Nyirmegyesen 1 a nagyká­rolyiban Szaniszlón 1 Vállajon 2 tanyán Orvosi [...]
2038. 1901-03-31 / 13. szám
[...] Ara nyos Megyesen Patóházán Dengelegen Szaniszlón Apahegyen Vámfaluban Nagy Kolcson az [...] határozatot hozzon A választmány Benedek Sándor debreczeni vivó mester ajánlata mel­lett [...]
2039. 1901-07-30 / 31. szám
[...] a Szatmárnémeti énekkar Karvezető Suja Sándor 7 Népdalok Előadja az Iparos [...] megyés püspök Schwegler Alajos eddigi szaniszlói és Pilcz Ede szinér­váruljui káplánokat [...] közrehat hogy Lukács László Hegedűs Sándor miniszterek Wekerlo Sándor volt minisztereluök gr Teleki Géza [...]
2040. 1906-08-26 / 49. szám
[...] kísérletezést a legmelegebben aján­lom Kurucz Sándor ev ref lelkész Rádfalva Baranya [...] Müller Száli nagykárolyi Heinrich János szaniszlói Rencz Mária nagykárolyi lakosok Birtok [...]
2041. 1903-05-10 / 19. szám
[...] Ferenczy Imre Mártha József Szeőke Sándor Do mahidy Viktor Tóth Kálmán [...] A Nagykároly érendrédi Nagykároly fény szaniszlói nagykároly kálmánd börvelyi viczinális uti [...]
2042. 1897-10-31 / 44. szám
[...] Beöthy Zsolt Hentaller Lajos Szilágyi Sándor Marczali Henrik Hampelné Pulszky Polyxéna [...] Káluoky Izidor Beöthy Liszló Tímár Szaniszló Voinovich Gáza stb E korra [...] Ferencz az ő munkatársaival Bródy Sándorral és Mikszáth Kálmánnal együtt azon [...]
2043. 1901-07-04 / 27. szám
[...] vált meg pipájától Seydlitz Nagy Sándor lovas csapatjainak hires vezetője a [...] különösen a fáradhatatlan vivómestert Benedek Sándort ki az egyesületet a vívásban [...] dr Jordán Károly ez apát szaniszlói plébánost kérte fel Uj gazdasági [...]
2044. 1902-01-12 / 2. szám
[...] Szőke Gábor 10 f Király Sándor 10 f Király Dániel 10 [...] ivén Kajdy Gyula 1 kor Szaniszló József 20 f Dobos Juliánná [...] Gusruvy János 1 kor Kertész Sándor 1 kor Gyönki ref német [...] Nobél Károly budapesti nyomdász Nobel Sándor budapesti gyári intéző és özv [...]
2045. 1996-11-01 / 255. szám
[...] Szabó Mogyoródi Lukács Gál Körösi Szaniszló Remenár Farkas tizenegy­nek szavazok ismét [...] sérüléséből Új Kelet információ Rácz Sándor szakosztály­igazgatótól megtudtuk hogy Bécsi Kun [...]
2046. 1906-06-21 / 25. szám
[...] erdőket kezelő erdőtisztek létszámában Schönherr Sándor erdészt a nagybányai föerdöhivatalhoz fö [...] és gencsi körjegyzőség junius 26 szaniszlói és mezöteremi körjegyzőség junius 27 [...] rendes tagok Bát­hory István Vida Sándor Kardos Lipót és Bendes János [...]
2047. 1901-05-12 / 19. szám
[...] Hám József Vetzák Ede Tóth Sándor Nonn Gyula 2 2 kor [...] köszönet Dr Lang György ur Szaniszlóról a f hó 4 én [...]
2048. 1902-09-23 / 38. szám
[...] Segély színigazgatónknak A belügyminiszter Kréméi Sándornak a szat­mári szinház igazgatójának 600 [...] Adler Piroska kisasszonynak víz­aknai Adler Sándor nyug honvédezredes s neje Gáspár [...] közokt ügyi miniszter Bodnár Mária szaniszlói áll óvónőt Bodnár Gáspár tanítóképző [...]
2049. 1908-05-12 / 20. szám
[...] István nagybányai és Szé­kely Gyula szaniszlói segédlelkészek Kataszteri mérnökök nyári állomáshelyei [...] Ipar bank végre hajtatÓDak Botos Sándor és neje Boros Erzsébet végrehajtást [...]
2050. 1907-08-01 / 31. szám
[...] szívvel emlékezett meg gróf Dégenfeld Sán­dor nagybirtokosról aki az újonnan építendő [...] Elitéit kivándorlási ügynök Hepp József szaniszlói napszámost Madarassy Ist­ván központi főszolgabíró [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind