700 találat (0,236 másodperc)

Találatok

1. 1990-04-13 / 10. szám
[...] a sokat segítő dr Bátorfi Istvánnak aki júliustól az NSZK ban [...] útját a fák között Bokros István szövetségi kapi­tány ekkor jelentette ki [...] Kulcsár Bognár Tóth Röszler Jordanics Kerese Szabó II Dobos Edző Román [...] zalai győze­lem G Jordanics 3 Kerese illetve Stölkler Somogy Baranya 1 [...]
2. 1985-10-29 / 254. szám
[...] épületét Az eseményen meg­jelent Horváth István a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi [...] vezetője fogadta Je­len volt Roska István ha­zánk berlini valamint Karl Heinz [...] fo­gyasztói árszintnövekedést követve a nominál kerese tek is csak az ideinél [...] küldötteket a vendé­geket köztük Mátyás Ist­vánt a megyei tanács elnök helyettesét [...]
3. 2010-08-04 / 180. szám
[...] si munkára A munkaidő kötetlen Kerese ti lehetőség 95 000 Ft [...] és családja MEGEMLEKEZES MEGEMLÉKEZÉS GYÖRGY ISTVÁN halálának 9 évfordulójára Jucijuk Ő [...]
4. 1968-03-05 / 54. szám
[...] Tóth László Takács Kóma Verhás István Beer Márta Magdolna Halálesetek MettereczM [...] Szekszárdi Nyomdában Felelős vezető Széli István Széchenyi utca 46 Telefon 1 [...] 29 nyugszik KEDD órakor Egyhavi kerese lükct kapják nyere­ségrészesedésként a Dalmandi [...] 300 fiatal vett részt Angyal István szekszárdi lakos az MHSZ személykocsi­ján [...]
5. 1998-12-21 / 298. szám
[...] történetét feldolgozó könyv Szerzője Csöglei Ist­ván a Tolna Megyei Tűzoltószövetség el­nöke [...] nyugdíjasai neve is szerepel Csöglei István írja A tűz elleni védelem [...] képviselők meg­állapították hogy a testnevelők kerese jogos es megtiltották hogy a [...]
6. 1998-07-30 / 177. szám
[...] Tolna Hélix Kft Mözs Szent István u 2 sz alatti telephelyén [...] kérdéseivel javaslataival bejelentéseivel Igali Üzemvezetőségünket kerese fel Levelezési címünk 7275 Igái Szent István u 47 Telefon fax 82 [...] család 36627 MEGEMLÉKEZÉS IFJ REIZER ISTVÁN halálának egy éves évfordulójára 1972 [...]
7. 1986-04-18 / 91. szám
[...] a különböző iter mêlési rendszereken kerese tül Hz állategészségügyi helyzet megnyugtató [...] Volt szerencsénk találkozni dr Fisi István sióagárdi ál­latorvossal Mintha haza menne [...] Fotó Bakó Jenő Dr Fisi István a sióagá rdi szövetkezetben egy [...]
8. 2010-09-03 / 205. szám
[...] és gyermeklakossága GYERMEKORVOSI ÜGYELET Szent István tér 18 Telefon 74 318 [...] si munkára Ä munkaidő kötetlen Kerese ti lehetőség 95 000 Ft [...] 632 6379 Hő gyész Csögksi István Hőgyász Rózsavölgyi u 21 74 [...] mert hiányzol Nagyon MEGEMLÉKEZÉS KINCZLI ISTVÁN halálának 4 évfordulóján Szerettei MEGEMLEKEZES [...]
9. 2010-12-13 / 289. szám
[...] az uni­ós joggal a bizottság kerese tének elutasítását javasolja az Európai [...] készül az OECD hez MIKOLA ISTVÁNT jelölik Pá­rizsba OECD nagykövetnek a [...]
10. 1978-09-09 / 213. szám
[...] Megtekinhető szom­bat vasárnap Mözs Szent István u 82 242 1981 ig [...] tapétázást rövid határidőre vál­lalok Farkas István kisiparos Gróf Pál u 18 [...] és re­gi művészei Szerkesztő Simon István Rendező Szegvary Menyhért Műsorvezető riporter [...] Aktuális összeállítás Hí­rek Zene hallgatóink kerese re 19 15 Német nyelvű [...]
11. 1999-09-25 / 224. szám
[...] kórházi személyzet Kelly szá­zados határozott kérése ellené­re sem adott záró jelentést [...] fontosnak jellemzőnek tartja Verssel Jánossy István Kántor János Kurszán Kőszegi Csaba [...] Leitner Sándor Oláh Zoltán Pákolitz István Rozsos Gábor Sepsy Judit Szakács [...] József jelentkezik Szépprózai írást Benedeczky Istvántól Gutái Istvántól László Lajostól és Lázár Ervintől [...]
12. 1989-12-04 / 287. szám
[...] 4 Balogh Ta­kács D 7 Kerese Mendel 2 Szek­szárd Szabó 8 [...] PVSK 83 59 Fotó Bencze István Mészáros a labdával lepattanót szerez [...] előteremtésében Sőt a díj­kiosztón Réti István az NSZK beli cég magyarországi [...] a legjobb játékos különdíját Porga István ASE a rendező egyesület legjobbjának [...]
13. 2015-04-18 / 91. szám
[...] irodaszekszard gmail com címre 261747 Kerese k AWI kombinált hegesztőt laka­tost [...] erejéig 20 436 6040 ROGACS ISTVÁN 1941 2012 Hallom a hangod [...] PATRIK TEMETKEZÉSI IRODA Paks Szent István tér 7 Plébániával szemben Tel [...]
14. 1971-01-16 / 13. szám
[...] JT elnökségének tagja is Csorba István az NB III as bizottság [...] legjobb osztályzatot a szekszárdi Dravecz István kapta A további sorrend Vecsera [...] vita alakult ki különösen Dravecz István személye körül Csorba István ameliet kardoskodott hogy a legjobb [...] MÜSZFFGYÁR 1 HLLV TET pf KERES­e s 71 o r g [...]
15. 1990-04-11 / 08. szám
[...] László Oláh László és Görcs István Rácz György irányí­tásával Úgy látszik [...] Zsolt Paksi SE 3 Görcs István Paksi SE 75 kg Szakrai [...] Röszler Szabó Bognár Jor dánovics Kerese Boros Szabó II Edző Román [...] munkatársat pénzügyi osztályára Jelentkezni Réder István főkönyvelőnél Bonyhád Rákóczi u 6 [...]
16. 1999-05-14 / 111. szám
[...] is töb­bek között Hujber Péter Kerese Gábor Tóth Adám és a [...] 2000 június 30 ig Szemes István András László Szőke Gábor és [...]
17. 1958-12-30 / 306. szám
[...] tudomá­nyos világot erősen foglalkoztatják Az István és a János napot so­kan [...] község Hazafias Népfront­bizottságának titkára Kurucz Ist­ván Illés István dolgozó paraszt Görbe Istvánná parasztasszony Györősi Kovács Gábor pedagógus a község megyei tanácstagja Mónus István vezetésével kéréssel fordul­tak Antos István pénzügyminiszter­hez A bogyiszlóiak kérése röviden azt tartalmazta hogy a [...]
18. 1954-02-17 / 40. szám
[...] közül kj volt jobbik Szarvasai István Vak Bottyánt markánsan alakító játéka vagy Kiss István Csínom Palkója amely be annyi [...] sárszentlőrinci dolgozó gora szí oh kérése 1 hőgyészi kultúrotthon életéből A [...] illetve a lakosságnak ez a kérése is LEVELKZŐNK HÍJA I Ässu [...]
19. 1957-01-01 / 1. szám
[...] csalát számára a pénzhiány a kerese csökkenése Mi tudjuk legjobban mit [...] műveltté tehessük i rlut Györy István a Megyei Tanács kereskedelmi osz­tályának [...]
20. 1997-10-27 / 250. szám
[...] és Koké aranyérmes Kovács Koko István atlantai aranyérmesünk Budapes­ten világbajnoki címmel [...] vb aranyérmét 1991 ben Kovács István az 51 kg osok között [...] felétől aztán a valódi Kovács Istvánt láthatták a BS be kilá­togatok [...] feladatul s úgy tűnt pont­beli kérése már az első félidő elején [...]
21. 1970-10-31 / 256. szám
[...] hevert a még gyereknyi Party Ist­ván lesállása előtt a három vaddisznó Party István ki­húzta mellét s a büszkeség­től [...] legalább telefonon ne keresné Party Istvánt Ha árad a Duna azért [...] és a nagykónyi tsz ek kérése Továbbmenően a megyei állatforgalmi és [...]
22. 2009-04-01 / 77. szám
[...] lerombolták E megdöb­bentő tényt Gutái István közölte Tolnán A paksi könyvtárigazga­tó [...] öt­százezer ember volt lágerekben Gutái István a Gulagot az embe­ri történelem [...] ébren tartsa az emlékezetet Gutái Ist­ván szerint most húsz évvel a [...] intézke­dő rendőr a másik rendőr kéré­se ellenére vonakodott eleget ten­ni végül [...]
23. 1968-11-16 / 269. szám
[...] Bakó Jenő II helytörténeti bizottság kérése Előreláthatólag 300 holdat hasznosítanak A [...] parcellát ki kap­ja Amint Kaposi István osztály vezetőtől megtudtuk jelenleg haszonbérleti [...] 17 F Felelős vetető Széli István index szám 25 068 j [...] mIVmP Tamási T Wsa alói kérésé ma estig borult hi tSdíSTuA [...]
24. 1961-02-26 / 49. szám
[...] a Kajdácsi Sportkör mun­káját Egyedüli kérése volt hogy legyen három sportember [...] előtte kislánya Kovács Andor Gál István Déman Lajos Takács Kaszler Ferenc [...] Varga János Kersák György Kőmíves István Nagymányoki Bányász Bencze István Teleki István Bareith István Simontor nyai BTC Szabó János [...]
25. Vasárnapi Tolnai Népújság, 2011-12-18 / 49. szám
[...] Csurka kinevezésére új színház Tarlós István főpol­gármester felkérte Dörner Györ­gyöt az [...] Színház kijelölt igaz­gatóját hogy Csurka Istvánt ne alkalmazza színházában Mint Tarlós István közleményében fo­galmazott sajnálat­tal vette tudomásul hogy többszöri kéré­se és ezt követő nyil­vános felhívása elle­nére is Csurka István újólag az európai politikai kultúrával
26. 1969-01-31 / 25. szám
[...] hely­A korán kein szövetkezeti gazdák kérése löape István eivtársiioz A Tolna megyei Népújság [...] kelő szövetkezeti gazdák kérését Töm­pe István elvtárshoz a Magyar Rádió és [...] tagok ilyen természetű gondjait Tömpe István elvtárssal a Magyar Rádió és [...] TOT székház tü­körtermében dr Simka István titkár az újságíróknak elmond­ta a [...]
27. 1965-10-09 / 238. szám
[...] is kell létesíteniük Nem­csak dolgozóik kérésé javíthat jdk hanem életkörülményeiket is [...] érdek­lődéssel fogadták Pozsgai József Győri István különös lakásügye Az esetet amiről [...] vizsgálat során megállapítottuk hogy Győri Ist­ván a szerződésben kikötött an­nak a [...] kiköltözésre jogkövetkezmé­nyek terhe mellett Győri Ist­vánt a Tolna megyei fiókunk hívja [...]
28. 1957-07-24 / 172. szám
[...] Megvalósult a bukovinai szé­kelyek jogos kérése 5 o Szaporodik az állatállomány [...] hogy Thököly parancsa ellenére Straub István vádlott valóban mondta a többieknek [...] ártott az nekik sem­mit Sándor István tanú nemcsak arról beszél hogy [...] a hajdani katona cimborát Szarka István azt bizonyította hogy Thököly hívására [...]
29. 1968-09-06 / 209. szám
[...] a csa­tangoló lovakat A panasztevők kérése nem tar­talmaz túlzott kívánságot Viszont [...] Eklics László Papp Andrea Szabó István Vörös Pál Sá­gi Ildikó Mózes [...] Buda Sándor Beles Éva Hegyháti István Kertész Erzsébet Babodi Lajos Pleizer Ve ronka Gaál István Ervin Kelemen Margit Tilinger Sándor [...]
30. 1966-02-25 / 47. szám
[...] Márton SBTC férfi B Csősz István és Weisz Gyula A csapatverseny [...] többi társával együtt megjelent Szabó István hogy labdarúgó­játékvezetői tudományából vizs­gát tegyen [...] a közelmúlt­ban tiszteletdíjjal jutalmazta Szabó Istvánt A kedves ünnep­ség után megkérdeztük [...] vetődött fel a Szek­szárdi Dózsa kérése Tartalék csa­patukat a megyebajnokság B [...]
31. 1974-02-10 / 34. szám
[...] Nagy Andrea Kovács Ro­land Simon István Loboda Attila Szűcs Henriett Tusnovits [...] Dé kány Eszter Házasságkötések Lakatos Ist­ván Bakos Irén Vass János Vass [...] Erzsébet Topa József Ferenc Proics István Horváth István Loboda Attila Kalauz Györgyné Miszlai Erzsébet Ilia Istvánná Gadányi Julianna Bo ruzs Gábor Galambos Istvánná Réti Mária TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG [...]
32. 1978-09-21 / 223. szám
[...] a négy fal közé Csere István hegesztő az egyik csarnok mögött [...] má­sodosztályú vizsgálatnak ve­tik alá Csere István első osztályú hegesztő kicsit pi­rulva [...] egy hétig fuccs a Csere István esetében 800 forintnak Ennyit kapnak [...] végle­ges helyükön látni őket Csere István hegesztő kérése azt hiszem teljesíthető H J [...]
33. 1975-06-05 / 130. szám
[...] Bizottságának lapja Főszerkesztő ff FEJES ISTVÁN w Szerkesztőség Szekszárd Beloiannisz u [...] 129 21 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...] Gyula Magya­rosi Erzsébet Gyarmati lános István Pogány Mária Nóra Szemes István Budai Mária Erzsébet Hegedűs Artur [...] édes­apja ünneplőjét kérte köl­csön de kérése nem tel­jesült Az ebből eredő [...]
34. 1998-09-09 / 211. szám
[...] kéri hogy ha bármilyen észrevétele kérése bejelenteni valója van és sze­retné [...] Neiner Ágnes Friedmann Tamás Takács István dr Mi tyók Ferenc Mauthner Vince dr Balogh Ádám Pálinkás István Karácsonyi József dr Hadházy Árpád [...] Lőrincz Gyula Györke Dániel Pálinkás István Pámer Zoltán Kiss István Szigethy István Tölgyesy Lajos dr Freppán Miklós [...]
35. 1979-02-04 / 29. szám
[...] sikerült tömegsportnapon vetélkedtek A rendezők kérése megértésre talált anyukákat és apu­kákat [...] Kutasi Béla Szabó Elemér Borsodi István körültekin­tően szervez tárgyal a siker [...] Ferenc Steib Ferenc Lo sonczi István Szabó Elemér Németh Lajos Rottár [...] szenburger János Paplauer Ferenc Völgyi István Bor­sodi István Szabó János Fláding János Krsutz [...]
36. 1978-08-20 / 196. szám
[...] nyolc éve kezdődött Mözsi Szabó István festőművész akko­riban a fóti gyermekváros [...] szőnyegszövés­nél állapodott meg Mözsi Szabó István A dolog még ekkor sem [...] Len­gyelben is aztán Mözsi Sza­bó Istvánt a Népművelési In­tézet megkérte hogy [...] A bútoripari vállalatnak mindössze annyi kérése volt hogy a megrendelést még [...]
37. 1974-10-24 / 249. szám
[...] megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő FEJES ISTVÁN Szerkesztőség Szekszárd Beloiannisz u 2 [...] 129 21 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...] tanfolyamnak A KÖZÖS programok alkalmával István József az MSZMP MB osztály [...] ifjúsági klub A fiatalok régi kéré­se teljesült szinte heten­te tartanak táncos [...]
38. 1993-06-04 / 128. szám
[...] i testületi ülés jegy­zőkönyvéből Amrein István polgármester aláírásával mi­szerint A képviselő [...] rejtélyes megfogalma­zásnak legelébb is Amrein István polgármestert kérdez­tük Beszélgetés a polgármesterrel [...] teljesítettük ám ezután a Amrein István visszavonta nyilatkozatát Mindenesetre ez nem [...] nem válaszolt de a szülők kérése ére május 27 én közmeghall­gatást [...]
39. 2001-08-21 / 194. szám
[...] ráti társaságok 200 ember pince István napján a főzőversenyt a pörkölt [...] vette át Délután a Szent István téri szabadtéri színpadon báb show [...] bállal zárult FKÉ Szűcs Farkas István pónifogata FOTÓI BAKÓ JENŐ A [...] nézők Mayer Mihály megyés püspök kérése ellenére végignézték az előadást amelyen [...]
40. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] DÖNTSÖN ÉS LÉPJEN MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
41. 1975-10-01 / 230. szám
[...] bi­zottsága elé kerül Budapest törvényhatóságának kérése amelyben a megyéket csatla­kozásra szólítja [...] József pártolja a javaslatot Bencze István du naföldvári apátplébános egy­órás beszédében [...] sikerült pécsi mogyorószénhez jutnia Korsós István a megyei tanács kereskedelmi osztá­lyának [...] 8 ával megszűnt Szerkesztőség ünk kérése Kiss Pál Tolna Mözs néven [...]
42. 1975-03-12 / 60. szám
[...] SE rt osztályú sportoló Vanitsek István Sallai Antal Schneider Konrád Szekszárdi [...] Varga Zoltán Göttinger Antal Illés István Gaj­dos Jenő Kirchner István Hol­lander Pál Kovács Pál Kövecses [...] Valkai Lajos Harangozó János Ferenczi István Szili István Takaró Ist­ván Szabó Ferenc Szekszárdi MHSZ Rádió [...]
43. 1961-05-19 / 116. szám
[...] Vadász Szövetség elő­adója valamint Tarlós István megyei vadászati felügyelő Szalai István a legeredménye­sebb versenyző aki a [...] 0 5 M B Tarlós István a lövés pillanatában Az egyéni [...] is a csapatbajnok­ság megnyerése Tarlós István nemcsak jó lövő hanem kitűnő [...] A rövid ülés tárgysorozatán KMTE kérése volt amely arra csak néhány [...]
44. 1968-01-19 / 15. szám
[...] Lászlóné született Gó­man Erzsébet Sztojka István és Góman Péter Decs cigánytelepi [...] megyébe s az volna a kérése hogy mutas­sák meg neki az [...] hát ha ez volna a kérése akkor a vendéglátókat bizony alaposan [...] mennyit érdemes forga­lomba hozni Pongrácz Istvánná üzemvezető Dobos János és Szőke [...]
45. 1980-03-23 / 70. szám
[...] küldték tanulni annak idején Lázár Istvánt erőltették hogy tanuljon to­vább Nyilván [...] kollek­tív bölcsesség így határozott Lázár István 20 évvel a tanulmányai befejezése [...] min­denki elmondhatta ha volt panasza kérése Ugyanezt megtesszük a nagyobb mun­kák [...] talajt Vásároltak 110 üszőt Lázár István mondotta Lázár István Egy régi szarvasmarha istállóból malacnevelőt [...]
46. 1967-03-10 / 59. szám
[...] Hazafias Népfront megyei titkára Benedek István a fürgedi Dózsa Termelőszövet­kezet tagja [...] az előkészítő bizottság titkára Tóth István a medinai Rákóczi Tsz el­nöke [...] miszlai Búza­kalász Tsz tagja Lehőcz Istvánná a fácánkerti Uj Barázda Tsz [...] Ezek egyesítése a termelőszövet­kezeti tagság kérése alapján fo­lyamatosan megy végbe Megyénkben [...]
47. 1975-06-06 / 131. szám
f A rendőrség kérése Kinek kínáltak gázpalackot A rendőrség [...] megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő FEJES ISTVÁN Szerkesztőség Szekszárd Beloiannisz u 2 [...] 21 Fjí iős vezeti Széli István Trieszti a Magyar Po ta [...] a zongorából reme­kül alkalmazkodva Ba­lázs Istvánhoz Az apró technikai zavarokat is [...]
48. 1964-01-16 / 12. szám
[...] Balaskó János Döbrököz 3 Péter István Dom­bóvár 4 ifj Békefi György [...] 2 id Békefi György Péter István 3 Barsai Gyula ifj Békefi [...] a sportkör tagságának ez a kérése A keleti csoportba ja­vasolt tíz [...] élére A szakosztály elnökének Gergely Istvánt a gépállomás vezetőjét a szakosztály [...]
49. 1997-05-20 / 115. szám
[...] fős élbolyt az újszászi Barta István vezeti amikor a Szabadság tér [...] bi­ciklis fordítónál továbbra is Barta István vezet A Szabad­ság téren közben [...] becenévre hallgató 34 éves Barta István áll az élre és az [...] modia II osztály 1 ifj Ké­résé Gábor Sopron 2 Szinger Full
50. 1973-09-20 / 220. szám
[...] 129 21 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...] hiány­zott A tanári kart Sanyi Ist­ván nyugalmazott aranydiplo­más gimnáziumi igazgató képi [...] múlva visszatért a munkahelyre Lá­zár István és Gál János meg­próbálta őt [...] kísémi a munkaterületről A palánkiak kérése jogos eddig nem tudtunk pénzt [...]