88 találat (0,192 másodperc)

Találatok

1.
[...] t Kor­mos Vilmos Lovas János Szaniszló György 11 o t Nagy Dániel III o t Szaniszló István Tóth Imre IV o t A Zsindely házba Bartha Sándor Czövek György Hizó Lajos Kalydi [...] Komáromi József Maradi András Pataki Sándor Szombathy Tibor Lugosi Zoltán IV
2.
[...] Marádi András 111 b Tarr Sán­dor ll b o t 25 [...] a Papp Ferenc ll a Szaniszló István 111 a Paszternák László [...] 1 Padiszt Zoltán 1 Péchy Sándor V Szabó László Endre 11 b Sza­niszló György 1 Szombathy Tibor 111 [...]
3.
[...] 15 Kukoró Ferenc 30 Péchy Sándor 15 P VI osztályosok Bakos [...] P Pus­kás Lajos 10 P Szaniszló István 10 P Szombathy Tibor [...] László 10 Örvendi Zoltán 10 Szaniszló György 10 P osztályosok Bartha Sándor Czövek Gvörgv Csiszár Miklós 20 [...] Bornemisza András Gönczi Tibor Pataki Sándor Petrássy Tibor IV osztályosok Gáli [...]
4.
[...] atlétika Igó János torna Tarr Sándor vívás Nagy Attila labdarúgás Pogorisky [...] Vitányi Iván úszás Majdik Ferenc Sándor Domo­kos evezés Szaniszló István ökölvívás birkózás Matuska Mik­lós [...] a kard egyénit pedig Tarr Sándor A kardcsapat tagjai Tarr Sándor Kiss Sándor Kóta László Sándor Domokos a tőrcsapat tagjai Kiss [...]
5.
252 renc I jh 33 Sándor Andor Bolyos alapítványra Kovács De­zső [...] III 60 koronát fizetők Balog Sándor VIII Barta Endre 1 th [...] Sütő István II B Szabó Sándor VI Sza­niszló János V Széli Miklós Vili [...] V Czövek Lajos III Czövek Sándor II Erdélyi Sándor VIII Fekete Imre I Győr [...]
6.
[...] fé II lév 7 Fazakas Sándor 1879 Sükő Udvarhely I 2 [...] Szatmár I 2 IO Keresztessy Sándor 1881 Mada Szabolcs 2 11 [...] Ujfalu Zemplén I 2 23 Szaniszló István 1879 No vaj Abauj [...] Hunyad I 2 26 Tariska Sándor 1881 Balazsér Bereg I 2 [...]
7.
[...] 50 Kovács József 60 Kriston Sándor 120 Miskolczy Gyula 50 Nagy [...] 56 Doszpoly Béla 6196 Hajdú Sándor 100 40 Jakab István 140 [...] Gál Zoltán Kalydy Endre Kalydy Sán­dor Kájel Endre Lövey István Lugasi [...] Géza Parajos Zoltán Svéda Béla Szaniszló Elek Szombathy Sándor Tóth László P Vargha Lajos
8.
[...] Millen András V o Lőkös Sándor I é th Barcsa Endre [...] Tamás III é jh Keresztesi Sándor VI o Gáspár János II [...] Ragályi Géza V oszt Simon Sándor V o Vattay Sándor II o Páhi Dezső III [...] o Radácsi István VI o Szaniszló István VI o Baan József [...]
9.
[...] János Steiner Hugó Szabó Lajos Szaniszló István Szánthó Gyula Szulovinyi Sándor Téglási Andor Tüdős Gyula Trócsányi [...] példányokat Ardai Barna Bu zinkai Sándor Nagy Elek Nyitrai Lajos Trócsányi [...] írás pélnányokat Benda Gyula Czövek Sándor Hubai Miklós Izsó Bertalan Kubes [...] Szinyei Endre VII osztályban Kérészi Sándor Zsoldos Benő VIII osz­tályban Szinyei [...]
10.
[...] Karászy Benő 15 2 Maller Sándor 12 Franciából Hegyi József VI [...] Énekből Egressy Lajos VIII Maller Sándor I Kulcsár Dániel II Nagy Ferenc IIIA Kovács Zoltán VI Szaniszló András II Zenéből Kulcsár Dániel II 4 Maller Sándor I 4 Gyorsírásból Kárász István [...]
11.
[...] Torró Zoltán 80 P Hanesz Sándor 50 Balogh Dániel 70 Katocs [...] 30 Kukoró Ferenc 40 Pataky Sándor 72 07 Szabó István 70 [...] 30 Szacsury János 100 Tarr Sándor 70 Igó János 50 Thornka [...] 41 38 Szakács János 80 Szaniszló György 15 13 Szeles Sándor 56 95 Szüts László 31 [...]
12.
[...] Futó Béla V o Tariska Sándor Vlll o Gergely Béla IV [...] Karászi Benő VI o Keresztessy Sándor 1 th Kovács Lajos IV [...] Pap István 11 th Tatár Sándor Vlll o Reho Gyula IV [...] th Imre István 1 jh Szaniszló István 1 th Nyitrai Lajos [...]
13.
[...] 35 Kukoró Ferenc 35 Péchy Sándor VII osztályosok Bakos László 15 [...] Tarics Zoltán III osztályosok Bartha Sándor Bári Andor 25 Csiszár Mik­lós [...] Hadházi Dénes Ivák Lajos Konta Sándor Korponay Béla Lazanyi Sándor Madarász József Máthé László Nagy [...] P Kazár Barnabás I o Szaniszló György IV a o 15 [...]
14.
[...] Béla a VH ikben Csorba Sándor Somody István Ezeken kivűl a [...] ik Prágay István B Nagy Sándor Román Ernő és Moskovics Móricz [...] Kun Zoltán IV o Tatár Sándor IV o Ragályi Géza IV [...] o Ablonczi László III o Szaniszló István VI osztálybeli tanulók Ezenkívül [...]
15.
[...] osztályban Simon József K Nagy Sándor a III osztályban Kovácsy Ferencz [...] V osztályban Kalas Andor Nagy Sándor a VI osztályban Ambrus István [...] Korláth Endre Nagy Béla Németh Sándor III Szaniszló István Pazar Zoltán IV Sallai [...]
16.
[...] Béki Ferencz VII o Böszörményi Sándor I o 20 forintot fizetők [...] o Szilágyi Dániel I o Szaniszló István II o Ujj Lajos [...] Czövek Béla II o Keresztessy Sándor 111 o Hőny István III [...] Abaházy József VI o Tarbai Sándor V o Kovács Béla III
17.
[...] Péter József 80 P Rá­duly Sándor 80 P Szalay György 70 [...] Mercz Dániel 70 P Nagy Sándor 90 P Reho Gyula 50 [...] P Orbán László 30 P Szaniszló István 1570 P Szombathy Tibor [...] Szathmáry Géza 20 P Tarr Sán­dor 30 P Thomka István 20 [...]
18.
[...] Rácz Kálmán VI o Tóbiás Sándor III o F Molnár Antal [...] o Szilágyi Dániel elm o Szaniszló István II o Ujj Lajos [...] Czövek Béla I o Keresztessy Sándor II o Hőny István II [...] Abaházi József V o Tarbai Sándor IV o Kovács Béla II [...]
19.
[...] ÍT l félév 9 Magda Sándor 1883 Iske Ung 1 2 10 Nagy Sándor 1882 S Kaza Borsod 1 [...] Ung 1 2 11 Jantho Sándor 1882 Ujfehértó Szabolcs 1 2 [...] Hadad Szilágy 1 2 25 Szaniszló István 1879 Novaj A Torna [...]
20.
[...] Szegi Ferenc II jh 34 Sándor Andor­Bolyos alapítványra Sütő István III [...] Sütő Kálmán I o Sütő Sándor II o Szabó Ferenc I o Bv Szabó Sándor VII o Szaniszló János VI o Szilva István [...] Tudja László II o Urbán Sándor VI o Végh József III [...]
21.
[...] Harsányi György Majoros István Székely Sándor I osztály Hegyi József Horkay [...] 20 Lovas Gyula 21 Markovics Sándor 22 Menyhért Endre 23 Molnár [...] Rőc ei Bálint 30 Simon Sándor 31 Schwáger Andor 32 Szabó [...] 1 Somosi János I 9 Szaniszló András m 10 Szathmáry István [...]
22.
[...] 19 Juhász Ló­rán 20 Kajdy Sándor 21 Kiss Kornél 22 Knáver [...] 29 Nagy Miklós 30 Nagy Sándor 31 Orbán László 32 Papp István 33 Pataki Sándor 34 Petrássy Tibor 35 Puskás Lajos 36 Simon László 37 Szaniszló István 38 Székely Lajos 39 [...]
23.
[...] Berhés Antal Kukoró Ferenc Pataki Sándor III Barthos Gyula Deák Gy [...] Südy Árpád Debreceni László Péchy Sándor III Csiszár Gusztáv Gyöngyössy András Hoffler Foltányi Sándor Nagy Károly Orbán József Arday [...] István Petrássy Tibor Marády András Szaniszló István Ivanics Gyula I o [...]
24.
[...] XX fejezetéből d Angolból Fest Sándor Angolok Magyarországon a reform­korszakban 1825 [...] Majdik Ferenc Szacsuri János Tarr Sándor Vass Adrienne Vitányi István gr [...] Kárászon Dénes Kérészy Zoltán Meskó Sándor Mosko­vics György Nagy Attila Nagy Dániel Papp István Schweiger János Szaniszló István Székely Tibor Szilvásy János [...]
25.
[...] Bakos László Balla Bertalan Illb Szaniszló István 11 a Mády István [...] Csapó Ferenc Janka Tihamér Péchy Sándor Szabó A Lajos Vitkay Bertalan [...] IV Dencs Mihály Illa Foltányi Sándor Nagy Károly Theisz János Illb [...] Miklós Kuti Lajos V Pataky Sándor IV Majdik Zoltán II o [...]
26.
[...] 60 Péter József 60 Ráduly Sándor 40 Szalai György 60 Vályi [...] 40 Harsághi Géza 20 Illésy Sándor 16 02 Király István 60 [...] 10 Kukoró Ferenc 3570 Pallaghy Sándor 20 Pataky Sándor 40 60 Szabó István 22 [...] István 10 Petrássy Tibor 15 Sza­niszló István 10 Zajdó Lajos 10 [...]
27.
[...] Labas Béla I é jh Sándor Andor Bolykos alap Nagy József [...] Szabó Zoltán Vili oszt Ujj Sándor V o 40 frtot fizetők [...] o Szilágyi Dániel II o Szaniszló István IV o Porzsolt Ernő [...] Gzövek Béla III o Keresztessy Sándor III o Honi István IV [...]
28.
[...] Szabolcs 1 2 16 Nagy Sándor n 1892 Pó ka M [...] Mező Zemplén 1 2 20 Szaniszló János 1893 Simoni Gömör 1 [...] Ujhely Zemplén 1 2 Karsa Sándor izr i 1893 S A [...] fi 1891 Bodzásujlak Zemplén 1 Sándor Tibor á e 11 1892 [...]
29.
[...] VIII Alszertárosok Barathy Béla Vili Szaniszló István Vll Szakosztályvezetők Theisz János [...] László Vll Majdik Ferenc Tarr Sándor Vl a Antal András Igó [...] nagy munkáját önzetlen sportszeretettel Hallgató Sándor igazgatóhelyettes és Erdélyi László tanár [...] rendezett a tanárelnök dr Maller Sándor és Harangi László Legjobb sportoló [...]
30.
[...] 11 Lőrincz László 12 Megyesi Sándor 13 Mikó András 14 Molnár [...] 20 Rothbarth László 21 Simon Sán­dor 22 Schwager Andor 23 Szabó Béla 24 Szaniszló András 25 Szilvássy László 26 [...] 3 Bein László 4 Czeizler Sándor 5 Dudinszky Ernő 6 Fodor [...]
31.
[...] Doszpoly Béla 53 08 Hajdú Sándor 22 Jakab István 55 28 [...] 22 Kovács László 20 Kriston Sándor 60 Nehéz József 15 Nóvák [...] Gábor Berecz Zoltán Pásztor András Sza­niszló László II osztály Bereczky József 20 Doszpoly Béla 60 Hajdú Sán­dor 40 Jakab István 60 Kavalec [...]
32.
[...] 4 8 3 19 Keresztúri Sándor 1 1 2 1 2 2 2 20 Kérészy Sándor 1 1 1 1 1 [...] 2 3 3 22 Lesczinszki Szaniszló 1 1 1 1 2 [...]
33.
[...] Bihar 1 2 7 Kozma Sándor it tf 1894 Czegléd Pest [...] Szabolcs 1 2 15 Szabó Sándor ff if 1891 Mátyus Bereg [...] Mező Zemplén 1 2 11 Szaniszló János ff yy 1893 Simony [...]
34.
[...] követelményeknek jól megfelelvén érett 24 Szaniszló István nem érett a természettanból [...] követelményeknek megfelelvén érett 28 Deme Sándor ismétlő nem érett a német [...]
35.
[...] Joó Károly Ib Kórizs Lajos Szaniszló András III Gutper Imre Szabó Sándor Vigváry Ferenc IV a Kovács [...] Mihály Janka György 111 Fodor Sándor V Gutper István VI o [...]
36.
[...] Ung I 2 3 Benkő Sándor 1880 S Sz György Háromszék [...] Gömör I 2 7 Keresztessy Sándor 1881 Nyir Mada Szabolcs I [...] Pthriigy Szabolcs I 2 19 Szaniszló István 1879 Novaj Abauj Torna [...]
37.
[...] Hadad Szilágy 1 2 20 Szaniszló István 1879 Novaj Abauj T [...] Borsod 1 2 11 Háda Sándor 1884 Nagybereg Bereg 1 2 [...] Ugocsa 1 2 17 Kovács Sándor 1882 Érottomány Bihar 1 2 [...]
38.
6 á IV b Nits Sándor IV a Ösváth Lajos ÍV [...] a Szakács János IV a Szaniszló György IV b Szeles Sándor IV b Szűcs László IV [...]
39.
[...] 1 19 Harsányi István Hrabéczi Sándor 2 2 2 3 1 [...] 1 20 Harsányi István Hrabéczi Sándor 3 4 4 4 3 [...] 1 2 1 22 Kérészy Sándor 2 1 3 2 2 [...] 1 1 1 26 Lesczynszki Szaniszló 2 2 2 2 1 [...]
40.
[...] szépírás a Magánrajzot tanultak Kérészi Sándor VII Harsányi Gyula VI Szinyei [...] Gyula elégs Honi Géza jó Szaniszló István elégs Pavletics Gyula II [...] Szépírási pályázaton 8 frt Kérészy Sándor VII o t mű­írásért Honi [...]
41.
[...] Szabolcs 1 2 14 Szabó Sándor n ii 1891 Mátyus Bereg [...] Mező Zemplén 1 2 18 Szaniszló János 1893 Simoni Gömör 1 [...] Küküllő 1 2 12 Nagy Sándor w n 1892 Póka M [...]
42.
[...] 3 2 2 5 Gerzsényi Sándor ism 2 3 3 3 [...] 2 2 2 19 Pataky Sándor 1 1 1 1 1 [...] 2 3 2 2 24 Szaniszló István 1 1 2 3 [...] 1 1 1 28 Takács Sándor 1 1 1 1 1 [...]
43.
[...] ai H OJ U Gyana Sándor 1 2 3 1 2 [...] 2 2 els 2 Kalydy Sándor Hi 1 1 1 1 [...] 1 1 kit 1 Nyíri Sándor 1 1 3 3 2 [...] 3 1 2 els 2 Szaniszló László Hi 1 1 2 [...]
44.
[...] Kezdő Baski István IV Gergely Sándor IV Zsuífa Tibor Pogány Istvánné [...] Gyula VI Vajda Péter IV Szaniszló András I Pogány Istvánné 6 [...]
45.
[...] 2 3 1 41 Keresztúri Sándor 3 3 4 3 2 [...] 2 3 i 42 Kérészy Sándor 1 1 3 2 1 [...] 4 3 1 48 Lesczinszky Szaniszló 1 1 1 2 1 [...] 2 1 l 49 Liszkai Sándor 3 3 4 4 4 [...]
46.
[...] János Gi Szalay Attila Ai Szaniszló István Székely Tibor 45 Szilvássy János Tarr Sándor R Vágfalvi Ottó Thi Vitányi [...]
47.
[...] 1 1 i 44 Ritók Sándor 2 2 1 3 2 [...] 1 2 3 i 52 Szaniszló István 1 1 1 2 [...] Ferencz Eltávoztak Bogdán Dániel Szulovinyi Sándor Magántanú lók Trapli Elemér Trapli [...]
48.
[...] 3 3 3 5 Gerzsényi Sándor 2 3 3 4 4 [...] 1 1 2 20 Pataki Sándor 1 1 1 L 2 [...] 2 1 1 1 24 Szaniszló István 2 2 2 3 [...] 1 1 1 29 Takács Sándor 1 1 1 1 1 [...]
49.
[...] ismétlő javító vizsgálatra utasíttatik 4 Szaniszló István a követelményeknek megfelelvén érett 5 Deme Sándor a követelményeknek megfelelvén érett b [...]
50.
[...] 3 3 els 1 Szabó Sándor 1 2 3 2 3 [...] 3 3 2 els 2 Szaniszló László Hi 1 3 2 [...] 1 2 jó 1 Szalóczy Sándor X 19 3 1 2 [...]
51.
[...] 1 1 1 13 Fenczik Sándor 1 3 4 4 3 [...] 1 1 1 1 39 Szaniszló János 2 2 3 2 [...] 2 2 1 46 Urbán Sándor 2 3 2 2 2 [...] 3 3 1 48 Veress Sándor 2 2 3 3 2 [...]
52.
[...] 1913 szept 20 Magyarkimle 19 Sándor Ferenc ref 1913 okt 19 [...] 1910 szept 12 Kisgejőc 23 Szaniszló Gyula ref 1913 szept 17 [...]
53.
[...] 1 1 1 1 jel Szaniszló György 2 3 3 3 [...] 2 3 elt 40 Szeles Sándor 1 2 1 2 1 [...]
54.
[...] jog és államtudományi karon Bognár Sándor I jh a Gyulay alapból [...] juta lomban részesültek Csüry Miklós Szaniszló János K Szabó Pál Orosz [...]
55.
[...] E aj SC n H Szaniszló István 1 2 3 3 [...] 2 els 2 50 Tarr Sándor R t 1 1 1 [...]
56.
[...] 2 1 jól érett 42 Szaniszló István 1 2 3 3 [...] 3 2 érett 45 Tar Sándor 1 1 1 1 1 [...]
57.
[...] 1913 SZept 20 Magyarkimle 22 Sándor Ferenc ref 1913 Okt 19 [...] 1910 szept 12 Kisgejőc 27 Szaniszló Gyula ref 1913 szept 17 [...]
58.
[...] 2 jól érett 14 Horváth Sándor 1 3 3 3 3 [...] 2 3 érett 17 Kállay Sándor István 1 2 1 2 [...] 3 3 3 érett 36 Szaniszló György 1 2 2 3 [...]
59.
[...] 2 1 1 17 Pataki Sándor 1 1 1 1 2 [...] 2 2 1 2 20 Szaniszló István 1 2 3 3 [...] 1 1 2 23 Takács Sándor 1 1 1 1 1 [...]
60.
[...] VIII osztály Osztályfőnök dr Maller Sándor Előmenetele az egyes tantárgyakban A [...] tanul­mányi eredmény 1 Rendszeretet Horváth Sándor Ai 1 2 3 2 [...] 2 2 els 2 Kállay Sándor Hi 1 2 2 1 [...] 2 2 els 3 35 Szaniszló György 1 1 2 2 [...]
61.
[...] 1 2 1 2 Kiss Sándor 1 1 1 1 2 [...] 1 3 4 3 25 Szaniszló György 1 3 2 3 [...] 2 3 4 3 Szeles Sándor 1 1 1 1 2 [...]
62.
[...] Ignác VI o f 7 Szaniszló András V o 8 Trombita [...] Mester Béla legszorgalmasabb levélíró Maller Sándor A csapatmunka szeptemberben 63 cserkésszel [...]
63.
[...] 1 római ezüst pénz Nemes Sándor 1 db vaspatkó Hanzi József [...] Lajos 4 db régi pénz Szaniszló Pál 12 db lengyeltörténelmi arckép [...]
64.
[...] Pál V o 3 Kérészy Sándor V o 4 Mátyás Géza [...] Bertalan V o 7 Lesczynszki Szaniszló V o 8 Péderi Ferencz [...]
65.
[...] VII osztály Osztályfőnök Dr Maller Sándor A tanuló neve Magaviselet j [...] 1 1 1 jó Horváth Sándor Ai 1 2 2 2 [...] 3 1 1 2 elt Szaniszló György ism 2 2 2 [...]
66.
[...] Szabó István 103 111 a Szaniszló György 39 111 b Kiss [...] Szilárdy István 64 Vll Pa­taky Sándor 31 Vlll a Király István [...]
67.
[...] 2 1 2 2 54 Szaniszló András 1 2 2 2 [...] 2 1 Évközben kilépett Gold Sándor Évzáró vizsgálaton nem jelent meg [...]
68.
[...] tagjai Kaffka Kóta Dula Kiss Sándor December 14 én Kassa és [...] András VI b Pálházay László Szaniszló István Vll o tanulók bronzjelvényt [...]
69.
[...] 1 2 2 2 Nits Sándor 1 2 2 3 2 [...] 2 3 3 2 30 Sándor Domokos 1 1 3 2 [...] 1 1 1 1 1 Szaniszló György 1 2 2 2 [...]
70.
[...] VI osztály Osztályfőnök Dr Maller Sándor A tanuló neve Előmenetele az [...] Szabó Gábor izr Szabó István Szaniszló György Ki Tamáska János Hi [...]
71.
[...] 1 3 2 3 46 Szaniszló István 2 2 3 3 [...] 2 1 2 50 Takács Sándor 1 2 1 2 2 [...]
72.
[...] 1 2 1 1 38 Szaniszló István 1 2 2 3 [...] 1 Eltávozott Móritz Zsigmond Németh Sándor Vizsgálatlan Illés Andor Ladomérszki Gyula [...]
73.
[...] 1 1 2 1 48 Szaniszló István 1 1 1 Ï [...] Meghalt a szülői háznál Bitók Sándor V ik osztály Előmenetele az [...]
74.
[...] 5 Szacsury J 48 0 Szaniszló István 48 0 Lajos Zoltán [...] 0 Lajos Z 43 6 Sándor D 47 5 pont Síkirándulásokon [...]
75.
[...] 2 2 1 12 Keresztesy Sándor 2 2 3 3 3 [...] 1 2 1 1 32 Szaniszló István 3 3 3 3 [...]
76.
[...] 1 1 2 29 Kőműves Sándor 1 2 2 2 1 [...] 3 1 2 2 53 Szaniszló András 1 1 1 2 [...]
77.
[...] 3 3 3 4 29 Sándor Domokosunit 1 1 2 2 [...] 2 1 1 1 35 Szaniszló György 1 2 3 3 [...]
78.
[...] 2 2 1 6 Derne Sándor 2 2 3 3 3 [...] 1 2 2 i 34 Szaniszló István 3 2 3 3 [...]
79.
[...] 2 1 1 47 Ritók Sándor 0 2 9 2 2 [...] 1 i 3 1 58 Szaniszló István 1 Ï 1 1 [...]
80.
[...] 1 1 1 1 32 Szaniszló János 3 3 2 2 [...] 2 2 1 39 Urbán Sándor 2 3 3 2 2 [...]
81.
[...] 2 2 2 17 Kömives Sándor 2 3 3 3 3 [...] 2 2 3 2 3 Szaniszló András 1 1 2 1 [...]
82.
[...] t 2 1 11 Keresztesy Sándor 2 2 3 3 1 [...] 2 1 1 1 31 Szaniszló István 2 3 2 3 [...]
83.
[...] V osztály Osztályfőnök Dr Maller Sándor A tanuló neve QJ u [...] fm 1 els 1 48 Szaniszló György ism 1 3 2 [...]
84.
[...] 1 2 1 21 Kérészy Sándor 2 2 3 3 2 [...] 2 2 i 24 Lesczynski Szaniszló 1 2 3 3 1 [...]
85.
[...] 2 2 1 34 Klein Sándor 1 3 3 2 3 [...] 2 1 1 1 56 Szaniszló János 1 2 3 2 [...]
86.
[...] elt 3 40 20 Héder Sándor Hi 1 1 1 1 [...] 1 els 3 70 40 Szaniszló László 1 1 3 3 [...]
87.
[...] 1 1 2 1 32 Szaniszló János 2 3 3 2 [...] József Vizsgálatot nem tett Urbán Sándor
88.
[...] Marádi András Orbán László Pataky Sándor Pálházay László Petrásy Tibor 30 [...] István ev Simon László 35 Szaniszló István Szilágyi László Szombathy Tibor [...]