Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1903

s -re 1. II. N c/j »­Név •'Z; > Születéshely Megye —­O ÍT> l/> félév 9 Magda Sándor 1883 Iske Ung 1 2 10 Nagy Sándor 1882 S.-Kaza Borsod 1 2 11 Porzsolt Ernő 1881 Bezdéd Szabolcs 1 2 12 Szabó László 1880 S.-Keresztur Borsod 1 2 13 Tomori Dezső 1880 Szabolcs Szabolcs 1 2 14 Tőrös Kálmán 1883 S.-Arnót Borsod 1 2 15 Tussay János 1882 Sárospatak Zemplén 1 2 16 Ujj Lajos 1881 Korlát A.-Torna 1 2 17 Zakariás Károly 1882 Magyaros Udvarhely 1 2 11 od évesek: 1 Almássy Lajos 1879 Kánó Gömör 1 2 2 Bakcsy Gyula 1881 Dercen Be reg 1 2 3 Barcsa Endre 1882 lbrony Szabolcs 1 2 4 Barcsa Mihály 1879 H.-Szoboszló Hajdú 1 2 5 Bodnár János 1882 Vilmány A.-Torna 1 2 6 Bódi Dénes 1883 Bothfalva Udvarhely 1 2 7 Czelder Béla 1883 F.-Bánya Szatmár 1 2 8 Ferenczy Dániel 1883 Egeralja Veszprém 1 2 9 Göndöcz István 1882 Ráckeve Pest 1 2 10 Helmeczy Antal 1882 K.-Kapos Ung 1 2 11 Jantho Sándor 1882 Ujfehértó Szabolcs 1 2 12 Karászy Benő 1883 Karád Zemplén 1 2 13 Kánya Gyula 1883 Botpalád Szatmár 1 2 14 Kovács Sándor 1882 Ér-Ottomány Bihar 1 2 15 Kóta Lajos 1883 Szepsi A.-Torna 1 2 16 Lányi Kálmán 1882 K.-Sz.-Miklós Szatmár 1 2 17 Lenkey Lajos 1883 Feled Gömör 1 2 18 Medgyasszay Andr. 1884 Szepsi A.-1 orna 1 2 19 Mizsák András 1885 Sárospatak Zemplén 1 2 20 Móricz István 1881 Láca Zemplén 1 2 21 Simon József 1883 Bánd Bereg 1 2 22 Siposs Kálmán 1883 Budapest Pest' 1 2 23 Szabó József 1882 N.-Mihály Borsod 1 2 24 Szakács Pál 1879 Hadad Szilágy 1 2 25 Szaniszló István 1879 Novaj A.-Torna 2 26 Szepsy József 1882 Tolcsva Zemplén 1 2 27 Tariska Béla 1882 Beregszász Bereg 1 2 28 Tóth József 1881 Miskolc Borsod 1 2 29 Urbán Endre 1883 Záhony Ung 1 2 30 Urbán Gyula 1882 Szőlős-Ardó A.-Torna 1 2 31 Verebély Károly 1882 A.-Szopor Szilágy 1 2 32 Veress Károly 1884 Dombrád Szabolcs 1 2 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom