Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1939

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület. Kassai Tankerület. A SÁROSPATAKI REF. FŐISKOLA THEOL. AKADÉMIAI ÉS GIMNÁZIUMI ÉVKÖNYVE (ÉRTESÍTŐJE) AZ 1939-40-ik ISKOLAI ÉVRŐL. (A 409. esztendő.) ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: D R ZSÍROS JÓZSEF ÉS TÁRCZY ÁRPÁD THEOL. AKAD. IGAZGATÓ GIMN. ÉS KÖZIGAZGATÓ LXXXIV. ÉVFOLYAM SÁROSPATAK — 1 9 4 0 — NYOMTATTA: KISFALUDY LÁSZLÓ A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL

Next

/
Oldalképek
Tartalom