Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1942

00/J2Ö NYOMTATTA: KISFALUDY LÁSZLÓ A RpF. FŐISKOLA BETŰIVEL Tiszánlnneni Ref. Egyházkerület. Kassai Tankerület. Internátus. A SÁROSPATAKI REF. FŐISKOLA THEOL. AKADÉMIAI ÉS GIMNÁZIUMI ÉVKÖNYVE (ÉRTESÍTŐJE) AZ 1942-41-IK ISKOLAI ÉVRŐL. (A 412. esztendő) LXXXVII. ÉVFOLYAM. SZERK ESZTETTÉK: TÁRCZY ÁRPÁD ÉS D r ÜJSZÁSZY KÁLMÁN GIMNÁZIUMI ÉS KÖZIGAZGATÓ THEOL. AKAD. IGAZGATÓ. SÁROSPATAK — 1 9 4 3 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom