Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1927

58 i II. osztály. Pengő 1.Ruszkay Imre (Szívós Mihály-alapítv. 7) ... ... ... 18"— 2. Hazag Mihály .... — 15'— Frenczel Béla. 15"— 3. Dávid Zoltán 12 — I. osztály. 1. Pongó István - •„ — — 15'— Karászy Benő . - 15"— 2. Maller Sándor ... ... — 12'— Franciából: Hegyi József VI — — — 5"— Halász László IÜ'A — — — 5-— Énekből: Egressy Lajos VIII. Maller Sándor I. .... Kulcsár Dániel II.... Nagy Ferenc IIIA. Kovács Zoltán VI. Szaniszló András II. Zenéből: Kulcsár Dániel II 4 — Maller Sándor I — - — 4-— Gyorsírásból: Kárász István IV. — - — 4'— Nagy Imre IV - — 4"— A gyorsírásból a Gyorsírástudományi Társulattól könyv­jutalmat nyert: Gyulay János Imre IV. Dicséretben részesül­tek s erről okmányt nyertek: Csontos István, Hettmanek László, Ködöböcz József, Rozgonyi Béla és Tompa Dezső IV. oszt. tanulók. „Tanári asztaltársaság" értékes könyvadományaiból kaptak: Bódy Endre VII., Palumby Gyula VI., Berzeviczy László V., Csontos István IV., Mester Béla III A., Balogh Jó­zsef IIIB., Dávid Zoltán II., Técsy József I. oszt. tanulók. Szabadkézi rajzból: Pengő Almássy Bertalan IV — — 1'— Csontos István VI ... 1'— Kárász István IV. ... ... 1'— Ködöböcz József IV I-—

Next

/
Oldalképek
Tartalom