Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1910

258 Árpád elemi o. t,, 2. Kardos Gyula 11. o. t. 14. V. Oláh Károly ala­pítványra: Bajusz Árpád I. o. t. 15. Zsarnay-emlék-alapítványra: Keresztúri Kálmán V. o. t. 16. Ferenczy alapítványra: Kastély Miklós II. o. Tatár József VI. o. 17. Ragályi György alapít­ványra : — 18. Vay-Geymüller alapítványra: Hózser László Y. o. Riedi Miklós VII. o. 19. Ráez Ádám alapítványra: Záhony Dezső I. o. 20. Kovács Károly-alapítványra : Pápai István l. th. 21. Sárkány Sámuel alapítványra: Lengyel József VI. o. t. 22. Jászay Sámuel-alapítványra: Ladányi Mihály I. th. 23. Kun püspök-jubileumi-alapítványra: Doktor Béla VI. o. 24. Comeníus­alapítványra : — 25. Br. Vay Béla alapítványra : — 26. Alsóborsodi egyhm. alapítványára : — 27. Kassai egyház alapítványára: — 28. Varga József-alapítványára: Kovács László V. o. 29. Dusza Lajos-alapítványra: Péter József III. o. 30. Szilágyi Benőné,. Buza Margit-alapítványra : — 31. Pelsőei magtár-alapítványra : Kardos Lajos VII. o. 32. Vay-Szathmáry-Szilassy-alapítványra: Joó Ferenc I. jh. 33. Töltési-Magyari-Darvas-alapítványra: Nagy László VIII. o. Szegi Ferenc II. jh. 34. Sándor-Andor­Bolyos-alapítványra: Sütő István III. o. 35. Beleznay-alapít­ványra: Bencze Ferenc II. o. 36. Szepesy-alapitványra: — 37. Katona-Babocsay Mocsay-Csemniczky-alapítványra: Stunda Ist­ván VII. o. 38. Szepesy-Kaposváry-alapítványra : Janka Péter III. th. 39. Vizsolyi-Kácsándy-Ónody alapítványra: Balogh József IV. o. 40. Kálvin-alapífványra: —. II. Ingyenesek. Benke József I. o. Berei András I. o. Fazekas Lajos VI. o. Hajdú Benő IV. o. Pap Zsigmond III. o. Varga Antal III. o. III. Első osztályú kedvezményesek. Baglyos Balázs I. o. Bartha Endre II. th. Barth Ernő II. jh. Bóna Miklós VI. o. Erdélyi József VI. o. Galvács Imre IV. o. Győry Kálmán III. 1h. Hézser Zoltán VIII. o. Jakabfalvi László I. o. Kiss Géza VII. o. Ladányi Zsigmond II. o. Molnár Béla IV. o. Molnár Ferenc VIII. o. Orosz Miklós V. o. Ozsváth Zoltán V. o. Pálóczi Barna II. jh. Ruszka Elek II. o. Sütő Kálmán I. o. Sütő Sándor II. o. Szabó Ferenc I. o. Bv. Szabó Sándor VII. o. Szaniszló János VI. o. Szilva István II. o. Szinyéri György III. th. Szőke István III. th. Tóth Jenő III. o. Tóth Lajos II th. Trócsányi Béla I. G. Tudja László II. o. Urbán Sándor VI. o. Végh. József III. o. Zitás István II. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom