Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1901

G3 1 Sorszám | Név Születési év Születéshely Megye I fé II lév 7 Fazakas Sándor 1879 Sükő Udvarhely I. 2. 8 Horváth Pál . . . 1881 T.-Németi Abauj-Torna I. 2. 9 Jakab Ernő . . . 1881 Penyige Szatmár I. 2. IO Keresztessy Sándor 1881 Mada Szabolcs — 2. 11 Komjáthy István 1882 S.-a.-Ujhely Zemplén I. 2. 12 Kocsiss Jenő . . . 1880 P.-Helmecz Ung I. 2. 13 Kőszeghy János . . 1880 Rásony-Saáp Abauj-Torna I. 2. H Kun Zoltán 1881 Sajó-Kazincz Borsod I. 2. IS Láng István . 1881 Devecser Abauj-Torna I. 2. l6 Liptay László . . 1880 Pelsőcz Gömör I. 2. 17 G. Nagy Béla 1881 Encsencs Szabolcs I. 2. 18 Román Ernő . 1882 T.-Harkány Zemplén I. 2. 19 Sarkadi Nagy Antal 1881 Kenézlő Szabolcs I. 2. 20 Simon József. . . 1880 Szepsi Abauj-Torna I. 2. 21 Sinka Gyula . . . 1882 Kis-Várda Szabolcs I. 2. 22 Sipos Lajos . . 1879 V.-Ujfalu Zemplén I. 2. 23 Szaniszló István . 1879 No vaj Abauj-Torna I. 2. 24 Szilágyi Dániel . . 1881 Gégény Szabolcs I. 2. 25 Szolga József 1881 Szászváros Hunyad I. 2. 26 Tariska Sándor . . 1881 Balazsér Bereg I. 2. 27l Tömöri Dezső 1880 Szabolcs Szabolcs I. 2. 28 Újlaki Sándor 1882 Ungvár Ung I. 2. X-ső é-^eselc : il Almássy Bertalan . 1881 Kánó Gömör I. 2. 2 Bálint Dezső . . 1883 Zádorfalva Gömör — 2. 3 Csabay János 1882 Böőd Abauj-Torna I. 2. 4 Farkas Dezső 1881 S.-a.-Ujhely Zemplén — 2. 5 Kovács Lajos 1882 H.-Böszörm. Hajdú I. 2. 6 Kun József . . . 1882 F.-Méra Abauj-Torna I. 2. 7! K. Nagy Sándor 1882 Sajó-Kaza Borsod I 2. 8 M. Nagy Sándor . 1882 Martonfalva Gömör I. 2. 9 Porzsolt Ernő 1881 Bezdéd Szabolcs I. 2. IO Szabó László . . 1880 S.-Keresztur Borsod I. 2. 11 Tussay János 1882 Sárospatak Zemplén I. 2. 12 Törös Kálmán . 1883 S.-Arnót Borsod I. 2. 13 Ujj Lajos .... 1881 Korlát Abauj-Torna I. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom