Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1936

173' 5. A kisinternátusba és a theol. internátusba felvett gimn. tanulók névjegyzéke az 1937—38. tanévre: A theol. internátusba: Blank Tibor, Duia Géza, Molnár László, Szirmay-Szlávik Arisztid, Vass Zoltán I. o., Csombor János, Dula Gusztáv, Kiss Ernő, Kiss László Zoltán, Takács László, Tóth Kálmán 11. o., Frank Ákos, Gáli Béla, Gyülvészy Barnabás, Vágfalvy Ottó III. o., Bornemissza András, Gönczy Tibor, Petrássy Tibor IV. o , Győri László, Turi Ferenc V. o , Csapó Ferenc, Kiss Elek. Szőnyi István, Koflanovits György, Szabó Levente, Szabó Endre, Vitkai Bertalan. Szinyéry György VI. o.. Rivó Zoltán, Szombatfalvy Albert VII. o., Barsi Ernő, . Bulyovszky Miklós, Nyéky Boldizsár VIII. o. t. A Gutenberg terembe: Bartha János, Szabó István I. o. t., Kor­mos Vilmos, Lovas János, Szaniszló György 11. o. t.. Nagy Dániel III. o. t., Szaniszló István, Tóth Imre IV. o. t. A Zsindely-házba : Bartha Sándor, Czövek György, Hizó Lajos, Kalydi György, Lovász Aladár, Nagy Tibor, Pogorisky Pál, Sütő­Tibor, Szarka László, Tar Zoltán, Vojtkó Béla I. o. t., Balla Viktor. Bartha Lajos, Cseh László. Jávorkay László, Kóta László, Örvendi Zoltán, Szakács János, Urai József II o. t., Béres Elek, Doktor László, Kóródi Andor, Kukoró László, Nagy Endre, Sinka István, Szabó László, Szathmáry Géza, Thomka Miklós III. o. t., Bartha Károly, Baksy Tibor, Barthos Tibor, Czövek László, Fekete Gyula, Komáromi József, Maradi András, Pataki Sándor, Szombathy Tibor, Lugosi Zoltán IV. o. t.. Bakos László, Balla Bertalan, Balla Lajos, Barthos. Gyula, Hubay László, Lazanyi István V. o. t., Bene Dezső, Emri Já­nos, Janka Tihamér. Kóródi Lajos, Kukoró Ferenc, Péchy Sándor VI. o. t., Biró József, Daróczi Ferenc, Fekete Barnabás, Harsági Géza. Kőszeghy Zoltán, Paszternák László VII. o. t., Berzeviczy István, De­meter Gyula, Horkay József, Hubay Barnabás, Juhász Béla, Nemes István VIII. o. t. — Összes létszám: Theol. internátus 32, Gut­tenberg-terem 8, Zsindely-ház 63. Kedvezményt kaplak: 40 pengőt: Demeter Gyula, Horkay Jó­zsef VIII. o. t„ Marádi András IV. o. t. — 35 pengőt: Bene Dezső VI., Fekete Gyula IV., Sinka István III. o. t. — 30 pengőt: Béres Elek III., Fekete Barnabás VII., Juhász Béla VIII., Komáromi József IV., Kőszeghy Zoltán VII., Kukoró Ferenc VI,, Lazanyi István V. o. t. — 25pengőt: Bartha Károly IV., Bartha Lajos II., Daróczi^ Ferenc, Harsági Géza, Paszternák László VII., Szakács János II. o. t. — 20 pengőt: Biró József VII., Doktor László III., Emri János VI., Nagy Dániel III. o. t. — 15 pengőt: Baksy Tibor IV., Balla Bertalan, Balla Lajos, Barthos Gyula V., Berzeviczy István Vili., Kóródy Lajos VI , Nemes István VIII., Szaniszló György II., Tóth Imre IV. o. t. — 10 pengőt: Péchy Sándor VI.. Jávorkay László II., Szathmáry Géza, Thomka Miklós III., Urai József II. o. t. 6. Az Angol-internátus manzard-szobájába felvétettek évi 60 P ért: Deme László, Király István, Kiss Miklós, Kuti Lajos VII., Patakv Sándor VI., Deák Béla V., Majdik Zoltán IV., Orbán László IV., Béky Zoltán, Majdik Ferenc, Szacsury János, Tarr Sándor III. o. tanulók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom