Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1938

229 3. Felvételek a kisinternátusba s a nyert kedvezmények: VIII. osztályosok: Bene Dezső 35 P, Emri János 35, Kukoró Ferenc 35, Péchy Sándor. — VII. osztályosok: Bakos László 15 P, Balla Bertalan 15, Balla Lajos, Barthos Gyuh, Győry László 30, Lazanyi István 35 P. — VI. osztályosok: Baksy Tibor 20 P, Bartha Károly, Czövek László, Fekete Gyula 35, Komáromy Jó­zsef 35, Puskás Lajos, Szombathy Tibor. — V. osztályosok: Béres Elek 40 P, László Gyula 15, Nagy Dániel 30, Szabó László Endre. IV. osztályosok: Balla Viktor, Bartha Lajos 15, Jávorkay László 20, Kóta László 40, Agcsernői Molnár Gyula 25, Tarics Zoltán. — III. osztályosok: Bartha Sándor, Bári Andor 25, Csiszár Mik­lós 30. Czövek György, Pasztornyiczky Lajos 15, Pogorisky Pál 35 Simon Pál 25. Sütő Tibor 20, Szarka László 20 P. — //. osztályosok: Bárdos Zoltán 20 P, Brindzár Ferenc40, Kalota­szegi András 15, Kiss József 25. Kovács Huba, Tankó István 15, Tóth Gusztáv 15 P.— I. osztályosok-. Bacsó Bertalan, Balogh Gyula, Bartha Dénes, Csobó Dénes, Hadházi Dénes, Ivák Lajos, Konta Sándor, Korponay Béla, Lazanyi Sándor, Madarász József, Máthé László, Nagy László, Simon Miklós, Soós György. 4. Gimnáziumi tanulók felvétele a theol. internátusba s a nyert kedvezmények: Theologiai-internátus : Bakó Gyula II. b. o. t, 15 P, Balogh Pál II. o. 10, Belle László II. o., Bernáth Géza III. a. o., Bernáth István IV. a. o., Blank Aladár II. a., Blank Tibor III. a., Csabay István I., Csombor János IV. a., Dula Géza III. a., Dula Gusztáv IV. a., Éger László II. a. 10 P, Fejér Béla I., Fejér Zoltán IV. b, Genersich György I., Gönczy Tibor VI.. Gyülvészy Barnabás V., Hadnagy János II. b. 20 P. Hubay László VII., Izsák Imre I. 30 P, Kalmár István III. b. 20 P, Kiss Ernő IV. b, Kovács Lajos Gá­bor I., Leonhardt Zoltán II. a. Pataki Sándor VI, Petrássy Ti­bor VI. o., Sápi Dezső IV. a. 10 P, Szőnyi István VIII. o. 10 P, Takács László IV. a. 20 P, Vass László I. a, Vass Zoltán III. a, Vágfalvy Ottó Tivadar V., Vojtkó Béla III. a. o. t. 5. Felvételek az ingyen internátusba. Balássy László VIII. o., Póti Miklós III. a, tanári kar jelöltje és Thomka István V. o. t 6. Felvételek a Gutenberg-terembe. Göőz Lajos I. o.. Halmy Gyula I. o., Horváth Sándor III. o. 30 P, Kazár Barnabás I. o., Szaniszló György IV. a. o. 15 P, Vajda László III. o., 15 P. Vizsolyi János II. o. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom