Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1937

67 1. Ablonczy Zoltán, 2. Andrássy Károly, 3. Bartha Ká­roly, 4. Bartha Tibor, 5. Barthos Tibor, 6. Béres Ferenc, 7. Bistei Andor, 8. Bornemissza András, 9. Ciáky Klára, 10. Czövek László, 11. Dobay Tibor, 12. Dómján Róbert, 13. Egri Barnabás, 14. Gáspár Endre, 15. Gönczy Tibor, 16. Hanvay László, 17. Harsányi Zoltán, 18. Hetey István, 19. Juhász Ló­rán, 20. Kajdy Sándor, 21. Kiss Kornél, 22. Knáver Zoltán, 23. Kovács Éva, 24. Lenkey Endre, 25. Majdik Zoltán, 26. Marády András, 17. Mády István, 28. Menyhért Gyula, 29. Nagy Miklós. 30. Nagy Sándor, 31. Orbán László, 32. Papp István, 33. Pataki Sándor, 34. Petrássy Tibor, 35. Puskás Lajos, 36. Simon László, 37. Szaniszló István, 38. Székely Lajos, 39. Szi­lágyi László, 40. Szilágyi József, 41. Szombathy Tibor, 42. Ta­kács Sándor, 43. Tárczy Árpád, 44. Theisz János, 45. Timmer Ferenc, 46. Tomory Zoltán, 47. Tóth Imre, 48. Tömösváry László. Az I. Rákócy György Egylet és annak ifjúsága külön­böző segélyek, jutalmak és jótékonyság címén összesen 92640 P-t adott ki. h) Iskolai kirándulások. Őszi kirándulás: szept. 15-én a főiskola erdejébe a Rá­kóczi-fákhoz ; tavaszi kirándulás: május 14-én az V—VII. osz­tályok Széphalomra rándultak ki Kazinczy sírjához, ahol mű­soros ünnepély keretében áldoztak irodalmi nyelvünk nagy újjáalkotója emlékének; II—IV. osztályainkat ugyanezen a napon a Főiskola erdejébe, a Il/b osztályt Ujhelybe az or­szágzászlóhoz, az I/a- és b) osztályokat a füzéri-várhoz ve­zezettük ki. Athletikai-, szertorna-, vívó- és síversenyeken többízben vettünk részt Miskolcon, Egerben, vagy rendeztünk ilyen ver­senyeket,iskolánkban a tankerület több iskolájának részvé­telével. Őszi, téli és tavaszi cserkész-táborozásainkat a Hegy­alja, Bükk és a Mátra kies hegyeiben rendeztük meg. Szabó Károly testnevelő tanár vezetése alatt 5-en vettek részt az 1937 nyarán rendezett holland világ-jamboreen. Nyáron, június 14-től 29-ig, cserkész-táborozásunkat a Balaton mellett Rév­fülöp határában tartottuk meg. Osztálykirándulás is többször volt a környék látnivalóihoz és a város iparvállalataihoz. Márc. 23-án Erdélyi László tanár vezetése alatt dr. Urbán Barna, Zana István és Jakabfi László tanárok kíséretével a VIII. osz­tály a nyíregyházi villamos centralé és a rádióleadó-állomást tekintették meg, szakszerű magyarázatokat nyerve. Március 28-án az I/b. osztályt vezette el Böszörményi László a sauj­helyi nemzeti kálvária, az országzászló és a trianoni határ megtekintésére. Olaszországba tervezett, nagyszabásúnak Ígérkező tanul­mányutunk, amelyet a legapróbb részletekig előkészített Zana István tanár, az olasz határ ápr. 14-iki lezárása miatt ez isko-

Next

/
Oldalképek
Tartalom