Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1885

$'»< •— —+SS H® tWl lllf JELENTÉS A SÁROSPATAKI EV. REF. FŐISKOLA (AKADÉMIA ÉS GIMNÁZIUM) ÁLLAPOTÁRÓL AZ 1885-86. ISKOLAI ÉYBEN. ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK / r Dr. SZANTHO GYULA, MOLNÁR, LAJOS, AKADÉMIAI GIMNÁZIUMI IGAZGATÓK. K, •f (S, XXX. ÉV FO LYA M. SÁROSPATAK. Nyomtatta Steinfeld Béla, a ref. főiskola betűivel. 1886.

Next

/
Oldalképek
Tartalom