Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1938

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület. Miskolci Tankerület. A SÁROSPATAKI REF. FŐISKOLA THEOL. AKADÉMIAI ÉS GIMNÁZIUMI AZ 1938-39-IK ISKOLAI ÉVRŐL. (A 408. eszlendő) ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: D R ZSÍROS JÓZSEF ÉS TÁRCZY ÁRPÁD THEOL. AKAD. IGAZGATÓ G1MN. ÉS KÖZIGAZGATÓ LXXXIII. ÉVFOLYAM SÁROSPATAK, — 1 9 3 9 — NYOMTATTA = KISFALUDY LÁSZLÓ A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL

Next

/
Oldalképek
Tartalom