Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1942

141 b) Latinból: 1. humán tagozatban: Barátság és hazaszeretet. (Cicero: De officiis I. 17, 56—58. pont.) 2. Angol tagozatban : Livius: Ab Urbe condita I. 36.: Csoda­jel a háborúban. c) Németből: Nyirő József: Az én népem XX. fejezetéből. d) Angolból: Fest Sándor: Angolok Magyarországon a reform­korszakban (1825—48. Részlet.) e) Görögből: Xenophon: Memorabilia II. 1. 21—26. Magyarból az irodalmi tételt választotta 39 tanuló (jeles : 20, jó: 11, elégséges: 7, elégtelen: 1); a történelmi tételt választotta 12 tanuló (jeles: 4, jó: 3, elégséges: 5). A szóbeli érettségi vizsgálat junius 5—11. napjain volt. Első ízben teljes érettségit tett 50 növendék a következő eredménnyel: kitüntetéssel érett: 10 (1961 °/ojelesen érett: 5 (9 80 °/<>), jól érett: 16 (31-37 °/o), érett: 18 (35 29 %), két tárgyból bukott 1 (1"96 %), megfelelt: 49 (96 07 %), nem felelt meg az írásbelin bukott 1 tanulóval együtt 2 (3 97 %). Sikeres kiegészítő vizsgálatot tett görögből 4 tanuló. Kitüntetéssel érett: Béres Elek, Gyülvészi Barna, Katona Géza, Köveshegyi László, Majdik Ferenc, Szacsuri János, Tarr Sándor, Vass Adrienne, Vitányi István, gr. Zedtwitz Ferenc. — Jelesen érett: Elkán Tamás, Farkas Imre, Kiss Miklós, Müller Gábor, Tömösközy Ilona. — Jól érett: Béky Zoltán, Groák Lajos, Hanuszik Magda, Hatházy Dénes, Hubay László, Igó János, Jármy János, Kóródy Andor, Kozák Márta, Matuska-Comáromy Miklós, Márton Lóránd, Pálóczi László, Perjéssy István, Prónay Gyula, Soós Imre, Szalay Attila. — Érett: Adorjány Manassé, Balla János, Berencsy Zoltán, Bernáth Elemér, Dévay Ferenc, Fenczik Győző, Kárászon Dénes, Kérészy Zoltán, Meskó Sándor, Mosko­vics György, Nagy Attila, Nagy Dániel, Papp István, Schweiger János, Szaniszló István, Székely Tibor, Szilvásy János, Vágfalvy Ottó. Az érettségi vizsgálatot tett növendékek pályaválasztása: mérnöki: 12, (általános 4, gépész 3, vegyész-, erdő: 2—2, építész • 1), lelkészi 6, jogi 4, állatorvosi 4, katonatiszti 3, közgazdasági 3, tanári 2, kereskedelmi 2, orvosi 2, vasutas, gazdasági, külügyi, szállodai, bank 1—1, tanítónői 2, diétás nővér 1, nem határozott 2 fiú, 1 leány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom