Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1895

57 Benő, Veress Károly; a III-ikban : Tóth Endre, Terhes Tivadar; a IV ben : Sinka Gyula, Tassonyi Ernő ; az V-ikben : Kovácsy Ferencz, Kiss László ; a Vl ikban : Szánthó Gyula, Egyed Béla ; a VH-ikben : Csorba Sándor, Somody István. Ezeken kivűl a „Kölcsey Parai - nesis és egyéb szónoki müvek“ egy-egy példányát kapták: Nagy- váthy Ferencz III-ik, Prágay István, B Nagy Sándor, Román Ernő és Moskovics Móricz, lV-ik, Galló József, Miklós Béla, Katona Géza, Marton János és Szász Tihamér V ik osztálybeli tanulók. Jutalomkönyvet kaptak még az I. osztályban Veszprémy Zoltán, Philipp Ernő, Szívós Béla. Máthé Miklós I. osztálybeli tanulót pedig osztálytársai részéről az a kitüntetés érte, hogy saját költségükön felküldték Budapestre a kiállítás megtekintése czéljából. b) Tandíjat nem fizettek : egész évre : Horkay Lajos I. o., Kun Miklós I. o., Simon Ernő II. o., Pányoki Lajos II. o., Soltész Andor II. o., Lányi Kálmán II. o., Nagyváthy Ferencz III. o., Erdé­lyi Kálmán III. o. László Kálmán III. o., Kun Zoltán IV. o., Tatár Sándor IV. o., Ragályi Géza IV. o., Móricz Zsigmond, Korlát Endre, Makó Béla, Oláh Ernő V. o , Nagy Béla IV. o., Dezső Dénes progym. tanulók ; félévre nem fizettek ; Kovács András I. o., Jónás Ferencz II. o , Mizsák Péter II. o., Tusai János, Jánosi András III. o., Szántai Miklós IV. o., Hubai József IV. o., Sallai Béla VII. o., Ablonczi László III. o., Szaniszló István VI. osztálybeli tanulók. Ezenkívül, mint tanárok gyermekei nem fizettek tandíjat az V. osztályban : Kovácsy Ferencz, a VI. osztályban : Szánthó Gyula a VIII. osztályban : Szinyei Béla, az I. osztályban : Búza László Szívós Béla, a progymnasiumban : Nagy Géza és Szinyei Sándor. c) A franczia nyelvért jutalmat kaptak : Piskóti Ferencz VIII. oszt. 10 frtot, Marton János V. oszt. tanuló 7. irtot. d) A Kazinczy-féle 5 darab aranyat a tanári kar Ambruzs István VIII. oszt. tanulónak ítélte oda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom