Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1896

26(5 József III. o., Osváth Béla VII. o., Millen András V. o., Lőkös Sándor I. é. th., Barcsa Endre III, o., Béki Tamás II. é. jh., Beregszászi György II. é. th., Antal Géza III. é. th., Csomár Béla VIII. o., Liszkai Béla II. é. jh.. Hubay Miklós I, é jh., Molnár István I. é. th., Simon Endré II. é. jh., Bakos Elek II. é. jh„ Marton János VI. o. III, 20 frtot fizetők: Szegő József II. o., Köröskényi Tamás III. é. jh., Keresztesi Sándor VI. o., Gáspár János II. o.. Kulin Barna V. o., Csabai János IV. o., Sípos Lajos V. o., Ablonczy László IV. O., Simon Ernő III. o., Körösi György IV. o., Éles István II. o., Nádházi Bertala n III. o., Hegedűs László II. o., Román Ernő V. o., M akó Béla VI. o., Lengyel László IV. o., Keresztury József IV. o., Urbán Endre IV. o., Futó Béla U. o., Dávid Károly II. o.. Ragályi István II. o., Szombathy István I. o., Kovács Gyula II. é. jh., Móricz István IV. 0., Verebélyi Barna III. o., Egyed Béla VII. o., Szextin Vilmos III. o. Kovács Lajos I. o., Arday Barna VIII. o., Csillik Balázs I. o., Pányoki Lajos III. o., Séra János III. é. th., Bodák Ferencz II. 0., Tóth Lajos II. o., Dienes János II. o., Fejér Pál II. é. th., Takács Mihály I. o., Böszörményi Sándor V. o., Balogh Gyula VI. o., Makai Kálmán V.oszt. Ragályi Géza V. oszt., Simon Sándor V. o. Vattay Sándor II. o. Páhi Dezső III. o. IV. 40 forintot fizetők: Székely Sándor IV. o., Radácsi István VI. o., Szaniszló István VI. o., Baan József V. o., Sutka István III. o., Nagy Gyula I. o., Szikszai Gyula II. o., Nagy Ferencz VI. o., Szilágyi Dániel V. oszt., Kóta Lajos IV. oszt., Kovács Béla II. é. jogh., Deák István I. o., Porzsolt Ernő V. o., Hőny István VII. o., Abaházy József II. é. jh., Kiss Ferencz VI. o., Szombathy István II. o., Németh Árpád II. o., Szendrei Pál I. o., Somodi József IV. o., Kun József IV. o., Tasonyi Ernő V. o. Molnár Béla I. o., Nagy Barna II. o. Karászi Benő 111, o. Csengeri József I. o.. Liska Sándor V. o. Barcsa János III. o., Beregszászi Pál III. o. Petus Sámuel I. o., Juhász József 1. o. Pataki László IV. o.. Keresztesi Lajos V. o. Gönczy József III. é. th., Kun Aladár III. o., Baksi József II. o., Szakadi Géza V. o. Tariska Sándor V. o., Körösi Pál I. o., Simon József III. o., Fekésházy Sándor prog., Bay Bertalan II. é. jh., Reho Gyula I. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom