Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1941

/f Tlszáninnenl Ref. Egyházkerület. Kassai Tankerület. Internátus. A SÁROSPATAKI REF. FŐISKOLA THEOL. AKADÉMIAI ÉS GIMNÁZIUMI ÉVKÖNYVE (ÉRTESÍTŐJE) AZ 1941-42-IK ISKOLAI ÉVRŐL. (A 411. ESZTENDŐ) LXXXVI. ÉVFOLYAM. . SZERKESZTETTÉK: D R ZSÍROS JÓZSEF ÉS TÁRCZY ÁRPÁD THEOL. AKAD. ÉS KÖZIGAZGATÓ GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ SÁROSPATAK — 1 9 4 2 — NYOMTATTA: KISFALUDY LÁSZLÓ A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL

Next

/
Oldalképek
Tartalom