Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1901

A SÁROSPATAKI EV. REF. FŐISKOLA AKADÉMIAI ÉS FŐGIMNÁZIUMI ÉRTESÍTŐJE AZ 1901 — 1902-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. SZINYEI ENDRE, főgimnáziumi igazgató közreműködésével szerkesztette NOVAK LAJOS, akadémiai és közigazgató. XLVI. ÉVFOLYAM. SÁROSPATA K. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev ref. főiskola betűivel 1902.

Next

/
Oldalképek
Tartalom