Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1895

A SÁROSPATAKI EV. REF. FŐISKOLA (AKADÉMIA ÉS GYMNASIUM) Értesítője. AZ 1895—96. ISKOLAI ÉVRŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK DR. PINKE Y JÓZSEF, SZINYEI ENDRE, AKADÉMIAI GYMNAS1UMI IGAZGATÓK. XL. ÉVFOLYAM. SÁROSPATA K. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel. 1896.

Next

/
Oldalképek
Tartalom