Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1891

70 Izsó Bertalan IV. o., Melkó István IV. o., Beke András III. o., Kulcsár Kálmán IV. o„ Tüdős Gyula II. o., Nagy Gyula III. o., Kajati Mihály IV. o., Kása Ödön IV. o., Pap András III. o., Sallai Béla III. o., Harsányi József V. o., Nyerges Mihály II. o., Verebélyi József I. o., Makó Béla I. o„ Fodor Géza I. é. th., Vinis Viktor I. é. th., Bertók Béla I. é. th., Marikovszki Gyula prog., Nagy Béla I. o., Kovács László I. é. jli„ Kormos Elemér V. o., Fekés- házi Lajos III. o., Csíki József VIII. o„ Berecz Károly I. o., Putuoki Pál VIII. o., Korláth Péter I. o., Fekésházi Béla II. o., Dienes Dezső elm. o. 40 frtot fizetőkűl: Borsos József VII. o., Rácz Kálmán VI. o., Tóbiás Sándor III. o.. F. Molnár Antal I. é. jh., Nagy Ottó V. 0., Séra János VII. o., Kovács Gyula V. o., Harsányi Bertalan III. é. th., Kövér Miklós IV. o., Harsányi István VII. o., Gazsó János IV. o., Varga Péter IV. o., Berzeviczi András VII. o., Tariska Dezső V. o., Bárczi Gusztáv VII. o., Keresztúri József III. é. th., Ruszka László IV. o., Molnár Lajos I. o., Ozsváth Pál II. 0., Arday Barna III. o., Bodolay István VII. o., Szendrei József II. o., Stephán Gyula prog., Lajos István III. 0., Illyés Mihály V. o., Balogh Gyula I. o., Nagy Ferencz I. o., Szilágyi Dániel elm. o., Szaniszló István II. o., Ujj Lajos prog., Porzsolt Ernő I. o., Kovács János I. o., Kiss Andor IV. o., Árvái György II. o., Czövek Béla I. o., Keresztessy Sándor II. o., Hőny István II. o., Abaházi József V. o., Tarbai Sándor IV. o., Kovács Béla II. o., Rácz István VI. o., Kiss Ferencz I. o., Biró István II. o., Halász István I. é. jh. A főiskola lakószobáiba a következők vétettek fel : A IX. számú szobába: R. Papp Pál VI. o., R. Papp Miklós V. o., és R. Papp Gedeon II. o. A X. számú szobába : Czövek Géza VI. o., Czövek Sándor IV. o., és Czövek Béla I. o. A XI. számú szobába: Bakos Elek V. o., Bodnár Mihály V. o., Eperjesi József V. o., és Korpa János IV. o. A XXII. számú szobába : Szabó Zoltán VI. o., Szabó Béla III. o., Szabó Géza I. o., és Somodi János III. o. A XXIII. számú szobába : Nagy Imre V. o., Liszkay Béla V. o., Liszkay Bertalan II. o., és Liszkay József 1. o. A XXIV. számú szobába: Dudás Béla VI. o., P'odor Kálmán II. o., Csorba Sándor III. o., és Csorba Ferencz I. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom