Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1927

A SÁROSPATAKI REF. FŐISKOLA THEOL. AKADÉMIAI ÉS FŐGIMNÁZIUMI - « 1 \ AZ 1927-28-IK ISKOLAI ÉVRŐL. ÖSSZEÁLLITOrrÁK Dr.RÁCZ LAJOS és ELEKES IMRE AKADÉMIAI-- FŐGIMN. ÉS KÖZIGAZGATÓ LXXII. ÉVFOLYAM. REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA - SÁROSPATAK ^ 1928.

Next

/
Oldalképek
Tartalom