Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1891

57 Kis Ferencz, Kovácsi Ferencz, Körösi Sámuel, Lakatos Mihály, Makó Béla, Meczner Ferencz, Mészáros Bálint, Molnár Lajos, Nagy Elemér, Oláh Ernő, Radácsi István, Rik Géza, Sárkány Lajos. II. gimnáziumban német példányokat : Árvái György, Benedek Dezső, Bíró István, Boros Lajos, Fodor Kálmán, Honi István, Kapi Andor, Lehoczky Géza, Nyíri Dániel, Nyerges Mihály, Ráczkövi János, Steiner Hugó, Szabó Lajos, Szaniszló István, Szánthó Gyula, Szulovinyi Sándor, Téglási Andor, Tüdős Gyula, Trócsányi József. III. gimnáziumban ronde-írás példányokat : Ardai Barna, Bu- zinkai Sándor, Nagy Elek, Nyitrai Lajos, Trócsányi László, Zombori Géza, Dubán Aladár, Német Ferencz, Nagy Gyula. IV. gimnázium­ban ronde-írás pélnányokat : Benda Gyula, Czövek Sándor, Hubai Miklós, Izsó Bertalan, Kubes Ödön, Piskolti Ferencz, Szinyei Géza, Sulyok János, Ruszka László, Szántai Miklós. d) Tandíjt nem fizettek: II. osztályban: Szabó Lajos, Bene­dek Dezső ; III. osztályban : Nagy Károly, Nyitrai Lajos, Sallai Béla, Nagy Endre ; IV. osztályban : Ambrus István, Gulyás János ; V. osztályban : Nagy Béla, Gubás János, Győri Kálmán, Éles Gábor, Abaházi József ; VT. osztályban : Lehoczki Béla, Nagy Béla ; VII. osztályban : Éles István, Lábos Béla. Ezenkívül mint tanárok gyermekei nem fizettek tandíjt : I. osz­tályban : Kovácsi Ferencz ; II. osztályban : Szánthó Gyula ; IV. osz­tályban : Mitrovics Ödön, Szinyei Béla ; VI. osztályban : Szinyei Endre; VII. osztályban: Kérészi Sándor, Zsoldos Benő; VIII. osz­tályban : Szinyei Géza. e) A franczia nyelvért jutalmat kaptak : Ilyés Mihály V. osztály, Nagy Béla VI. osztály (17 frl 16 krt egyenlő részletben). f) A Kazinczy-féle 5 darab aranyat a tanári kar Szinyei Géza VIII. o. tanúlónak ítélte oda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom