Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1899

260 II. Ingjrenesekűl : Vay-Szathnáry-Szilassy alapítványra : Gonda Béla III. o. — Töltési­Magyar i-Darvas a. Matusz István II. o. Nagy Barna 111. jh. — Sándor­Andor-Bolyos a. Tóth János III. o. — Beleznay a. Pajkos Dezső III. o. Prágai István VIII. o. Sinka Gyula Vili. o. Fekésházy Endre VI. o. — Klobusicky-Szepessy a. Hubay Miklós III. jh. Kiss László I. jh. — Katona Babocsay-Mocsáry — Csemniczky a. Kun Zoltán VIII. o. — Szepessy-Kapuváry a. Keresztessi Ferenc V, o. — Vizsolyi-Kacsándy-Ónody a. Millen András VIII. o. Eördögh Béla VII, o. Csillik Balázs IV. o. Szabó László VII. o. Szász Tihamér I. th. Berecz Antal III. o. Batta Pál II. jh. Farkas Elek IV. o. Arday Pál III. o. Balla József II. o. 20 forintot íizetőkűl: Molnár Sámuel 111. o. Koroc Béla V, o. Győry György 111. jh. G. Nagy Béla Vili. o. Beke András 11. th. Keresztessi Lajos Vili. o. Csabai János Vll. o. Nagy Ferenc 1. th. Németh Árpád VI. o. Éles István V. o. Simon József VI. o. Futó Béla V. o. Tariska Sándor Vlll. o. Gergely Béla IV. o. Hegedűs László V. o. Sélley László 1. th. Karászi Benő VI. o. Keresztessy Sándor 1. th. Kovács Lajos IV. o. Kulin Barna Vll. o. Kocsis Jenő Vlll. o. Liptai László Vlll. Bakó Károly Vlll. o. Makó Béla 1. jh. Móricz István Vll. o. Nádházi Bertalan VI. o. Pap István 11. th. Tatár Sándor Vlll. o. Reho Gyula IV. o. Sipos Lajos Vlll. o. Szilágyi Dániel Vlll. o. Szombathi István IV. o. Takács Mihály IV. o. Tóth Sándor IV. 0. Jakab Ernő Vlll. o. Bartha László 11. th. Imre István 1. jh. Szaniszló István 1. th. Nyitrai Lajos 11. th. Benkő Lajos 1. th. Kóródy Lajos 11. th. Hubay Kálmán 1. th. Csabay Pál 1. th. Kőrösy Sámuel 1. th. Kiss Ferenc 1. th. Vajthó Lajos 1. th. Simon János I. jh. Radácsi István 1. th. Sallai Gyula 11. th. 40 forintot íizetőkűl: Soltész Andor VI. o. Barcsa Endre VI. o. Lányi Kálmán VI. o. Bornemisza István V. o. Szendrei József VI. o. Cseh Pál 111. th. Deák István IV. o. Bodnár Lajos 111. o. Páhi Dezső VI. o. Rádely Dezső V. o. Háda Sándor V. o. Soltész Lajos 1. o. Kocsis Béla 1. o. Doktor János 1U. o. Doktor Dezső I. o. Kertész Antal 1/ o. Nagy Ferencz 1. o. Debreczeni János Vlll. o. Tamaska Lőrincz 11. o. Nagy Sándor 11. o. Balogh Miklós 1. o. Verebélyi Dezső 1. o. Kása Ödön 1. o. Soltész Tamás 1. o. Sutka István VI. o. Pataki Sándor 11. o. Szendrei Pál IV o. Végh Dezső 1. o. Rozgonyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom