Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1899

213 9. Vay Károly az írásbeli vizsgálat alapján ismétlő érettségi vizsgálatra utasíttatik. 2. Miskolcziak: 1. Török (Teitelbaum) Mór a követelményeknek megfelel­vén, érett. 2. Waldman Farkas a követelményeknek jól megfelelvén, érett. Javítók. a) Sárospatakiak: 1. Kovács Dániel a követelményeknek megfelelvén, érett. 2. Nagy Ferencz a követelményeknek nem felelvén meg, nem érett; deczemberben ismétlő javitó vizsgálatra utasíttatik. 3. Radácsi István a követelményeknek nem felelvén meg, nem érett; deczemberben ismétlő javító vizsgálatra utasíttatik. 4. Szaniszló István a követelményeknek megfelelvén, érett. 5. Deme Sándor a követelményeknek megfelelvén, érett. b) Miskolcziak. 1. Fábry Ferencz a követelményeknek megfelelvén, érett. 2. Farkas József a követelményeknek nem felelvén meg, nem érett; deczemberben ismétlő javító vizsgálatra utasíttatik. 3. Kégl József a követelményeknek megfelelvén, érett. 4. Kovács Kálmán a követelményeknek megfelelvén, érett. c) Rimaszombatiak: 1. Csabay Pál a követelményeknek nem felelvén meg, nem érett; deczemberben ismétlő javító vizsgálatra utasíttatik. 2. Gandl Mór a követelményeknek nem felelvén meg, nem érett; deczemberben ismétlő javító vizsgálatra utasíttatik. 3. Hanrik Lajos János József a követelményeknek megfelel­vén, érett. 4. Wágner János Viktor a követelményeknek nem felelvén meg, nem érett; deczemberben ismétlő javító vizsgálatra utasíttatik­* * * Gérecz István a követelményeknek a latin nyelvből is meg­felelvén, érett. * * * A folyó 1899/1900-ik iskolai év deczember havában érettségi vizsgálatra jelentkeztek s azt a következő eredménynyel állották ki a következő ifjak:

Next

/
Oldalképek
Tartalom