Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1937

185 3. Felvételek a kisinternátusba s a nyert kedvezmények: Vlll. osztályosok: Biró József 20P, Daróczi Ferenc 30, Fekete Barnabás 30, Harsági Géza 30, Kőszeghy Zoltán 35, Paszternák László 20 P. — Vll. osztályosok: Balázsi László 30 P, Bene Dezső 35, R. Emri János 20, Kóródi Lajos 15, Kukoró Ferenc 30, Péchy Sándor 15 P. — VI. osztályosok: Bakos László, Balla Ber talan 15P, Balla Lajos 15P, Barthos Gyula 15P, Győry László 15 P, Lazanyi István 30 P.— V. osztályosok : Baksy Tibor 10 P, Bartha Károly 25 P, Barthos Tibor 15P, Czövek László, Fekete Gyula 30 P, Komáromi József 30 P, Marádi András 40 P, Pus­kás Lajos 10 P, Szaniszló István 10 P, Szombathy Tibor 10 P, Tóth Imre 15 P. — IV. osztályosok: Béky Zoltán 25 P, Béres Lőrinc, Elek 30 P, Kóródi Andor 15 P, Nagy Endre—, Szabó László 15 P, Thomka Miklós—. — III. osztályosok: Balla Viktor 15 P, Bartha János 10, Bartha Lajos 25, Csehi Elemér 20 P, Jávorkay László 20, Kóta László 20, Kukoró László 10, Örvendi Zoltán 10 Szaniszló György 10 P — //. osztályosok: Bartha Sándor —, Czövek Gvörgv —, Csiszár Miklós 20P, Kalydy Györgv Nagy Tibor 10 P, Pogorisky Pál 15 P, Sütő Tibor 10 P, Szarka László 10 P, Vojtkó Béla 15 pengő — / osztályosok: Bihari-Nagy Árpád, Kalotaszegi András, Kiss József, Kovács Huba, Tankó István. 4. Gimn. tanulók felvétele a theol. internátusba s a nyert kedvezmények: Vlll. osztályosok: Rivó Zoltán, Szonibatfalvy Albert. — Vll. osztályosok: Koflanovits György 15 P, Szabó Levente 10, Szinyéry György —, Szőnyi István. — VI. osztályos: Hubay László 10P.— V. osztályosok: Bornemisza András, Gönczi Tibor, Pataki Sándor, Petrássy Tibor. — IV. osztályosok; Gáli Béla 10P, Gyül­vészy Barnabás, Vágfalvy Ottó. — III. osztályosok: Bernáth Ist­ván, Csombor János 10 P, Dula Gusztáv, Fehér Zoltán, Kiss Ernő 10 P, Sápi Dezső 10 P, Takács László, Tóth Kálmán. ­II. osztályosok: Bernáth Géza, Blank Tibor, Dula Géza, Farkas László 15 P, Kalmár István, Molnár László, Szabó István 10P, Vass Zoltán.— I. osztályosok: Bakó Gyula, Bárdos Zoltán, Blank Aladár, Éger László, Hadnagy János, Tóth Gusztáv, Tóth Zoltán, Vass László. Feltételesen, hely urfilése esetén felvehetők: Kis-interná­tusban: Lovas János III., Vizsolyi János I., Bári Márton II., Fehér Béla IV., Nagy Albert II. o. t. — Theolögiai internátusban: Urai József III. o., Szabó Csaba IV., Andrássy Dénes IV , Kiss Elek VII., Juhász Dezső II., Csapó Ferenc VII. o. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom