Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1933

144 László 20 P, Deák Béla 42, Derzsi Endre 23, Balla Lajos 15, Balla Bertalan 15, Bogáthy László 20, Nagy Károly 10, Bar­tos Gyula 30, Gyöngyössy Andor 20, Csiszár Gusztáv 15 P. — I. osztály: Bartos Tibor 20, Zombory Ferenc 37, P. Nagy Iván 40 P. 3. A főiskolai igazgatótanács a teol. internátusba, az 1934/35. iskolai évre a következőket vette fel: 70 pengő jóté­teményben részesül: Kiss Péter IV. é. teol. — 50 pengő jóté­teményben részesül: Szűcs István IV. é. és Gönczy Árpád III. é. teol. — 40 pengő jótéteményben részesül: IV. évről: Ko­vács István, Ébner László, Iglay Ferenc. III. évről: Bertha Zol­tán, Csák József, Erdélyi Dezső, Lapsis Károly, Tóth Lajos. II. évről: Ablonczy Dániel, Balogh József, Botos Péter, Kovács Pál, Marsalkó Bertalan, Sohajda István. — 30 pengő jótéte­ményben részesül: IV. évről: Szabó István, Tóth Lajos. III. évről: Kiss Ernő, Vatai László. II. évről: Csontos István, Hován István, Rózsai Tivadar, Tóth Gusztáv. — 20 pengő jótétemény­ben részesül: IV. évről: Baski István. Benyhe Imre, Fürjész István, Kertész Gyula. II. évről: Z. Elek Béla, Gulyás György, Szilágyi István, Tussay János, Urbán József. 4. A Kis Internátusba felvétettek a gimnáziumból 40 pengő kedvezménnyel; Hazagh Mihály VIII., Csőry István, Erdélyi Albert VII., Balázs István, Polák Géza VI., Kuti Lajos, Rivó Zoltán IV. o. t. — 30 pengő kedvezménnyel: Demeter Gyula, Erdős Károly V., Berhés Antal, Kukoró Ferenc, Pataki Sándor III., Barthos Gyula, Deák Gy. Béla II. o. t. — 25 pengő kedvezménnyel: Szabó Endre és Paszternák László IV. o. t. — 20 pengő kedvezménnyel: Zombor Ferenc I. o.t . — 15 pengő kedvezménnyel: Berzeviczy István, Horkay József. Nyéki Bol­dizsár V., Kőszeghy Zoltán, Harsághy Géza, Daróczi Ferenc IV., Bakos László, Bogáthy László, Balla Lajos, Balla Bertalan II. o. t. — Kedvezmény nélkül: Glósz Tibor, Pongó István VIII., Baksy Zoltán, Orosz Tamás VI., Juhász Béla, Debreceni István V., Simon József IV., Janka Tihamér, Nagy István, Südy Árpád, Debreceni László, Péchy Sándor III., Csiszár Gusztáv, Gyöngyössy András, Hoffler-Foltányi Sándor, Nagy Károly, Orbán József, Arday László, Lazanyi István II., Barthos Tibor, Baksy Tibor, Gönczy Tibor, Szombathy Tibor, Pataki Sándor, Barttia Károly, Székely László, Czövek László, Tóth Imre, Mády István, Petrássy Tibor, Marády András, Szaniszló István, Ivanics Gyula I. o. t. 5. A teol, internátusba felvétettek a gimnáziumból : Kajdy Béla, Szacsury István, Balogh József VIII., Szabó Aladár, Tóth József VII., Szabó Béla VI., Boros Imre V., Nemes Ist­ván IV., Szabó Levente, Bakó Barna III., Bene Dezső II. o. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom