Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1897

A SÁROSPATAKI EV. REF, FŐISKOLA (AKADÉMIA É3 GYMNASIUM) ÉKTESITŐJE. AZ 1897—98. ISKOLAI ÉVRŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK RADÁCSI GYÖRGY, SZINYEI ENDRE, AKADÉMIAI UYMNASIUMI IGAZGATOK. XLII. ÉVFOLYAM SÁROSPATA K. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel. 1898.

Next

/
Oldalképek
Tartalom