Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1899

Ä SÁROSPATAKI EV. REF. FŐISKOLA (AKADÉMIA ÉS GYMNASIUM) ÉRTESÍTŐJE. AZ 1899—1900. ISKOLAI ÉVRŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK Dl" ZSINDELY ISTVÁN, SZINYEI ENDRE, AKADÉMIAI GYMNASIUMI IGAZGATÓK. XLIV. ÉVFOLYAM SÁROSPATA K. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel. 1900.

Next

/
Oldalképek
Tartalom