Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1938

194 I.b. 14 37, 11. a. 15-91, 11. b. 2255, lll.a. 9 31, Ili. b. 1378, lV. a. 17-39, IV. b. 15-45, V. 1919, VI. 2678, Vll. 11-53, Vlll. 1211. Legtöbbet olvasott a VI., legkevesebbet a III. a. osztály. Hadd álljon itt az osztályonként legtöbbet olvasók névsora az ifjúsági könyvtár adatai alapján: 1. a Tóth László (48), I. b Nagy György (41), 11. a Somogyi Béla (115. Az egész gimnáziumban ő használta legtöbbet az ifjúsági könyvtárt.), II. b Szabó István (103), 111. a Szaniszló György (39), 111. b Kiss Ernő (32), IV. a Berecz István (95), IV. b Dévay Ferenc (38), V. Fekete Gyula (92), VI. Szilárdy István (64), Vll. Pa­taky Sándor (31), Vlll. a Király István (44), Vlll. b Kuthy Lajos (26). Az olvasás és tanulmányi eredmény összehason­lítása érdekes tanulságokkal szolgálhat. Egy év munkája után bátran elmondhatjuk, hogy a könyvtár átszervezése nagyon szükséges és időszerű volt. Az új rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket, de az ed­digi tanulságok alapján még fejlesztésre, bizonyos átalakí­tásra szorul. Hivatását teljes mértékben csak akkor fogja tudni betölteni, ha fokozatosan az ifjúság olvasásának tevé­keny irányítását is átveszi, s valóban kielégít minden kor­szerű, pedagógiailag is elismert igényt. Ezen a téren a kar­társak megértő támogatásával máris szép eredményeket ér­hettünk el, s célkitűzésünk, hogy ezt az együttmunkálkodást a lehető legnagyobb mértékben továbbépítsük. Meggyőződé­sünk, hogy ifjúságunk hálás szívvel fog majd visszagondolni azokra a lehetőségekre, amelyeket az új szervezetű gimn. ifjúsági könyvtár nyújtott nekik. 10. Az „I. Rákóczi György Egyesület." Tanárelnök: Bódy Dénes vallástanár. Az egyesület ezévi munkásságát alakuló közgyűlésén 1938 szeptember 15-én kezdte, a XXV. zsoltár 1. versének elének­lésével. Tisztikara a következőképen alakult: Elnök Rívó Zoltán VIII. a. o. t., titkár: Fekete Barnabás VIII. o.o. t., jegyző: Szabó Levente Vll. o. t., könyvtáros: Szabó István Vll. o. t., pénztáros: Kuti Lajos Vlll. b. o. t., le­velező: Kiss Miklós Vlll. a. o. t., kántor: Balogh János Vll. o. t., választmányi tagok: Harsányi Ilona és Harsághy Géza Vlll. a. o. t., Kőszeghy Zoltán és Nagy György Vlll. b. o. t., Kukoró Ferenc és Vittkay Bertalan VII. o. t., Deák Béla és Lazanyi István VI. o. t., Czövek László és Puskás Lajos "V. o. tanuló. Gyűléseket lehetőleg kéthetenkint tartottunk. Összejöve­telünkön mindnyájunk előtt ez a közös cél lebegett: a ta­vaszba őszt vetni, az őszbe tavaszt!

Next

/
Oldalképek
Tartalom