Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1940

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület. Kassai Tankerület. A SÁROSPATAKI REF. FŐISKOLA THEOL. AKADÉMIAI ÉS GIMNÁZIUMI ÉVKÖNYVE (ÉRTESÍTŐJE) AZ 1940-41-IK ISKOLAI ÉVRŐL. (A 410. ESZTENDŐ) SZERKESZTETTÉK: D R ZSÍROS JÓZSEF ÉS TÁRCZY ÁRPÁD THEOL. AKAD. ÉS KÖZIGAZGATÓ GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ LXXXV. ÉVFOLYAM SÁROSPATAK — 19 4 1.—• NYOMTATTA: KISFALUDY LÁSZLÓ A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL

Next

/
Oldalképek
Tartalom