Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1945

10/21 Tlszánlnneni Ref. Egyházkerület. Miskolci Tankerület. Internátus. A SÁROSPATAKI REF. FŐISKOLA THEOL. AKADÉMIAI ÉS GIMNÁZIUMI ÉVKÖNYVE: (ÉRTÉS ÍTŐJE) AZ 1945-46--IK ISKOLAI ÉVRŐL. (A 415. esztendő) XC. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTÉK: D R ÜJSZÁSZY KÁLMÁN ÉS TÁRCZY ÁRPÁD THEOL. AKAD. ÉS KÖZIGAZGATÓ GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. Sárospatak, 1946. NYOMTATTA: CSEHI LAJOS, A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom