Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1922

A SAROSPATAKI REF. FOISKOLA THEOL. AKADÉMIAI, JOGAKADÉMIAI ÉS FŐGIMNÁZIUMI ÉRTESITŐJT AZ 1922—1923-1K ISKOLAI ÉVRŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: Dr. RÁCZ LAJOS és CSONTOS JÓZSEF AKADÉMIAI N FŐGIMN. IGAZGATÓ. LXVII. ÉVFOLYAM. SÁROSPATAK. NYOMATOTT A REF. FŐISKOLA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1923.

Next

/
Oldalképek
Tartalom