Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1884

r. fr<­JELENTÉS A SÁROSPATAKI REF. FŐISKOLA (AKADÉMIA ÉS GIMNÁZIUM) ÁLLAPOTÁRÓL AZ 1884-85. ISKOLAI ÉVBEN. BEÁLLÍTOTTÁK Dr. Szántlió Gyula. Molnár Lajos, akadémiai gimnáziumi ig-azg'atók. XXIX. ÉVFOLYAM SÁROSPATAK. Nyomtatta Steinfeld Béla, a ref. főiskola betűivel. 1885. 5ÉI —wa

Next

/
Oldalképek
Tartalom