Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1940

253 melyet a gimnázium nyert 36:30 arányban. Ennek eredmé­nyei: 100 m. 1. Ragályi Tk. 11-8 mp. 800 m. 1. Golonya G. 5'23. Magasugrás 1. Theisz G. 150 cm., 2. Czövek G. 150 cm. Súlylökés 1. Nagy Tk. 10"09 m. Távolugrás 1. Theisz G. 561 cm., 2. Ragályi 545 cm. 3. Szabó Tk. 543 cm. Gerelyhajítás 1. Kaffka G. 39 55 m. Őszi labdarugó mérkőzések: Október 14-én Gimnázium— Theologia: 5:4 (2:3). Október23-ánVlll.o.—VI.o. 3:0(0:0). Október 24-én Vll. o.—V. o. 4:1 (2 : 0). November 8.: Szent László kupamérkőzés a sátoraljaújhelyi felsőkereskedelmi csapatával. Csapatunk Arday—Szombathy, Kaffka—Visi, Toók, Szacsury—Bakos, Czövek, Gönczy, Juhász, Komáromi össze­állításban 0:4 arányban elvesztette a mérkőzést és így ki­esett a további kupa-küzdelemből. A győztes saújhelyi felső­kereskedelmi jó csapatával egészen az elődöntőig jutott to­vább. November 10.: IV. o.—I. líceum 12 : 0 (4 : 0). November 13.: IV—VI. o. és—líceum válogatott 1:1 (1:1). December 6—7-én gimnáziumunk vívó- és kosárlabda csapata meghívásos városok, illetve intézetek közötti mér­kőzésen vett részt Kassán és Miskolcon. Kassán a kardví­vók első helyre, a kosárlabdázók negyedik helyre kerültek. A tőrvívók bemutató versenyen vettek részt. A kardcsapat eredményei: spataki gimnázium—kassai kereskedelmi főis­kola 9:1. — Spataki gimnázium—kassai premontrei gimná­zium 9:6. A kardcsapat tagjai: Kaffka, Petrássy, Sarvay, Siegmund. Kosárlabda eredmények : kassai keresk. főiskola— spataki gimnázium 32 :13. Premontrei gimn.—spataki gimná­zium 42 :26. Hunfalvy gimn.—spataki gimnázium 36:15. Miskolcon vívóink a miskolci ref. gimnázium kard- és tőrcsapatával mérkőztek. Eredmények : kardcsapatban a mis­kolci ref. gimnázium csapata 9: 7 arányban győzött, míg tőr­csapatban csapatunk 14 :2 arányban győzte le a miskolciakat. A tőrcsapat tagjai: Kaffka, Kóta, Dula, Kiss Sándor. December 14-én Kassa és Miskolc tankerületi KISOK versenyzők részvételével Kassa—Miskolci városi felnőtt ver­senyt rendezett Kassán id. Gerevich Aladár vívómester. A A versenyen indult Kaffka László Vili. o. t. és a tőrverseny­ben második, a kardversenyben pedig harmadik helyezést ért el és szép tisztelejdíjakat nyert. A Magyar Országos Tornaszövetség megbízásából decem­ber 14-én jelvényszerző tornaversenyt tartottunk, amelyen Sportkörünk tagjain kívül a ref. tanítóképző versenyzői indul­tak. Vasjelvényt szereztek: Vilimszky György, Szabó István IV.b., Lajos Zoltán, Golonya Antal, Marton Gyula, Soltész Gusztáv V., Antal András VI.b., Pálházay László, Szaniszló István Vll. o. tanulók; bronzjelvényt szereztek BereczIstván, Majdik Ferenc, Siska Árpád, Kóródy Andor VI. o. tanulók.— Január 15-én gimnáziumunk jégkorong pályáján megkezdtük

Next

/
Oldalképek
Tartalom