Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1935

162" 4. Felvételek és kedvezmények a Kis-internátusban. Az 1936—37. tanévre. 40 pengő kedvezménnyel: Horkay Jó­zsef Vll., Rivó Zoltán VI. o. t. — 30 P kedvezménnyel: Deák BélalV.b., Demeter Gyula Vll., Marádi András 111.b., Tarr Sán­dor ll.b. o.t. — 25 P kedvezménnyel: Béky Zoltán 11.a., Fekete Barnabás VI., Szombatfalvy Albert VI. o. t. — 20 P kedvez­ménnyel : Balázs István Vili., Bartha Kárdly lll.b., Barthos Gyula IV., Bene Dezső V., Béres Lőrinc, Elek ll.b., Daróczy Zoltán VUl., Erdős Károly Vili., Hubay László IV., Kukoró Ferenc V., Orbán László lll.b, Szathmáry Géza ll.a, Thomka István ll.a. — 15 P kedvezménnyel: Biró József VI., Czövek László lll.b, R. Emri János V., Fekete Gyula lll.b, Harsági Géza V., Juhász Béla Vll., Kóródi Lajos V., Kőszeghy Zoltán VI., Nagy Dániel ll.b, Petrássy Tibor 111.a, Szabó Levente V. o. 10 P kedvezménnyel: Balla Bertalan lV.b, Balla Lajos lV.b, Daróczy Ferenc VI., Győry László lV.a, Papp Ferenc ll.a, Szaniszló István 111.a, Paszternák László VI. o. t. — Tehetség­vizsgát tesznek : Balla Viktor, Bartha Lajos, Kormos Pál leendő I. o. tanulók. — Kedvezmény nélkül'. Bakos László IV., Baksy Tibor lll.b, Baksy Zoltán Vili., Balla Viktor 1., Barthos Tibor lll.b, Berzeviczy István Vll., Béky Zoltán ll.a, Csapó Ferenc V., Csombor János 1., Dencs Mihály IV., Fekete Barnabás VI., Hubay Barnabás Vll., Ivanics Gyula 111/b., Janka Tihamér V., Kóródy Andor V., Kormos Pál 1., Kukoró László 11., Lugossy Zoltán 111/b., Nemes István Vll., Örvendi Zoltán 1., Padiszt Zoltán 1., Péchy Sándor V., Szabó László Endre 11/b.. Sza­niszló György 1., Szombathy Tibor 111/b., Thomka Miklós 11/a., Tóth Imre 111/b., Uray József 1. Felvétetett összesen: 67 ta­nuló, ezek közül kedvezményes 39 tanuló, kedvezmény nél­kül 28 tanuló 5. A teológiai internátus-ban való lakásra évi 120 P díjért, az adott kedvezmények beszámítása mellett a követ­kezők vétettek föl: Bakó Barnabás V., Barsi Ernő Vll., Bartha Károly 111/b., Bartha Lajos 1., Bulyovszky Miklós Vll., Dalotti Béla IV., Deme László VI., Dobay István 1., Dula Gusztáv 1., Gönczy Tibor 111/a., Gyülvészi Barnabás 11., Jávorka László 1., Kiss László 1., Kiss Sándor Lajos 1., Koflanovits György V., Korocz Attila 1., Majdik Ferenc 11/a., Nyéky Boldizsár Vll., Petrássy Tibor 111/a., Szabó Béla Vili., Szabó Levente V., Szombatfalvi Albert VI., Tóth Kálmán 1., Vitkay Bertalan V., Zilahi Dezső VI. 6. Az Angol-internátus manzard-szobájába fölvétettek évi 60 P-ért: Barczi Gyula, Imri Ferenc, Király Kálmán, Medgyasszay Viktor, Polák Géza Vili., Király István, Kiss Miklós, Kuti Lajos VI., Pataky Sándor V., Lazanyi István IV., Majdik Zoltán 111., Szacsuri János 11. o. tanulók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom