Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1923

A SÁROSPATAKI REF. FŐISKOLA THEOL. AKADÉMIAI ÉS FŐGIMNÁZIUMI ERTESITOJE AZ 1923—24-ik ISKOLAI ÉVRŐL ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: MARTON JÁNOS és CSONTOS JÓZSEF AKADÉMIAI FŐGIMN. IGAZGATÓ. LXVIII. ÉVFOLYAM. SÁROSPATAK. NYOMATOTT A REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN 1924.

Next

/
Oldalképek
Tartalom