Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1898

A SÁROSPATAKI EV, REF. FŐISKOLA (AKADÉMIA ÉS GYMNASIUM) AZ 1898—99. ISKOLAI ÉVRŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK RADÁCSI GYÖRGY, SZINYEI ENDRE, AKADÉMIAI GYMNASIUMl IGAZGATOK. XLIII. ÉVFOLYAM. SÁROS PATA K. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. re(. főiskola betűivel. 1899.

Next

/
Oldalképek
Tartalom