3. oldal, 89 találat (0,090 másodperc)

Találatok

41. 1911-11-19 / 47. szám
[...] évi november havában Dr Flegmán Sándor pénztáros xyászrovat Vettük a kővetkező [...] Szalánczy Bertalan Kauzsay Tibor Szikszay Sándor Kiss György járásbiró Ferdinándy Tihamér [...] Gusztáv birtokosok ifj Szomjas Gusztáv Szaniszló Torday József tiszt­tartó Jeckó János Hajdú Sándor gazdatisz­ tek stb Helytelen dolog [...]
42. 1942-10-20 / 237. szám
[...] nyíregyházi törvényszék Illés Istvánná és Szaniszló Imréné demecseri lakosok az élőcsirkét [...] átadni a vármegyeháza termében Hajdú Sándor h elnök közreműködésével Az értekezlet [...]
43. 1889-03-24 / 12. szám
[...] Máté alapítványra bemutat bajsai Vojnits Sándor 1 13 Gróf Zichy Ferencz [...] évi születésű tenkei illetőségű Jakab Sándor kávásdi Duzsán Péter Fiferle Pável [...] György Jankó Vaszali f bátori Szaniszló István 1855 évi rippai Pansa [...] Szelezsáu János bélfenyéri M idarász Sándor karaszói Mundru Flóra Kádár Ilié [...]
44. 1916-09-28 / 77. szám
[...] Jaszovszky Jánosné Wirtzfeld Jenő­né Pécely Sándor Kisléta Gergelyffy Gyu­la Drágos László [...] Lajos Gogl Dezső Nyírbátor Schmied Szaniszló Nyírbátor Heizler Mihály Nyírbátor Zsatkovics [...]
45. 1942-10-23 / 240. szám
[...] ez évi elmaradt vetéseimnél 2 Szaniszló István Az olajos növé­nyek termesztése [...] Mihály ács 4 P Bárány Sándor 1 P vitéz Kajtor Pál [...] Kálnay András 15 P Mókos Sándor 15 P Tárczy Árpád 10 [...] Erdélyi Albert 5 P Feige Sándor 2 P Rakovits Zoltán 1 [...]
46. 1929-09-14 / 209. szám
[...] Uj rendszer az átalányozásnál Wekerle Sándor pénzügyminisz­ter még a nyári szünet [...] íközebéd volt Az ebéden elsőnek Szaniszló Gyula Ipartestületi alel­nök köszöntötte a [...]
47. 1936-11-13 / 261. szám
[...] Sianiszló Gór kat János Pro Szaniszló Izr Mark 28 A nap [...] fogházra Póka Lajost és Farkas Sándort pedig szerencse játáklkal elkövetett kihágás [...]
48. 1932-02-23 / 43. szám
[...] megbecsüléssel köszöntötték az ün­nepeltet Nánássy Sándor főbíró Hajnal Lajos MÁV főintéző [...] budai Ferencesekhez hogy páter Bende Szaniszló a new 1 brunsvicki magyar [...]
49. 1930-12-13 / 283. szám
[...] és ékszerész Luther u 8 Sándor Rezső órás és ékszerész Zrínyi [...] g kath Házasságot kötöttek Domasievicz Szaniszló János földműves r kath és [...]
50. 1923-05-06 / 102. szám
[...] közöljük Május 7 Hétfő Kath Szaniszló Prot Napoleon Városi Színház A [...] uri társadalma A te­metést Paksy Sándor békésgyulai ref lel­kész végezte a [...]
51. 1938-07-02 / 146. szám
[...] vagyok hazafias tisztelettel vitéz Hernadfői Sándor vendéglős Egy délelőtt a trópusi [...] Ferenc 18 éves sza­bósegéd és Szaniszló László 21 éves asztalossegéd együttesen [...]
52. 1901-05-12 / 19. szám
[...] Lajos lörvh Fejér közv Balassa Sándor tőrvh Fogaras tőrvh Gömör közv [...] Vh Kolozs közv Dr Paulik Sándor törvh Komárom közv Ágoston Miklós [...] törvh Nagy Várad közv Fassie Sándor törvh Pancsova közv Bogdanos János [...] Béla tőrvh Zombor kőzv Latinovics Szaniszló Nyiregyháza 1901 május 5 Alispán [...]
53. 1905-06-11 / 24. szám
[...] Thaly Kálmán Ugrón Gábor Wekerlc Sándor Szederkényi gróf Zichy Vladimír gróf [...] dr Ballagi Gcza dr Bodnár Sándor dr Balthazár Dezső dr Doleschall [...] dr Schack Béla gróf Teleki Sándor dr Vámbéry Rusztem Zsitvay Leó [...] Vértesy Gyula Jakab Ödön Timár Szaniszló Farkasházy Zsigmond Szász József Tomori [...]
54. 1921-08-11 / 181. szám
[...] fényképész Zámbő Gyula cipész Ló­rencz Szaniszló cserépkályha készitő Né­medi Imre motorszerelő [...] Ignác asztalos Wein­berger Ferenc Teichmann Sándor és Fis­cher Sámuel liszt és [...] tüzelőanyag olaj és bőrkereskedő Tóth Sándor terményke­reskedő Rőmer Ignác illatszer és [...] élelmiszerárus Gyuresko Mihály kifőzés Asztalos Sándor Szilágyi Lajosné Henzsely Mihály élelmiszerárusok [...]
55. 1925-10-02 / 222. szám
[...] Aranyoss István parancs nok Lakatos Sándor alparancsnok Juhai János őrmester Tőkés J áj nos őrmester Zsihovszky Szaniszló őrmester és Várkoly István őrspa­rancsnok [...]
56. 1937-01-09 / 6. szám
[...] A vezetőség öngyilkos földbirtokos Bodogh Sándor debreceni földbirtokos Két malomautcai lakásának [...] Veres István r kat és Szaniszló Erzsébet ref Maczkó András ág [...]
57. 1869-03-22 / 12. szám
[...] Beniczky Ödön Keglevich Béla Drágfy Sándor Jankovich Miklós Pestmegyé­ben Gáspár András Móricz Pál Farkas Elek Dezső Szaniszló Román Sándor Simonyi La­jos Biharmegyében Vay Mihály [...] Czegléd Máriássy Béla Pestmegyében Csanády Sándor Biharmegyében Pétery Károly Almásy Sándor Hevesmegye Vajda János Henszlmann Imre [...]
58. 1929-06-07 / 127. szám
[...] III o tan IV Bocskay Sán­dor III o tan Elismerő iratot [...] Erzsébet Róth Erzsébet Lebovics Magda Szaniszló Elza Korcsmáros Jo­lán Korosinszky Ilona [...]
59. 1894-08-19 / 33. szám
[...] tudomásul vévén hogy egyelőre Kálnay Sándor számtiszt fogja az adópénztári ellenőri [...] Makiári János csizmadia 18 Rozipál Sándor kalapos 19 Hatszai János kalapos [...] György kötélverő 4 Mántlokon 1 Szaniszló István kádár 2 Pócsik József gépész 3 Lóresz Sándor asztalos 4 Vind Bernát bádogos [...]
60. 1901-01-20 / 3. szám
[...] Á Sóstó lürdö bérletére Tolnai Sándorral kötött bérleti szerződést a képviselőtestület [...] t Turu Márton őregbiró Székely Sándor III o t Kántor Levendovszky Sándor III o t Kisbíró Pető Sándor IV o t Mátyás deák [...] György ur Rezesi Árpád Kőnig Sándor ur Bogarószki Szaniszló Friedmann Simon ur Szentkirályit elfogták [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind