1232 találat (0,175 másodperc)

Találatok

1. Bónya Sándorné Kozma Juliánna
[...] lengjen drága hamvai felett Bónya Sándor flérje Míria Sándor mekei gye Reich Kornél Nagykárolyi Első Temetkezési Vállalat Sándor Pál Rórsika unokái AOICfFY NYOMDA [...] ízaniszlói sirkertbe örök nyugalomra helyeztetni Szaniszló 1916 november 27
2. Dávidházy Bandika
[...] és neje Szabó Mária Dávidházy Sándor és neje Szaniszló Viktória Özv Szaniszló Gáborné szül Nagy Juliánná Áldás [...]
3. Dr. Dávidházy Imre
[...] Imréné szál Szabó Ilona Dávidházy Sándor nejével Szaniszló Viktóriával kis ti tik Tibor [...]
4. Dávidházy Sándor
[...] fiú testvér és rokon DÁVIDHÁZY SÁNDORNAK HAJDUVÁRMEGYE MÁSOD FŐJEGYZŐJÉNEK életének 44 [...] 6 Napa Szülei Özvegye Özv Szaniszló Gáborné Dávidbázy János Szabó Mária [...] sógornői Dávidházy János feleségével Gyermekeik Szaniszló Gábor feleségével Millye Ilonával Barna Sándor Anczika Zelemy Mariska Szaniszló Ella férjével Kegel Árpád Szaniszló Róza férjével Dómján Gyulával Dávidházy [...]
5. Dávidházy Zolika
[...] és neje Szabó Mária Dávidházy Sándor és neje Szaniszló Viktéi ia Özv Szaniszló Gáborné Testvére Bandika f r [...]
6. özv. Donth Ignáczné Wlkolinszky Mária
[...] lUjr 4 Beri M Sncci Sándor Ágoston temetkezési vállalata T F ígefen Síróné Szaniszló mint veje
7. belinai lovag Grodzki Ede
[...] Elemérné ifj Grodzki Ödön Grodzki Sándor testvérei Trugly Elemér sógora Grodzki Szaniszló nagybátyja Grodzki Mária férj Török [...]
8. özv. kricsfalvi és darvai Kricsfalusy Sándorné bilkei Gorzó Zsófia
Kricsfalvi és darvai Kricsfalusy Sándor nejével Kricsfalusy Jolán férj Fiedler [...] az utolsó szentségek felvétele után Szaniszlón márczius hó 8 án d [...] hó 9 én szentelik be Szaniszlón s hulláját elszállítva március 10 [...] a föltámadásig Lelki üdvéért a szaniszlói és a hodászi valamint a [...]
9. Özv. Szaniszló Gáborné Nagy Juliánna
Legmélyebb fájdalommal jelentjük hogy özv Szaniszló Gáborné sz Nagy Juliánná 86 [...] jó lelkének csendes pihenést Fia Szaniszló Gábor Kégel Árpád Kégel Ede [...] Éva Unokái Dávidházy Barna Dávidházy Sándor Dávidházy Anna Dávidházy Dénes Dávidházy [...]
10. Szimon Ede
[...] Ede József Andor Mariska Ella Sándor Sárika mint gyermekei a maguk [...] szertartásai szerint beszenteltetni s a szaniszlói sirkertben örök nyugalomra tétetni Az [...] én délelőtt 9 órakor a szaniszlói római kath templomban fog az [...]
11. SZATMÁR MEGYE (170. oldal)
[...] 221 Szamos Újlak k Ajtay Sándor 37 41 221 12 6 215 222 Szaniszló k Károlyi Antal gr 249 [...] Száraz Berek k Cs éry Sándor 64 70 384 6 11 [...] 224 Szent Márton k Gáspár Sándor 34 46 198 1 1 [...]
12. Történelmi vázlat (_17. oldal)
[...] min tanácsos Dr Faschó Moys Sándor oszt tanácsos Dr Grosz Lipót [...] szlavon minisztérium részéről Dr Hűmmel Szaniszló min titkár Az orsz statisztikai tanács részéről Havas Sándor fővárosi képviselő Hegedűs Sándor orsz képviselő Dr Hunfalvy János [...]
13. Névmutató (121. oldal)
[...] János 34 Szalay László 23 Szaniszló Szent 37 Szanthai János 47 [...] 63 Szilágyi Mihály 65 Szilágyi Sándor 10 80 Szilvásy András 32 [...] Zsigmond 105 106 109 Thurzó Szaniszló 37 Timár Kálmán 11 14 [...]
14. III. Levelezés (112. oldal)
[...] Memorandum a moldvai fejedelemnek Ghica Sándor 1834 nov Deáky Károlynak 1834 [...] Istvánnénak 1850 okt 9 Albach Szaniszló levele megnevezetlen Excellenznek Eisenstadt 1850 [...]
15. III. Levelezés (179. oldal)
[...] 1832 máj 10 65 Prónay Sándornak Pest 1832 máj 11 66 [...] 1834 máj 24 81 Albach Szaniszlónak Pest 1834 máj 24 82 [...]
16. III. Levelezés (180. oldal)
[...] 1834 aug 92 Bölöni Farkas Sándornak Orsova 1834 szept 10 93 [...] Pest 1835 jul 15 134 Sándor Móricinak Pest 1835 jul 28 [...] 1835 aug 5 141 Albach Szaniszlónak Pest 1835 aug 12 142 [...] 1835 szept 5 153 Ságody Sándornak
17. Névmutató (242. oldal)
[...] NÉVMUTATÓ Abaffy Vendel 180 Aczél Sándor 181 Adamich A 113 Adler [...] 183 Akantisz Viktor 210 Alagovich Sándor 113 Albach Szaniszló 49 112 113 179 180 [...] 115 Arold Nicolaus 54 Asbóth Sándor 42 Aspre Constantin d 115 [...]
18. Névmutató (343. oldal)
Priszter Szaniszló 32 Próbáld Ferenc 61 Prohászka [...] 201 Raics Jenő 267 Rajki Sándor 33 Rajki Sándorné Cicer Erna [...]
19. XV. Műszaki tudományok (84. oldal)
[...] mell Dokt D 7497 SZALAI SÁNDOR Razrabotka i primene­nie avtomatizirovannüh szisztem [...] 152 p Kand D 7527 SZANISZLÖ MIHÁLY Városi villamos el­osztóhálózati rendszerek [...]
20. Névmutató (146. oldal)
[...] 115 Sulyok István 66 Surányi Sándor 52 Sutka Pál 9 Sutus [...] 43 Szakály Ferenc 123 Szakály Sándor 68 Szakonyi László 47 Szalai [...] 84 Szalai Pál 83 Szalai Sándor 84 Szalay István 60 Szalay [...] Tibor 43 Szammer János 43 Szaniszló Mihály 84 Szántó András 111 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind