16 találat (0,255 másodperc)

Találatok

1. SZATMÁR MEGYE (170. oldal)
[...] 221 Szamos Újlak k Ajtay Sándor 37 41 221 12 6 215 222 Szaniszló k Károlyi Antal gr 249 [...] Száraz Berek k Cs éry Sándor 64 70 384 6 11 [...] 224 Szent Márton k Gáspár Sándor 34 46 198 1 1 [...]
2. Történelmi vázlat (_17. oldal)
[...] min tanácsos Dr Faschó Moys Sándor oszt tanácsos Dr Grosz Lipót [...] szlavon minisztérium részéről Dr Hűmmel Szaniszló min titkár Az orsz statisztikai tanács részéről Havas Sándor fővárosi képviselő Hegedűs Sándor orsz képviselő Dr Hunfalvy János [...]
3. Mellékletek (K.A.) (380. oldal)
[...] Sz Salamon Konrád 357 361 Sándor László 129 Sándor Péter 357 361 Sasvári Szilárd 93 Sas vári Sándor 131 Schilfer András 241 248 [...] 187 Szandi Pintácsi Alexandra 131 Szaniszló László 109 Szántó Kovács János [...] Székely Magda 98 359 Székely Sándor 273 Székely Tamás 201 240 [...]
4. I. Az MDF szellemi előzményei • Aláírásgyűjtések, levelek (9. oldal)
[...] 34 magyar értelmiségi köztük Csoóri Sándor tiltakozó szolidaritási nyilat­kozatot bocsát ki [...] 187 magyar értelmiségi köztük Csoóri Sándor írja alá a Magyar Népköztársaság [...] halála után a Kosztka Szent Szaniszló egyházközség híveinek melyet összesen 50 [...]
5. Névmutató (459. oldal)
[...] 270 Ady János 236 Agócs Sándor 53 54 245 Albert Gábor [...] Pál lásd Sipos Gyula Albert Sándor 45 55 284 288 Alexa [...] 167 Ambrus Pál 294 Ambrus Szaniszló 215 Andorka Rudolf 34 Andrásfalvy [...] 40 56 299 317 András Sándor 243 Andreas Oplatka lásd Oplatka [...]
6. PB határozat a 19-ek leveléről (325. oldal)
[...] fejezték ki a Kosztka Szent Szaniszló egyházközség híveinek Jerzy Popieluszko atya [...] az aláírók között szerepelt Csoóri Sándor is A Politikai Bizottság elé [...] Gáspár féle vers valamint Csoóri Sándornak egy aláírása a Popieluszko üggyel [...]
7. Részletes adatok az 1897. évi miniszteri jelentéshez a vizügyekről (170. oldal)
[...] Gebe Méhtelek Tisza Berek Í Szaniszló Csorna köz Csanálos Fény J [...] lecsapoló tár sulat J Szoboszlay Sándor Nyírvidéki érdekeltség Kraszna Béltek község [...]
8. 10. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (480. oldal)
[...] pécsi pincerendszerek hidrológiai vizs­gálata Előd Szaniszló A nyugati Mecsek tektonikai viszo­nyai [...] szarvasi hévíz programot ismertette Juhász Sándor ós Kun Attila V I [...]
9. 1. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (55. oldal)
[...] keleti Mecsek hidro­geológiai viszonyairól Pordán Sándor Vízfeltárási lehetőségek Komló­Magyaregregy térségében Koch [...] pécsi pincerendszerek hidrológiai vizs­gálata Flőd Szaniszló A nyugati Mecsek tektonikai viszo­nyai [...]
10. Dr. Schmidt Eligius Róbert: Böchk János (7. oldal)
[...] Ezért 1893 ban dr Wekerle Sándor miniszterel­nök és pénzügyminiszter őt kérte [...] kiállítás alkalmából pe­dig a Szent Szaniszló rend II o csillagával tüntették [...]
11. MEGEMLÉKEZÉS • Hrenkó Pál: A szenci Collegium Oeconomicumból és a tatai Studium Cameraticumból kikerült geometrák, hidraulák (2_12. oldal)
[...] megyei földmérőként 1792 ben Heppe Szaniszló mellé rendelték az épülő Ferenc [...] tábornok fia Megrajzolta Gö­döllő térképét Sándor József 1771 1774 1776 1786 [...]
12. Zielinszki Szilárd (103. oldal)
[...] sohasem használt még magyaros formában Szaniszlónak sem következetesen Szilárdnak aposztrofálta magát [...] Hazatérve régi professzora Kisfaludi Lipthay Sándor tanársegédnek hívja így mellette dolgozhat [...]
13. Névmutató (717. oldal)
[...] Gschvvandtner Lajos 496 Gy Győry Sándor 150 Gyurikovics György 34 H [...] 164 Halácsy Miklós 150 Halácsy Sándor 289 304 317 322 338 [...] 289 Haradauer Ferenc 38 Haris Sándor 317 Hartl Heinrich 467 Härtner [...] Helmert Friedrich Robert 530 Heppe Szaniszló 38 64 65 72 83 [...]
14. Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke (578. oldal)
[...] Mária 1 Genthon István Albach Szaniszló Der Weise in der Zeit [...] kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor Kecskemét 1856 1 Névtelenül megjelent [...]
15. Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke (591. oldal)
[...] 1873 Debrecen Sincerus álneve Payr SÁNDOR nak 1 Gensel Spangár András [...] Sátoraljaújhely Sfeisser 1 Chronik Sülé Sándor Kerta község éghajlata időjárása Ij [...] Kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor iM T T II Pest [...] Régi magyar utazások Nagybecskerek 1892 Szaniszló Zsigmond Tordai naplója 1682 1711 [...]
16. Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke (592. oldal)
[...] magán életéből Nagykőrös 1861 Tobdai Szaniszló Zsigmond 1 Szaniszló Zsigmond Torma Károly 1 Szaniszló Zsigmond és Rettegi Károly Tóth [...] 1962 júl 29 Budapest Tóth Sándor Sáros vármegye monográfiája Budapest 1909 [...] Neue Folge Brassó 1860 Trisnyák Sándor Borsodi földrajzi írók a XVI [...]