Napi Hírek, 1931. június/1

1931-06-01 [0252]

T § ?á r i s . áunius h* /Magyar Távirati Iroda/ A Matin jelentése szerint Edmond Acnour, aki .."*à£x Philippe Daudet gyilkosának mondja magát, állítását tegnap védője előtt is a leghatározottabban fenntartotta, —••— T §Quobec, június 1 , /Havas/ Rouleau bibornok a kanadai .egyház prímása tegnap szivbénulás következtében hirtelen el­hunyt, fWL] ' T § H a n t e s , június 1. /Havas/ Tegnap az Action Fran­çaise helyiszervezete gyűlést rendezett, amcÍven Léon Daudet és Schwe­ror tengernagy éles támadásban részesítették Sriandt, a kormányt és a köztársasági uralmat. Ugyanakkor a város egy másik helyén ej.lengyillés volt, amelyen Borgory képviselő Briandt békepolitikáját ünnepelte. Ami­kor az 'Action Francaiso gyűlésén résztvevő delegátusok olutazta^a vá­rosbél, a pályaduvaron a két párt összeverekedett, A dulakodókat ren­dőrök és csendőrök választottak,szét. Hét rendőr és csendőr raoffBobosU.lt, hét embert letartóztattak. /MPI/ T ' § R o u o n i. , június 1. /Magyar Távirati Ir da/ Az orleansi szűz emlékére rendezett ünnepélyek befejeztével Serédi Jusztin'hercegprímás tagnap este elutazott a várostól. . j . §Londonból jelentik; A Londonban élő kinai koló­nia képviselői Kvangson Young kinai főkonzul vezetésével mozgalmat indi tottak a kinai népnek a divatos filmekben való rendszeres megrágalmazd sa ellen. A tiltakozók rámutatnak arra, hogy majdnem minden modern oünugvi és kalandorrilmen szerepel egy visszataszító "sárga ördög"-tipus mint kínai kokainüzér,leánykereskedő,ópiumcsempész,bérgyilkos vagy hasonló megrögzött gonosztevő, ellenben arra még nem voltvese tThogy egy kínait rokonszenves színben tüntettél: volna fel a. filmeken,Ez az igazságtalan beállítás nemcsak sérti a kínaiak nemzeti önérzetét de a mozgalom vezetői szerint a fehér és tárga fajok közti megértés és jóvUzeny megzavarására is alkalmas lehet. /MTI/ _ , a §Londonból jelentik; Egy Newyorkban épülő uj földalatti vasútvonal többek között elvezet a hatodik Avenue alatt,amely felett viaduktüa magasvasut vonul el. A fúrási és építési munkálatokat ugy tejtjak végre, hogy a magasvasut forgalma egy pillanatig sem szenved meg­szakítást. E celbol a viadukt minden részét, különösen oszlopait és pillé­reit egyenként megerősítették és alátámasztották, ugy hogy a vonatok tel­jes biztonságban száguldhatnak a szédítő magasságban, mialatt a föld gyom­rában a sziklás talajt robbantják./í'TI/ -

Next

/
Oldalképek
Tartalom