Napi Hírek, 1936. április/2

1936-04-16 [0368]

M a d x i d | április 16. Szélső baloldali elemek tegnap este Sevillában megtámadták és három revolverlövéssel halálra sebezték Eizaguirre törvényszéki elnököt* i. meggyilkolt kíséretében tartózkodó rendőrtiszt gyors egymásutánban több lövést adott le a támadókra,akik közül kettőt megsebesített* A harc során a rendőrtiszt is több sebet kapottx ; állapota válságos. Eizaguirre a spanyol fasisztapárt egyik ismert vezére volt./MTI/ KuAu London, április 16. Az angol lapok n genfi jelentések alapján igen sötéten látják a helyzetet. A Heuter-Iroda jelentésében többek között ezeket mondja: AloÍ3Í t aro_.es Madariaga tárgyalása után a helyzet totábbra is igen bonyolult és válságos. Ha az olasz álláspont váratlanul nem változnék meg utolsó pillanatban, akkor nyilvánvaló, hogy a tizenhármas bizottság mai ülésén aligha kerülhet a sor mindenkit kielégítő jelentés megtételére, i/aloazinonek tartják, hogy a bizottság még huszonnégy óráog vár es csak ezután állapítja meg. a békéltető kísérletek kudarcát és a tizennyolcas bizottság egybeülésenek szükségességót./MTI/ íí Ku/Ku - - .... London, április 16* A Daily íeíegraph tengerészeti tudósítója jelenti:A iapán kormány a jelek szerint aem hajlandó eleget tenni az uj londoni ilotta­egyezménynek és nem hajlandó előzetesen megvitatni az uj hadihajók épí­tését. A japán; tengernagyi hivatal a jövőben szigorú titokként fogja kezelni az uj hadihajók építését és a ja^án parlamentet a jövőben nem tájékoztatják az ágyuk méreteiről, a hadihajók építésének megkezdéséről és befejezéséről, sem pedig a hadihajók egyes műszaki részletkérdéseiről, hanem csak azt közlik a parlamenttel, hogy milyen nagy hajókról van szó. A sajtónak a jövőben semmiféle hadihajóépitési részletet nem szabad közölni./MTI/ íí' Ku/Ku - - ­B e s s i e , április 16* A Német Távirati Iroda i haditudósítója jelenti :Az utóbbi napos folyamán Dessie .cörnvékén az a hír terjedt el, hogy Aszfa Vosszan abesszíniai trónörökös, aki ezer emberével utolsó pillanatig Dessiébnn tartózkodott,. . meg akarja magát adni az olaszoknak,de utolsó pilla­natban mégis mást gondolt le csapataival ismeretlen iránytan elvonult. A dessiei francia tábori korház három orvosa a francia hittérítő társaság tagjaival együtt az aszkári-csapatpaiancsnokság ren­delkezcsore bocsátotta magát. A franciák elmondották, hogy a korházban m-g igen sok olyan abesszíniai sebesült fekszik, aki sebit az A^angi-tó mentén jivott csatában kapta, Az olasz katonai hatóságok teljes mozgási szabadsagot biztosítottak a francia orvosoknál és hitt M tőknek, akik az olasz orvosokkal karöltve végzik munkájukat*-íessio repülőterén már leszállottak az első olasz gépek. A környékbeli lakosság képviselői egymásután jelentik be meghódol-is ukat./ivíTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom