Napi Hírek, 1931. augusztus/2

1931-08-16 [0257]

ttBonjhad, augusztus 16, Az elhalálozás folytam megüre­sedett zombai koasegi főjegyzői állasra hat pályázó közül egyhaá p-ulag Inn Antal dőripatlani segédjegyzőt választották meg. /MTI/ j § B o n y h á d , augusztus 16, A pécsi Nemzeti Színház ' ^zin^arsulatanak egyik része igen nagy sikerrel Bonyhádon vendégszerepel. §Bon y h á d , augusztus 16. Német VI. József csendőrtiszt­helyettes jarórtarsaval a bonyhádi határban üldözőbe vett három CSEvar­gót. A három csavargót el is fogták,, a csendőr őrmester azonban az erős futástól errepedest kapott. Súlyos állapotban a pécsi honvádkórházba szállították. /MTI/ ^Bonyhád t augusztus 16. A bonyhádi r.k. templom oltár­képet Bauer József szentsziki tanácsos, pélbános restauráltatta s ekkor megállapítottak, hogy a festmény körülbelül 200 éves, ismeretlen festő alkotása, de nagy értéket kép'visel. /MTI/ ., _ § B o n v h á^d , augusztus 16. A bonyhádi csendőrőr% egyik iarore elfogott kei cigányasszonyt, akik nom akarják nevüket megmondani. A csendőrség megállapította, hogy a két asszony egy Szerbiában garáz­dálkodó _ ciganybanda tagja. Hozzátartozóik, lopott lovakon, színtan a bonyhádi határban csavarogtak, dc ezeket nem sikerült kézrekeriteni. A ket ciganyasszonynál sok lopott holmit találtak. /MTI/ i K i s k ő r ö s ; augusztus 16. Kiskőrösön a pénteki nagy eső es a rákövetkező meleg \ folytán az akácbokrok újból kiviragoz­tak. /MTI/ j|, S z e k s z í r ,d , augusztus 16. Sléagárd közelében a határ­árok es a Sió mellett már évek óta cigányok táboroznak. A cigányok Sióagardra csak a szekszárdi határon át tudnak eljutni s minthogy az utóbbi időben nemcsak a szekszárdi gazdák terményeit loptak el, hanem a személybiztonságot is veszélyeztettek, az érdekel tek most az alispánhoz fordultak, kervon ennek az állapotnak mielőbbi megszüntetését. /MTI/ E s z t e x g o m . augusztus 16. Az Országos Szent ^ellért­.tíjgyesület megalapításának tízéves évfordulója alkalmával kultusznqp ot tartott az esztergomi Szent Gellért-kápolna előtt. Az ünnepi beszedet Szokolay Abtal dr., az egyesület fővédoje mondotta. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom