Napi Hírek, 1934. június/2

1934-06-16 [0325]

R § Sevilla, június 16. /Havas/. Az általános sztrájk: megszűnt, a forgalom a városban normális keretek között bonyolódik le* A kereskedők kinyitoták üzeleüket és a kávéházak felhúzták redőnyeiket. Sza/Sza /MTI/. B . § Madrid, június 16. /Havas/. A Mezőgazdasági rtform vegrehaitobizottsaga több főúri birtok kisajátitását határozta el. A kisa­játított területen több, mint 500 telepes családot akarnak elhelyezni./MTI/ Sza/Sza R . § Báris. június 1#. /í'agyar Távirati Iroda/. A Petit Párisién jelentése szerint tegnap este tőbo mint 200 hadirokkant tüntető menetoen vonult fel a nagy körutakon. A haáirok :antak az Opera előtti téren le akartak feküdni az úttestre, hogy ezáltal megakadályozzák a forgalmat, A városi köztisztasági hivatal azonban felontöztette a teret és a sikos talajon a hadirokkantak nem tudtak tovább menüi és feladták tervüket s más irányban elvonultak. Sza/Sza ..«.. & § P á r i s, június 16. /Magyar Távirati Iroda/. Tegnap az Ifjú hazafiak gyűlése ellen baloldali elemek ijüntetést rendeztek. A rendőrség 26 emoert letartóztatott. A kődobásokt ol 10 rendőr megsebe­sült. Sza/Sza ZL/ ^London, június 16. /Magyar Távirati Iroda./ Az Egyesült Államok kincstári hivatala - mint Washingtonból jelentik - a tegnap ese­dékessé vált 1,5 milliárd dollár helyett osak a Finnország által fize­tett 116.500 dollárt kapta meg, T íull külügyminiszter, midőn megkérdezték, hogy mit szól ehhez, azt felelte, hogy addig nem nyilatkozhatik, amig nem kap külföldről további értesítéseket. A Wall Streeten általában azt hiszik, hogy az amerikai német követelések fedezik a Dawes- és Young-kölcsönök legutóbbi esedékességeit. To/To -:­/l/ _ §London. június 16. /Magjrar Távirati Iroda,/ Washington­ból jelentik: Az amerikai vas- és acélipari munkás-szövetség Pittsburgi értekezlete tiz nappal elhalasztotta az acélipari sztrájk feletti dön­tést és bizottságot küldött ki William Green, az amerikai munkás-szö­vetség elnöke közvetitő Javaslaténak tanulmányozására. Az acélgyárak tovább készülnek a fenyegető sztrájkra, sok élelmiszerkonzervet halmoznak fel telepeiken és őrségeiket felregy­verzik. To/To -:­111/ _ § L o n d o n , június 16. /Magyar Távirati Iroda./ Washington­ból jelentik: A szenátus megtagadta a Roosevelt elnök által kért fel­hatalmazást , amelynek alapján az elnök teljesen szabadon rendelkezhetett volna segély és közmunkák céljára az ujjáépitési alapból elvonandó kétmilliárd dollárral. A szenátus módosito javaslatot fogadott el, amely ezt az összeget ötszázmillió dollárra csökkenti. Az elnöknek ez a veresége a törvényhozással szemben washing­toni politikai körök szerint nagyon jelentőségteljes. To/To -:-

Next

/
Oldalképek
Tartalom