Napi Hírek, 1928. december/2

1928-12-16 [0193]

fila d r i d, decsaiber 16. /Fabra./ A nemzetgyűlésen La Cierva kijelentette, hogy]napról-napra nagyobb megelégedést érez azon, hogy tá­mogatására sietett' a kormánynak, mert ' Primo de Rivera igazán előre viszi Spanyolországot a haladás utján. Hangoztatta, hogy a kormányt továbbra is érdek nélkül lojálisán támogatni iogja és hőn óhajt­ja annak a napnak eljöveteléjét, amelyek a dolgok normális rendje vissza­állhat és a veszélyekkel teli időszak elmúltnak lesz tekinthető. Kérte a kormányt, foiytassa szerencsésen kezdett és előrevitt müvét a jövőben is.^r) § M a d r i d, december 16. /Fabra./ A nemzetgyűlésen a költség­vetés tárgyalása során a gazdasági miniszter kijelentette, hogy behatóan foglalkozik az uj vámtarifa és ujabb kereskedelmi szerződések megkötése ügyével. Bejelentette, hogy .Olaszországgal 'a. kereskedelmi szerző­dés rövidesen létrejön. /MTI./ § M a d ri d, december 16. /Fabra./ A spanyol cserkészek elnöke kerté de Primo de Riverát, hogy a sevillai és a barcelonai telep közelé­ben cserkesztáborokat létesítsen, ahol a kiállítás alkalmára érkeze' ' cserkészek elszállásolhatok lennének. /MTI./ /t/ . R ó m a, december 16. /Stefani./ A miniszterelnökség 10.000 lirát juttatott el a Giornale d, Italiához a fővárosi sokgyermekes csa­ládok részére. Tpvábbi 10.000 lirát a fasiszta párt igazgat óság adomá­nyozót*. A lap által eddig gyűjtött adományokat, amelyek között van a Duce 10.000 lirás adománya is, 2500 lírás jutalmak alakjában fogják a római sokgyermekes családok között-.kiosztani./MTI./ /t/ R ó m a,december 16. /Stefani./ Turati képviselő, a fasiszta part titkára,az ügyvédi kamara elnökéhez levelet irt, amelyben annak a kívánságának ad kifejezést, hogy a fasiszta ügyvédek ne vállalják a til­tott műtéttel vádolt szülésznők" és orvosok védelmét, mert az ilyén cevékenység ellentétben áll a kormány irányelveivel ./MTI./ /t/ R ó m a.december 16. /Stefani./A lapok jelentik, hogy Mussolini személyesen léüett közbe az elbocsátásrap harminc férjezett telefon­kezelőnő érdekeben, akiknek a telefonigazgatóságnál érvényes szolgálati szabályzat értelmében kellett volna férjhezmenetelük miatt állásukat el­hagyniok. A sajtó nagyon kedvezően kommentálja Mussolininak ezt az intervencióját és a Duce intézkedését a kormány népesitési politikájá­val hozza kapcsolatba./MTI./ |^^jk£f. F

Next

/
Oldalképek
Tartalom