Napi Hírek, 1933. szeptember/1

1933-09-15 [0306]

§ L^pkovski Szaniszlo dr. lengyel követ a követség épü­letében V ebedet "adott, amelyen a következő előkelőségek vettek részt a vendéglátó köveién és feleségén kivül: Lázár Andor igazságügy­miniszter feleségével, Khuen-Héderváry Sándor gróf. a külügyminiszter helyettese feleségével, HÉzettler Jenő a képviselőház alelnöke, bárczi­házi Bárczy István államtitkár. Megay .tábornok, Huszár Aladár főpolgár­mester feleségével, Matuska Péteiyarsoi magyar követ, Domanovsfcii Sándor egyetemi tanár feleségével, Széchenyi Károly gróf, Antal István a mi­niszterelnökség sajtóosztályának vezetője, úgyszintén a lengyel küldött­ség tagjai: Janta-Polczynski volt miniszter, Í/Ltuszevski, ' és Kettzynski volt meghatalmazott miniszterek, Stamiro'wski volt államtitkár, Moscicki egyetemi tanár és Puzynski képviselő. /MTI/ BI/Kr. Lt § L 0 nd o n , szeptember 15. /Magyar Távirati Iroda/ Lady East-Clayt.*ont, az e-ryik legkiválóbb . angol aviatikusnet ma halálos szerencsétlenség érte. Amikor gépével a brooklandi repülő­téren fel alart szállni, a gép felszállás közben felborult és maga alá temette utasát, aki a helyszínen meghalt. Az aviatikusnő özvegye volt Sir Róbert East-Clayton ismert angol utazónak, akivel tavaly kötött há­zasságot. Az angol utazó házassága után repülőgépen a Zerrura oázisok felkutatására Llfriába indult , azonban ismeretlen betegséet kapott es hazaérkezése után nemsokára meghalt. Özvegye elhatározta, hogy folytat­ia férje kutatómunkáját. Ez év májusában Lifcaaba repült, de kutatásai nem sikerültek. Lady East-Clayton tehetséges szobrász is volt. Eérja elhuny­ta után egy éwcl 86 éves korában halt meg. HaAá Lt § L.o n d o n . szeptember 15. /Magyar Távirati Iroda/ Henderson, a leszerelési értekezlet elnöke, hetfon indul Orcnfbe. Hr./Vá Lt §London, szeptember 15. /Magyar Távi r" ti Irodr/ Az angolországi és Írországi zsidóság november 5.-ére Londonba országos nagygyűlés hivott össze, amelyen _ mint a Press Association jelenti T kimondják a bojkottot a német árukra. Ha/Vá — Lt § L on d o n , szoptember 15. /Magyar Távirati Iroda/ Rio dc Jancirobrn autótaxisztrájk" tört ki. A rendőrség teljes ké zenié t­ben áll a rendbontások megakadályozására. Hn/Vá Lt §London, szenté mber 15. /Magyar Távirati Iroda/ A Reuter-irodr. Moszkvából érkezett jelentése szerint a /karbini orosz főkonzul .rélycs jegyzékét juttatott al a m-ndzsu kománvhoz annak a v-kmorő rabló támadásnak üdében, rmel'yet a kiivai banditák legutóbb a # vladivosztok-karbini szciiBlyvonat/ollen elkövettek és akiket, ezamszen nt hatvanat, elraboltak. /utasai/ , , , • A banditákkal folytatott harc során, mint ismeretes, két euróra i életét vesztette. A szovjet jegyzékig az el pb olt utasok között levő"37 szovjet állampolgár azonnali kiszabadítását és hasonló esetek megismétlődésének nógató eelyozásdm erélyes rendszabályokat követel. Ha/Vá Lt § L on Q o n , szeptember 15. /Maprr.r Távirati Irodr/ A londoni aranypiacon ma & aranyárak ismét emelkedtek, meg pcoig finom unciánként 129 shilling 6 permyről 130 shilling o pennyre. Az ujabb cmcl­;r a '.x kodésfco nagyarányú frrnkvásáriáeoknnk es a acllár áresésének tulaj­donit ják. E-./Vá ORSZÁGOS UJVELT AR

Next

/
Oldalképek
Tartalom